J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. május 16. napján megtartott

rendes üléséről

Rendelet: 6/2017.(V.30.)

7/2017.(V.30.)

Határozat:       13/2017.(V.16.)

14/2017.(V.16.)

15/2017.(V.16.)

16/2017.(V.16.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. május 16-i

rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők, Fazekas István jegyző, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető.

Távol volt: Salamon Viktória – képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Kustánszeg Község Önkormányzatának 2016. IV. negyedévi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Kustánszeg Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Kustánszeg Község Önkormányzatának 2016. IV. negyedévi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, a napirendi pont tájékoztatására.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a működési pályázat elnyerése miatt szükséges a módosítás.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításait tartalmazó rendelete a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2./ Kustánszeg Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, a napirendi pont tájékoztatására.

Gombosné Bencze Ildikó – pénzügyi csoportvezető ismertette Kustánszeg község önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi és kiadási tételeit.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelete a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

 

 

3./ Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot, mely a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 13/2017.(V.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

 

4./ Egyéb

Támogatások

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az Öregfiúk Labdarúgó csapata megkereste a testületet avval a kéréssel, hogy szeretnék, ha az idei évben is támogatnák őket.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 14/2017.(V.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyszeri 50.000  Ft összeggel támogatja az Öregfiúk Labdarúgó csapatát.

 

Bécs Tiborné – polgármester javasolta, hogy az idei évben az óvodát úgy támogassa a testület, hogy a az óvodai gyereknapra rendelt légvár költségeit fizesse ki, melynek összege megegyezik az eddigiekben nyújtott támogatás összegével.

 

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 15/2017.(V.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyszeri 50.000  Ft összeggel támogatja a Becsvölgyei Nyitnikék Óvodát, a gyermeknapra rendelt légvár kifizetésével, melyet átutalással teljesít.

Zala Megyei Kormányhivatal javaslatáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot, mely a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 16/2017.(V.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a képviselő testületi meghívók kifüggesztését és levételét a hirdetőtábláról, dátumozott fényképfelvétellel dokumentálja.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                               jegyző