Kedvezményezett neve: Kustánszeg Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00012

A Felhívás kódja és címe: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 – Belterületi közutak fejlesztése

Pályázat címe: Kustánszeg Templom út fejlesztése

 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 30 450 370 Ft

 

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítási helyszín: 226 Hrsz.

Megvalósítási időszak: 2022.06.01.-2023.12.31.

A projekt részletes tartalma:

A fejlesztés Kustánszeg községben valósul meg, a fejlesztendő belterületi közút a 226 helyrajzi számú, Templom út.

A projekt elvárt eredménye a felújítással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi út esetén, az út teljes szélességében legalább a kopóréteg cseréje megtörténjen a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. Ezáltal megvalósul a közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra tervezett fejlesztése a korszerű, minőségi, kulturált közlekedés biztosításához. A helyi lakosok naponta több alkalommal veszik igénybe az utakat kerékpárral. A forgalom miatt a balesetveszély elkerülése végett volt szükséges hogy az utakat teljes szélességükben lehessen használni, felületük a kerékpáros közlekedésre alkalmas legyen. A lakosság részéről felmerült igények a – pormentes közlekedés, – balesetmentes közlekedés, – környezet kímélő, kulturált közlekedés, – mezőgazdasági jellegű szállítás biztonságosabbá tétele, – idegenforgalom növekedése melletti zavartalan közlekedés válik biztosítottá a pályázat által.

TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

A tervezési területen lévő 226 hrsz-ú aszfaltburkolatú út (Templom utca) burkolatszélessége 3.00 m, és kétoldali, jellemzően 0.20 – 0.50 m szélességű földpadkával és részleges, egyoldali nyílt árokkal rendelkezik.

A teljes felújítandó úthossz 334 m.

 

A felújítási szakaszon végzendő beavatkozás:

  • 35 cm vastagságban, a teljes útpálya szélességében hideg remix technológiával a burkolatalap elkészítése, figyelembe véve az átfedés szükségességét (szélesség: 3,8 m)
  • 5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg építése 3.10 méter szélességben,
  • 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg építése 3.00 méter szélességben,
  • kétoldali padka építése M56 anyagból 10-15 cm vastagságban, figyelembe véve a rendelkezésre álló szélességeket 25-70 cm szélességben.