J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. augusztus 12. napján megtartott

rendkívüli üléséről

Határozat:     23/2017.(VIII.12.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. augusztus 12-i

rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Falugondnoki állásra pályázat kiírása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

1./ Falugondnoki állásra pályázat kiírása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

 

Bécs Tiborné – polgármester ismertette az előterjesztést.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 23/2017.(VIII.12.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a Falugondnoki állásra kiírt – a jegyzőkönyv mellékletét képező- pályázatot hozzászólás és észrevétel nélkül elfogadta.

 

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                                           jegyző