„C” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

 

1. Adóalany neve (cégneve):………………………………………………………………………

2. Adószáma:………………………………………………………………………………………

 

II. A nettó árbevétel

Forint

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [(2+3+4+5+6+7)-8]

 

2. Biztosítástechnikai eredmény

 

3. Nettó működési költség

 

4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai

ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az

egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege

 

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének

nyereségjellegű különbözete

 

6. Alapügyeletek (fedezett tételek) nyereségének/

veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele,

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c)

alpontja szerint egyéb növelő tételek

 

8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

 

 

………………………………………….,   ……………..év  ………………………………………hó  ………….nap

 

 

…………………………………

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása