„A” jelű betétlap

2015. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

 

1. Adóalany neve (cégneve):……………………………………………………………………………………………………

 

2.Adóazonosító jele:…………………………………Adószáma:……………………………………

 

II. A nettó árbevétel

Forint

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel

(2-3-4-5-6)

 

2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

 

 

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény

szerinti jogdíjbevétel

 

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások

között kimutatott jövedéki adó összege

 

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott,  regisztrációs adó,

energia adó összege

 

6. Felszolgálási díj árbevétele

 

 

 

…………………………………………………., …………év  ………………………………………hó……………….nap

 

 

……………………………..….

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása