„D” jelű betétlap

2015. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

 

1. Az adóalany neve (cégneve):……………………………………………………………………

2. Adószáma:………………………………………………………………………………………

 

 

II. A nettó árbevétel

Forint

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó

árbevétel (2+3+4+5+6)

 

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

 

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

 

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes

összege

 

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének

nyereségjellegű különbözete

 

6. Alapügyletek (fedezett tételek)

nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 

 

Kelt: ……………………………….,   ……….év  ………………………………………hó  ………….nap

 

 

 

……………………………………………………..

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása