Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdésében, és 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

 

1. § E rendelet hatálya Kustánszeg község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra, az eljárásokban részt vevő természetes személyekre, és a közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.

 

 

2. § A házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség a 8919. Kustánszeg, Kossuth út 45. szám alatti házasságkötő terem, amelyet Kustánszeg Község Önkormányzata térítésmentesen biztosít az anyakönyvi esemény lebonyolítására.

 

 

3. § (1) Hivatali munkaidőben történő házasságkötésre a hivatali munkaidő teljes időtartamában kerülhet sor. A hivatali munkaidő az önkormányzat hivatalának szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében meghatározott munkarend.

 

(2) A házasságkötés – a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota kivételével – munkanapokon, valamint szombaton engedélyezhető.

 

 

4. § (1) A házasság hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,- Ft, azaz Tízezer,- forint mértékű díjat kell fizetni.

 

(2) A házasság hivatali munkaidőn, és hivatali helyiségen kívül történő megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer,- forint mértékű díjat kell fizetni.

 

(3) Az anyakönyvvezető közreműködésén kívül külön egyéb szolgáltatást a házasságkötés során nem biztosít az önkormányzat hivatala.

 

(4) Amennyiben a kérelmezők valamelyike Kustánszeg Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik, a kérelmezők mentesülnek az (1) bekezdésben, illetve a (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól.

 

(5) Rendkívüli körülmény esetén, különösen a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota, vagy ágyhoz kötött betegsége esetén a házasságkötés díjmentes.

 

(6) A házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként a díjat az önkormányzat hivatala által kiállított számla alapján, de legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapig kötelesek megfizetni az önkormányzat hivatalának a költségvetési elszámolási számlájára.

 

(7) Amennyiben a házasságkötés megkötésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy a házasságkötés egyéb okból meghiúsul, akkor a díjat az önkormányzat hivatala a kérelem visszavonásától, illetve a házasságkötés meghiúsulásától számított 15 napon belül visszafizeti.

 

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat hivatala által fizetendő bruttó 5.000,- Ft, azaz Ötezer,- forint mértékű díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.

 

(2) A hivatali munkaidőn, és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat hivatala által fizetendő bruttó 10.000,- Ft, azaz Tízezer,- forint mértékű díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.

 

6. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésére az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglaltak az irányadók.

 

(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény 3. § e) pontja szerint a munkaszüneti napok a következők: január 1.; március 15.; Húsvét; május 1.; Pünkösd; július 1.; augusztus 20.; október 23.; november 1.; és december 24-26., a hivatkozott törvény 27. § (2) bekezdése kimondja, hogy „nem köthető házasság munkaszüneti napon”.

 

7. § (1) A rendelet 2017. május 2. napon lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségben kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól szóló 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Bécs Tiborné                                              Fazekas István

polgármester                                                       jegyző

 

 

Kihirdetve: 2017. május 2.

 

Fazekas István

jegyző