Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról szóló

9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a falugondnoki szolgálatról szóló 9/2015. (VI.15.) önkormányzati   rendeletének  3 §. (2) bekezdésének e.) pontja a következő rendelkezés lép:

 

 

1. §.

Az iskolás valamint óvodás korú gyermekek szállítását a Falugondnoki szolgálat a Zala Megyei Kormányhivatal által kijelölt oktatási körzetben eseti jelleggel biztosítja, mely intézmények a következők:

  • Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola 8918. Csonkahegyhát, Fő út. 24,
  • Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Becsvölgyei telephelye 8985, Becsvölgye, Fő út , 61.
  • Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda 8985 Becsvölgye, Virágos út 4.

 

2. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

……………………………………….

Fazekas István

…………………………………..

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

Kihirdetve: 2017. március 28.

 

…………………………………..

 

Fazekas István

 

jegyző