J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. december 16. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 52/2016. (XII.16.)

53/2016. (XII.16.)

54/2016. (XII.16.)

55/2016. (XII.16.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. december v16-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

 

1./ Zalavíz üzemeltetési szerződések módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Fazekas István jegyző

 

3./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Zalavíz üzemeltetési szerződések módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a Zalavíz üzemeltetési szerződésmódosításnak pontjait, mely szerint a helyi víztorony Becsvölgye és Kustánszeg községek tulajdona, valamint a csonkahegyháti víztározó 7 település tulajdon, köztük Kustánszegé is. A szerződést 27 településnek kell aláírnia, valamint december 31.-ig elfogadni a módosításokat.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 52/2016. (XII.16.) számú határozata

1. Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ivóvízközmű – vagyonra vonatkozó új üzemeltetési szerződést elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

2. Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ivóvízközmű – vagyonra vonatkozó vagyonértékelést elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

3. Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ivóvízközmű – vagyont érintő megváltozott tulajdonviszonyok miatti térítésmentes vagyonátruházás jóváhagyására, a földhivatali átvezetéshez szükséges dokumentumok előkészítésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné

 

 

2./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Fazekas István jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fazekas István – jegyző tájékoztatta a képviselő testületet.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 53/2016. (XII.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

3./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

 

Bécs Tiborné – polgármester felolvasta a beszámolót. Elmondta, hogy évente kötelező  a testületet tájékoztatnia.

 

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 54/2016. (XII.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területének és Kustánszeg község közbiztonsági helyzetének értékeléséről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

 

4./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester ismertette az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 55/2016.(XII.16.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

 

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Határidő: azonnal

 

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zala-Depo Kft. jelezte, hogy Paraszán nem tud haladni a hulladékgyűjtő autóval a belógó faágak miatt. Ha ez nem kerül megoldásra, akkor a gyűjtőkért nem megy fel az autó, le kell húzni azokat az alsó útra, ugyan is a jármű tükreit letörik a gallyak, melyeknek cseréje súlyos költséggel jár.

Salamon Viktória – képviselő jelezte, hogy megpróbál megoldást találni, az ágakat levágatja, mivel érintett az ügyben.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                               Fazekas István

polgármester                                                     jegyző