„G” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat túlfizetésről

1. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Adószáma:  …………………………………………………………………..    Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………….

3. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszám: …………………………………………………………………………………………………………….

II. Nyilatkozat

 

 

1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

 

 

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

 

 

3. A túlfizetés összegéből ……………………………. forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

 

 

 

4. A túlfizetés összegéből ………………….……… forintot kérek visszatéríteni, …………………….……………. forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

 

 

5. A túlfizetés összegéből …………………..………. forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

 

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozására átvezetendő összegek

 

 

 

Köztartozást nyilvántartó

 

 

Köztartozás fajtája

 

Összeg

(Ft)

 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézet számlaszám

Intézmény által alkalmazott ügyfélazonosító szám

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

………………………………………., ………………….év, …………..hó…………….nap.               ………………………………………………………………………… az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása