J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. július 11. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       26/2016.(VII.11.)

27/2016.(VII.11.)

28/2016. (VII.11.)

29/2016. (VII.11.)

30/2016. (VII.11.)

31/2016.(VII.11.)

32/2016.(VII.11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 11-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Aktuális feladatok egyeztetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

1./ Aktuális feladatok

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy Srágli Zsolt két gyermekére az IKSZT épületében reggel 8 órától, délután 16 óráig felügyelnek a dolgozók. Egyeztetett a Gyámügyi Hivatallal, valamint a zalaegerszegi Városi Művelődési Központtal (továbbiakban VMK), ahol tájékoztatták, hogy az önkormányzat köteles a nyári szünet időtartama alatt megoldani a gyermekek nappali felügyeletét. Nem kell hozzá semmilyen szakirányú végzettség, megfelelő az érettségi is. A VMK által szervezett tábor feltételei nem Zalaegerszegi lakcímmel rendelkező gyermeke számára a túl sok anyagi költséget terhelt volna a szülőre, aki ennek fizetését nem vállalta, illetve az önkormányzatnak is kellett volna gyermekenként hetente 6000 Ft-ot fizetni, valamint a szállítást reggel és délután a falugondnoki busszal. A kettő gyermeke napközbeni meleg étel ellátását az apuka fizeti.

Az idén is lehetőség adódott Nyári diákmunka keretében kettő diákot alkalmazni, akik megfeleltek a kritériumoknak. Gyenese Dorina július 11. – augusztus 11.-ig dolgozik, Czimber Patrícia augusztus 1. – augusztus 31-ig. Mindkét diákot napi 4 órában foglalkoztatunk, 1-1 hónap időtartamig.

Az iskola épületének átadás-átvétele megtörtént. Az iskola, mint intézmény, pályázat útján elnyert pénzösszegből vásárolt bútorokat, eszközöket, melyet az átadás során az intézmény dolgozói elvittek. A leltár megtörtént, formailag alakítják még a KLIK dolgozói. Az épület nem a legjobb állapotban van, több helyen potyog a vakolat. A közmű alapdíjait fizetnie kell az önkormányzatnak. Kérése az volt, hogy a képviselő testület tagjai gondolják át, hogy milyen célra tudnák hasznosítani az épületet.

A szennyvíz elszállítás ügye még folyamatban van.

A mai napon megérkeztek a településre a Magyar közút dolgozói, akik az árkolást végzik.

Kislengyelben táborozó gyermekek pénteken színdarabot adnak elő, amelyre a testületi tagok is meghívást kaptak, melyeket átadott a polgármester asszony. Elmondta, hogy most kaptak először meghívást az eseményre. A héten élelmiszercsomaggal támogatták a táborozókat.

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a háziorvosi ellátással kapcsolatban augusztus 1.-től még nem kell az alapellátáshoz az önkormányzatoknak pénzt hozzátenni, ugyanis van maradványpénz, melyből továbbra is lehet finanszírozni a költségeket. Ha ezen összeg elfogy, akkor kell a becsvölgyei és kustánszegi önkormányzatoknak a hiányt pótolni, abban az esetbe, ha addig sem találnak állandó orvost a körzetbe.

Lakatos Dezső a sportöltözőtől viszi a vizet, a Roncsderbi pályára, melyhez almérőt szereltetett fel. Lakatos Dezsőnek, az önkormányzatnak kell megfizetnie az elhasznált víz költségét, melyet az önkormányzat az éves elszámolásnál fizet a közműszolgáltatónak.

Polgármester asszony elmondta, hogy a Kulcsosházban a hét folyamán Kiss-Molnár István és néptánc csapata szállt meg, akik a kultúrházban próbálnak a hétvégi Göcseji Hacacárén való fellépésükre.

Pályázatok benyújtása:

a.)

Bécs Tiborné elmondta, hogy lehetőség van Rendszeres Szociális Pályázat benyújtására, melynek felhasználása a szociálisan rászoruló lakosok támogatására használható fel.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 26/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be települési önkormányzatok Rendkívüli Szociális Támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

b.)

Bécs Tiborné – polgármester ismertette, hogy a Konszolidációban nem részesülő önkormányzatokat az állam támogatja, melynek elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. Elmondta, hogy a pályázati összegből a településen a Kossuth utca kisebb al-utcáját, a Jókai út végét, a Dózsa utca egy szakaszát, valamint a teljes Táncsics utcát újítanák fel. Ezen feladatok elvégzéséhez több árajánlatot kért, az árban legmegfelelőbbet a Zaladepo Zrt. adta.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 27/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

 

 

 

Buszváró felújítás:

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a Képviselő testületet, hogy a település alsó buszvárója nagyon rossz állapotban van, melyet meg is rongáltak. Az ilyen irányú várt Leader pályázat elmarad, így árajánlatot kért, mely szerint 1 db buszváró teljes újjá építése 430 e Ft-ba, míg 2 db buszmegálló 820 e Ft-ba kerülne. Ha a testület 2 db buszváró mellett dönt, akkor a település felső részén találhatót lenne célszerű felújítani. Egyeztetés során kiderült, hogy a testületi tagok nem tudják a felújítást elvégezni, mert nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel.

Farkas Balázs: Milyennek kell elképzelni a felújítás után őket?

Bécs Tiborné: Pontosan úgy nézne ki, mint Teskánd település utolsó buszvárója, Zalaegerszeg irányába.

Farkas Balázs: Véleményem szerint, most csak egyet kellene kiviteleztetnünk.

Gyenese Norbert: Szerintem is.

Bécs Tiborné: Az ár nem tartalmazza a bontást és az alapozást.

Gyenese Norbert: Az alsó buszváró alapja jó, a helyett nem kell új. Azt mondom, azt kellene megcsináltatni.

Bécs Tiborné: A hivatal előtti parkolóra is kértem árajánlatot, kicsit több mint 2 millió Ft-ért csinálnák meg. Én ezt sokallom. Reméljük lesz majd rá pályázat. A vadászház parkolóját is a Zaladepo Kft. csinálta meg, meg is néztem. Nagyon szépen megcsinálták. Ebben az árban nincs térkövezés, csak aszfaltos lenne. A kivitelezéshez engedélyt kellene kérni a Közúttól is.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 28/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kustánszeg Kossuth utcán található, Csonkahegyhát felőli buszváróját a kapott árajánlat alapján, 430 e Ft. összegért felújítattja a  Z-Nívó Bt. Teskánd kivitelező céggel.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy lehetőség van egy Sportpark kialakítására a településen, melynek támogatási aránya 100%, 0-1000 fő lakosság számára 1 park kiépítése, kültéri erőgépek, finesz géppark. Beadási határideje augusztus 15. Így van még idő meggondolni, de javasolta az elfogadását.

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné

 

Lakatos Dezső kérelme

Bécs Tiborné – polgármester felolvasta Lakatos Dezső kérelmét, melybe leírta, hogy a következő kustánszegi Roncsderbi futam megvalósításához kér támogatást az önkormányzattól.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 29/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Lakatos Dezső kérelmét, melynek indoka, hogy a Roncsderbi futam megrendezésének oka a magán jellegű profit termelése.

 

Bécs Tiborné: A falunapi program összeállt. Aki tud segíteni, segítséget hozni, azt szívesen fogadjuk.

Gyenese Norbert: Mi benevezünk a Dödöllefőző versenybe.

Bécs Tiborné: Nagyon jó, akkor így már jelenleg 2 csapat is van. A falukirándulás most hétvégén lesz. A vacsorát az önkormányzat állja. Szombat reggel 6 órakor lesz az indulás.

 

Rendezési Terv

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Fazekas István – jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.

Fazekas István – jegyző elmondta, hogy a Kormány Hivatal felhívására, kötelező a testületnek felülvizsgálnia a település Rendezési tervét, mivel az Építési szabályzat változott. Ismertette a változtatni szükséges pontokat, melyeket a Kormány Hivatal javaslatára hatályonkívűlre kellene helyezni.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 30/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kormány Hivatal által javasolt hatályon kívül helyezéssel a kustánszegi Rendezési Tervben.

 

 

 

Jótékonysági est

Előadó: Bécs Tiborné

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy Siposné Deák Tímea teskándi lakos, megkereste avval a kéréssel, hogy augusztus 12-én, a sörsátorban Jótékonysági estet tartanának Ihász Viktor milejszegi kisfiú támogatására, aki súlyosan beteg. A 3 fellépős estre a belépés ingyenes, viszont a kihelyezett urnákba lehetőség lesz a felajánlásokat elhelyezni, valamint egy értékes festmény is árverezésre kerül. Siposné kérte, hogy ha az önkormányzat is tudja, támogassa a kisfiút.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 31/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 50.000 Ft összeggel támogatja Ihász Viktor gyógyulását.

A Képviselő testület felhatalmazza Bécs Tiborné – polgármestert a fenti összeg utaltatására az édesanya, Salamon Piroska bankszámlaszámára.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné

 

Területvásárlás:

Előadó: Bécs Tiborné

Bécs Tiborné elmondta, hogy újra felvette a kapcsolatot Iván Lászlóval, aki az alsó buszmegállónál található telkek közül kettőnek a tulajdonosa. Hosszabb egyeztetést követően úgy döntött, hogy 200 e Ft-ért eladja az önkormányzatnak az ingatlanjait, melyek összesen 1601 M2-nyi területet jelentenek. Augusztus 15-én tudná a szerződés aláírni, mivel folyamatosan külföldön tartózkodik. A jelenleg gazos, elhanyagolt területek helyén a korábbi tervek alapján egy park kerülne kialakításra.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 32/2016.(VII.11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Iván László ajánlatát, mely szerint a Kustánszeg belterület 155/2, valamint 155/4 hrsz.-ú ingatlanokat eladja Kustánszeg község önkormányzatának 200.000 Ft. ellenértékért.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné– polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

Gyenese Norbert: Mi a helyzet az orvosi álláspályáztatással?

Fazekes István: Egyszer pályáztattuk, de senki nem jelentkezett.

Bécs Tiborné: Egyeztetni kell Becsvölgyével. Továbbra is hirdetni kell.

Gyenese Norbert. Mire tudnánk alkalmazni az iskola épületét?

Fazekas István: Ötletelni kell. Nehéz lesz vállalkozáshoz kiadni, ugyanis nem megfelelő az épület elosztása. Meg kell várni, amíg a dokumentáció befejeződik.

Bécs Tiborné: A napokban ez lezáródik.

Gyenese Norbert: Ha egy cég kivenné, az lenne a legjobb.

Bécs Tiborné: A legjobb lenne, ha bérmunkavégzés folyna az épületben. Felvettem a kapcsolatot egy céggel, akik kihoznák a munkát, de csak alkalmi lenne, bedolgozás. A probléma az, hogy nincs megfelelő munkaerő a településen.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                               jegyző