KUSTÁNSZEG  KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
______________________________________________

M E G H Í V Ó

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének rendes ülését

2017. március 27-én / hétfő / 17 órára

összehívom, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Kustánszeg, Polgármesteri Hivatal

 

N A P I R E N D:

 

Napirendi pontok:

1./ Falugondnoki Szolgálatról szóló rendeletmódosítás tervezet

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Kustánszeg, 2017. március 17.

 

 

Bécs Tiborné sk.

polgármester