„F” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

I. Adóalany

Az adóalany neve (cégneve):…………………………………………………………………………………………………

 

Adóazonosító jele:………………………………………………..Adószáma:………………………………………………..

 

II. Alkalmazott megosztási módszere – (aláhúzással jelölje)

–          személyi jellegű ráfordítás arányos;  – eszközérték arányos; – Htv. 3. sz. Mell. 2.1. pont szerinti;

–          Htv. 3. sz. Mell. 2.2. pont szerinti;    – Htv. 3. sz. Mell. 2.3. pont szerinti;  – Htv. 3. sz. Mell 2.4.1. pont szerinti;

–          Htv. 3. sz. Mell 2.4.2. pont szerinti;

 

III. Megosztás

 

1.A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint figyelembe veendő összes személyi jellegű

ráfordítás összege (Ft)

 

 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete

szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege (Ft)

 

 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti

összes eszközérték összege (Ft)

 

 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. melléklete szerinti –

eszközérték összege (Ft)

 

 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő, villamosenergia vagy

földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó

árbevétele (Ft)

 

 

6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő

villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó, az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele (Ft)

 

 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége (kWh vagy ezer m3)

 

 

8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az

önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz

mennyisége (kWh vagy ezer m3)

 

 

 

9. Az építőipari tevékenységből (Htv.52.§ 24.) származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele

és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen

termelés, félkésztermék késztermék értéke együttes összege (Ft)

 

 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó

összeg (Ft)

 

 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő

előfizetőinek száma (db)

 

 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli

távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma (db)

 

 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási

helyeinek száma (db)

 

 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma (db)

 

 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő

előfizetőinek száma (db)

 

 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli

távközlési tevékenységet igénybe vevő elfizetők száma (db)

 

 

 

 

…………………………………………,   ……….év  …………………………………………hó  ………………nap

 

……………………………………………………….

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása