Kustánszeg  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelettervezete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Kustánszeg község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

 

2. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzetet alkotnak.

(2) A körzet székhelye: 8985 Becsvölgye, Virágos út 2.

 

3. §

 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást – háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást – Kustánszeg Község Önkormányzata az ügyeleti ellátás működtetésében résztvevő önkormányzatok között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítják.

(2) A központi ügyelet körzet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.

 

 

4. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy védőnői körzetet alkotnak.

(2) A védőnői körzet székhelye: 8985 Becsvölgye, Virágos út 2.

 

5. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy fogorvosi alapellátási körzetet alkotnak.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.

 

6. §

 

(1) Sürgősségi fogorvosi ellátás Kustánszeg Községi Önkormányzata és a „PA-MED” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött ellátási szerződés alapján biztosított.

(2) A fogorvosi ügyelet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 17.

 

7. §

 

(1) Kustánszeg Községi Önkormányzatának iskola-fogászati ellátása a fogorvosi körzet székhelyén biztosított.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.

 

8. §

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8985 Becsvölgye, Virágos út 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

 

9. §

Becsvölgye Község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között született megállapodás alapján, a Becsvölgyei székhelyen a háziorvosi, védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátását Kustánszeg község, vonatkozásában.

 

Záró rendelkezések

10. §

 

Jelen rendelet 2016. november 14. napján lép hatályba.

 

 

Bécs Tiborné                                                              Fazekas István

polgármester                                                                    jegyző

 

 

Jelen rendelet Kustánszeg községben 2016. november 11. napján kihirdetésre került!

 

 

Fazekas István

jegyző