„H” jelű betétlap

2015. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Önellenőrzési pótlék bevallása

 

1. Adóalany

 

1.Adóalany neve (cégneve): …………………………………………………………………………….

 

2.Adószáma:  ……………………………….Adóazonosító jele: … …………………………………

 

Adóalap változása (+.-)

Adóösszeg változása (+, -)

Az önellenőrzési pótlék alapja

Az önellenőrzési pótlék összege

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………….., …………év…………………………hónap……nap

………………………………………………………… az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása