„B” jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): …………………………………………………………………………………………………..

 

2. Adószáma:…………………………………………………………………………………………..

 

 

II. A nettó árbevétel

Forint

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]

 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

 

3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei

 

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele

 

5. Befektetési szolgáltatás bevétele

 

6. Fedezeti ügyeletek veszteségének/nyereségének

nyereségjellegű különbözete

 

7. Alapügyeletek (fedezett tételek) nyereségének/

veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

 

9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé

 

 

………………..év………………………………………hó……………nap

 

 

 

……………………………………………..

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása