J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 22. napján megtartott

Rendkívüli együttes üléséről

 

 

Határozat:

Kustánszeg Község Önkormányzata:         1/2016. (I.22.)

2/2016. (I.22.)

3/2016. (I.22.)

Becsvölgye Község Önkormányzata:         1/2016. (I.22.)

2/2016. (I.22.)

3/2016. (I.22.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. január 22. napján megtartott rendkívüli együttes üléséről

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula, Salamon Viktória képviselők, Bicsák Richárd polgármester, Mileji László, Szabó József, Szanati István, Tóth Balázs képviselők és Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./ Háziorvosi munkakör betöltéséről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Bicsák Richárd polgármester

 

 

 

 

Bicsák Richárd polgármester javaslatot tett az Egyéb napirendi pontra.

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

Fazekas István – jegyző szavazásra tette fel az ülés nyílt vagy zárt lefolytatását.

Kustánszeg Község  képviselő testülete egyhangúlag az ülés nyílt tárgyalására szavazott.

Becsvölgye Község  képviselő testülete egyhangúlag az ülés nyílt tárgyalására szavazott.

.

 

1./ Háziorvosi munkakör betöltéséről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Bicsák Richárd polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy dr. Hansel Hedvig praxisjoga 2016. január 31-én lejár. A doktornőnek addig joga van eladni a Becsvölgye – Kustánszeg körzet praxisát. Eddig nem tudta eladni, így a testületeinknek kell biztosítania az ellátást. A testületeink dr. Hancharyk Pavlo orvost és Dervalics Enikő asszisztenst bízta meg az orvosi ellátással. A praxist állandó, vállalkozóként ellátó ellátásban meghirdettük az Egészségügyi Közlönyben és a kustánszegi honlapon. A jelentkezési határidő a meghirdetéstől számított húsz napban állapított meg. Sajnos, senki nem jelentkezett.

Dr Hancharyk Pavlo megkeresett, hogy továbbra is vállalná a helyettesítést. Kikötése annyi volt, hogy Dervalics Enikő asszisztenssel vállalná.

A helyettesítés lehetősége hat hónapig állna fent 100%-os OEP támogatással, majd az ezt következő helyettesítési időszakban is lehetséges lenne, de az OEP csak kevesebb támogatási %-ot adna.

Sajnálatos módon eddig is sok kártyát vittek el a betegek, de tudomásunkra jutott, hogy ha nem a Pavlo doktor úr lesz a későbbiekben, akkor ez a kártya elvitel folytatódni fog, ebben az esetben pont hozzá vinnék Zalabaksára az emberek.

Bicsák Richárd polgármester társam felvette a kapcsolat dr. Götli Kingával, aki lehetséges, hogy vállalná a körzetünket állandó, vállalkozóként. Az első találkozáson én nem vehettem részt. Felhívtam őt telefonon kettőször is, de nem vette fel és vissza sem hívott.

Közös ismerős doktornőnk által tudtam vele beszélni a későbbiekben, majd még aznap találkoztunk is Zalaegerszegen. Elmondta, hogy kellemetlenül érzi magát, amiért nem találkozhatott velem. A doktor nő ígéretet tett nekem, hogy mai napon, 18 óráig visszahív, és megmondja, hogy vállalja-e a körzetet vagy sem. Sajnálatos módon ez nem történt meg.

Átadnám a szót Mileji László – képviselőnek.

Mileji László: Becsvölgyei lakók megkerestek, hogy civil formában aláírásokat gyűjtöttek dr. Hancharyk Pavlo és Dervalics Enikő asszisztens részére. Az aláírásokat azért gyűjtötték, hogy a háziorvosi helyettesítést, és a háziorvosi asszisztensi pozíciót ők töltsék be továbbra is. Most ezeket átadnám, az eredetit Bicsák Richárd polgármesternek, a másolatot Bécs Tiborné polgármester asszonynak.

Bécs Tiborné: Hány darab aláírás?

Mileji László: 281 becsvölgyei aláírás, illetve most írta alá 2 kustánszegi lakos is.

Bécs Tiborné: Köszönöm. Ez egy visszajelzés számunkra.

Bicsák Richárd: Az orvos téma mindannyiunk számára fontos. Nagyon nehéz mostanában háziorvost találni. Az önkormányzatoktól is segítséget, különböző juttatásokat várnak. Nálunk kb. ezer darab kártya van, ez sajnos nagyon kevés. A betegek száma alapján kapjuk a támogatást. Januárban 973.000 Ft-ot kaptunk az OEP-től. Az orvos, aki ide jönne állandó orvosként, ő is csak ennyit kapna.

Nagyon sok orvost felhívtam, de egyik a másikat ajánlotta. Mindegyik azt kérdezte, hogy miért alakult ez így. Mindkét testület azt szeretné, hogy legyen egy állandó orvosunk, aki vállalkozóként látja el a praxist. De ez az összeg mindenkinek kevés. Akikkel beszéltem, ők nem pályáztak.

Valóban nem tájékoztattam a polgármester asszonyt, de ők nem pályáztak. Ekkor találtam dr. Götli Kingát a jegyző úr segítségével. Aznap amikor hívtam három ajánlatot is kapott. Később a doktornő visszahívott, hogy mégiscsak kijönne megnézni a rendelőt. Felhívtam Dervalics Enikőt, hogy a rendelő hátsó ajtaját hagyja nyitva, hogy be tudjunk menni. Megbeszéltük a doktornővel a pénzügyi részét, majd elmentünk megnézni a rendelőt, de zárva volt. Másnap jöttem polgármester asszonyhoz, ő elmondta, hogy ő záratta be a rendelőt. Doktornőnek képeket küldtem a rendelőről. Fel is hívott, hogy küldjem át neki a környékbeli orvosok és a volt asszisztensek telefonszámát.

Polgármester asszony közben elkezdte kavarni a szálakat. A mai napon többször hívtam a doktornőt, de nem vette fel, sőt vissza sem hívott. Majd mégiscsak visszahívott és elmondta, hogy miket hallott, de ha a becsvölgyei testület mellette áll, akkor ő elvállalja a praxist, annyi kritériummal, ha atrocitás éri, akkor ő azonnali hatállyal felmondhassa a szerződést. Majd átküldte az önéletrajzát.

Amíg a szerződést nem írjuk alá, addig nem mond fel. A felmondási ideje 30 nap, a törvényi feltételeknek meg tud felelni. Ha elfogadjuk, akkor a jegyző urat megkérem a szerződés megírására. Arra kérem a testületet, hogy fogadjuk el a doktornőt, és támogassuk őt. Együtt kell döntenünk.

Bécs Tiborné: Ajtózárra visszatérnék. Enikő felhívott, megkértem, hogy zárja be. Előtte nap voltunk ott a polgármester úrral, körbejártuk az épületet. Bicsák Richárd azt mondta, hogy biztosan Dervalics Enikő hagyja nyitva a felső ablakokat a szolgálati lakásban.

Bicsák Richárd: Nem mondtam ilyet.

Bécs Tiborné: Ezt mondtad. Mondtam az Enikőnek, hogy zárja be, mert nem akartam, hogy megvádold. Az asszisztensnek nincs is oda kulcsa.

Tényleg beszéltem a doktornővel, de nekem kellett kinyomoznom, hogy ki is ő. A doktornő mondta, hogy csak a Literáti doktor úr telefonszámát adtad meg neki, illetve kikötötted, hogy csak Luczi Mária – volt asszisztenssel dolgozhat. Dr. Götli Kinga mást is megkérdezett. Én javasoltam neki, hogy keresse meg a Pavlo doktor urat, és Dervalics Enikő asszisztenst is. Én semmi rosszat nem mondtam neki. Kustánszegen én felelek a falunak, ezért kértem, hogy a jelenlegi orvossal és asszisztenssel is beszéljen.

Szabó József: Most hogy van doktor, azt hiszem mindenki, azt szeretné, hogy állandó legyen az orvos személye. Amennyiben megfelel, javaslom, válasszunk külön, hogy elfogadjuk e. Ha egyetértünk, akkor beszéljük meg, hogy mi lesz február 1.-től. A helyettesítőt bízzuk meg, dr. Götli Kinga munkába állásáig. Addig legyen valaki, aztán a szerződése megszűnne, ha a doktor nő már kezdene.

Fazekas István: Nem tájékoztattam polgármester asszonyt, hogy mit intéztem. Emlékeztetlek, hogy előtted hívtam fel a teskándi orvost, hogy javasoljon valakit.

Bécs Tiborné: Ez nem így volt. Kustánszegen hívtad, de nem vette fel, majd elmentél Becsvölgyére.

Fazekas István: Javaslom én is, hogy külön tárgyaljunk.

Boronyák Gyula: Örüljünk neki, hogy van orvos, de a polgármesterek együtt járjanak el.

Bicsák Richárd: Egyetértek. A doktornőnek azért ezeket, a számokat adtam meg, mert ezeket kérte. Az asszisztenskérdés nehéz. Egyezzünk meg, hogy a doktornő válasszon. Elmondtam neki, hogy miket hallottam mindkettőről (volt és jelenlegi). Annyit kértem tőle, hogy ő legyen az orvos, ne az asszisztens.

Bécs Tiborné: A doktornő azt mondta, hogy csak a Luczi Máriáét kapta meg. Én megkértem, hogy mindkettővel üljön le.

Mileji László: Együttes ülésen döntöttünk, hogy ha kapunk orvost, elfogadjuk. Örüljünk neki, hogy van jelentkezőnk. Az asszisztenst döntse el ő, hogy kivel szeretne együtt dolgozni. Egyébként is ő dönt, mivel vállalkozó lenne.

Bécs Tiborné: Pavlo doktor urat szerettük volna, de csak helyettesítőnek. Ő nem tudta volna vállalni, mert Zalabaksán van a praxisa, amelyet pályázat útján nyert el, így kötelezettségei vannak. Beszéltem az ÁNTSZ-el, azt mondták nekem, hogy kb. 2 hónap, amíg a doktornő munkába tudna állni nálunk.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel Kustánszeg Község Képviselő testületének dr. Götli Kinga háziorvosi ellátást betöltő orvos jelentkezésének elfogadását:

A szavazás eredménye Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 1/2016. számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete megbízza vállalkozói formában dr. Götli Kingát, mint Kustánszeg – Becsvölgye háziorvosi körzetet lássa el.

Bicsák Richárd szavazásra tette Becsvölgye Község Képviselő testületének dr. Götli Kinga háziorvosi ellátást betöltő orvos jelentkezésének elfogadását:

A szavazás eredménye Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 1/2016. számú határozata:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete megbízza vállalkozói formában dr. Götli Kingát, mint Kustánszeg – Becsvölgye háziorvosi körzetet lássa el.

Bicsák Richárd: Meg kell beszélnünk a helyettesítést. A Pavlo doktor úr nem adott feltételeket. A Literáti doktor úr havi bruttó 550.000 Ft-ért vállalná 6 hónapra, vállalkozásban. A helyettesítés ideje alatt, bármelyik, az önkormányzat által alkalmazott asszisztenssel hajlandó dolgozni, továbbá az önkormányzati dolgozóknak ingyenes üzemorvosi ellátást biztosít.

Bécs Tiborné: Dr. Hancharyk azért nem adta le a Bicsák Richárd által készített ajánlatot, mert az nem megfelelő. Megmutattam a jegyző úrnak, és az igazgatási előadónak is, mindketten azt mondták, hogy ez nem egy ajánlatkérő lap, nem felel meg a formai követelményeknek. Jegyző úr mondta, hogy ezt ne adja le, nem kell kitöltenie. Pavlo doktor úr eddig 430.000 Ft-ért dolgozott, továbbra is ennyiért vállalná.

Bicsák Richárd: Mileji úr kérte, én ezt kettő perc alatt írtam, elmondtam dr. Hancharyk Pavlonak, hogy valamilyen ilyen szövegűt kellene adnia. Bécs Tiborné elmondasá alapján, ő 430.000 Ft-ot kérne.

Bécs Tiborné: Igen.

Bicsák Richárd: Vállalkozóként vagy alkalmazottként?

Bécs Tiborné: Alkalmazottként.

Bicsák Richárd: Pavlo doktor úr többe kerülne, mint Literáti doktor úr.

Mileji László: Mi a baj a Pavlo doktor úrral? Véleményem szerint, addig, amíg dr. Götli Kinga nem áll be a munkába, bízzuk meg a Pavlo doktort. Nem illetné meg, hogy most erre a maximum 2 hónapra más legyen, szerintem ne bolygassuk.

Szabó József: Én nem tudok rosszat mondani egyik doktor úrról sem, de objektív dolgokat igen. Zalaegerszegtől ellentétes irányban van, 17 km-rel. Reggel 8-16-ig a képviselő testület dolga a betegellátás. A Pavlonak, mint tudjuk, nincs jogosítványa. Hétfőn Becsvölgyén egy idős úr magatehetetlenül feküdt a padlón. Ha épp nem dolgozik, akkor mikor ért volna ki a beteghez?

Mileji László: Az idős úr kártyája nem is itt van, így a Pavlo doktor úr szívességből, és elhivatottságból látta el.

Szabó József: A most idejövő doktornő azon aggódik, hogy heti vagy havi egy alkalommal fél órával korábban kell elmennie. Én nem tudok a dr. Hancharyk Pavlora szavazni, nincs jogosítványa, hallomások alapján alkoholt és drogot is fogyaszt. Így nem tartom megbízhatónak. Nekünk az emberek gyors ellátását kell néznünk.

Bécs Tiborné: A Pavlo doktor úr lehet, hogy megivott egy vagy két pohárral, de a szabadidejében tette, amikkor riasztották, hogy beteghez kell kimennie. Vállalta a következményeket, beült az autójába és elindult életet menteni. Így futott bele a rendőrökbe, akik így is továbbengedték, és elment a beteghez. Ő sosem hagyott a községeinkben sem ellátatlanul beteget. De a doktornő itt lesz majd 8 órában, így ezen sem kell már aggódnunk.

Bicsák Richárd: Nem lesz itt, napi 2 óra a munkaideje.

Bécs Tiborné: A Kinga doktornő azt mondta, hogy neki olyan asszisztens kell, aki nélküle is tud kimenni a beteghez. Volt olyan ember, akihez a Dervalics Enikő szabadnapján bejött, elment Zalabaksára is a doktor úrért, aztán idejöttek a beteghez és 2 órát voltak nála.

Boronyák Gyula: Igaza van a Józsinak, nekünk az embereket kell néznünk. De ha így ellátta a munkáját, akkor hagyjuk ezt a kettő hónapot. A Literáti doktor úrnál voltam én is a Csonkahegyháti rendelőjében, 9 óra helyett fél 11-kor érkezett a rendelőbe.

Tóth Balázs: A Literáti doktor adott le árajánlatot, de a Pavlo nem.

Fazekas István: Nem kellett leadnia.

Mileji László: Ne feledjük el a 281 aláírást.

Szanati István: Kb. 680 emberből írt alá 281.

Mileji László: Több, mint ahányan elmenetek szavazni az időközi képviselő testületi választásra.

Gyenese Norbert: A Literáti doktor úr nem jött át a Kustánszegi rendelőbe, amikor még a dr. Hansel Hedviget helyettesítette.

Bicsák Richárd: Mi megkerestük, én és 2 testületi tagom, de ő elmondta, hogy itt lenne heti 8 órában. A szerződéskötéskor ezeket, a feltételeket kell beírni. Az ÁNTSZ-nél engedélyeztetni kell, ami pénzbe kerül, ha változtatjuk a rendelési időt. Én nem tudok a Pavlo doktor mellett szavazni, az miatt, amit a Szabó Józsi is elmondott. Megkerestem az embereket az aláírással kapcsolatban. Három embert kérdeztem meg, mind a három azt mondta, hogy ők azt írták alá, hogy legyen orvos.

Mileji László: Konkrétan mond meg, hogy ki mondta ezt.

Boronyák Gyula: Nálunk az a közvélemény, a községben lakók azt kérték tőlünk, hogy a Pavlo doktor úr és a Dervalics Enikő mellett tegyük le a szavazatainkat.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a Kustánszeg Község Képviselő testületének azon felvetést, hogy dr. Götli Kinga munkába állásáig a Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait dr. Hancharyk Pavlo lássa el.

A szavazás eredménye Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 2/2016. számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja, hogy Becsvölgye – Kustánszeg körzet háziorvosi feladatait helyettesítő háziorvosként dr. Götli Kinga munkába állásáig dr. Hancharyk Pavlo lássa el.

Bicsák Richárd szavazásra tette fel a Becsvölgye Község Képviselő testületének azon felvetést, hogy dr. Götli Kinga munkába állásáig a Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait dr. Hancharyk Pavlo lássa el.

A szavazás eredménye Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 1 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 2/2016. számú határozata:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete nem fogadja el, hogy Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait helyettesítő háziorvosként dr. Götli Kinga munkába állásáig dr. Hancharyk Pavlo lássa el.

Szabó József: Ha Kustánszeg úgy dönt, hogy dr. Hancharyk Pavlot választja, akkor őt alkalmazzák, de Becsvölgye külön választ.

Fazekas István: Tovább kell egyeztetni. Külön kell szavazni, úgy kell közöset választani, amíg nem egyeznek meg a polgármesterek.

Szabó József: Mi elmondtuk, hogy miért nem szavazunk dr. Hancharykra.

Bécs Tiborné: Most kettő hónapról van szó, ezen vitatkozunk.

Mileji László: Nagyon sokan most is Lentibe járunk a rendelőintézetbe.

Fazekas István: Becsvölgye is éljen valamilyen javaslattal, hogy a 2 polgármester meg tudjon egyezni.

Bicsák Richárd: Mi egyetlen egy ajánlatot kaptunk írásban. Mi ezt szeretnénk. Körülbelül ugyanannyi távolságra van a két településtől Csonkahegyhát. Térítésmentesen megcsinálja dr. Literáti az üzemorvoslást az alkalmazottjain részére. Az OEP támogatással vigyáznunk kell. Jelenleg 250.000 Ft. maradványunk van, úgy, hogy az elején több volt a támogatás.

Mileji László – képviselő távozott az ülés helyszínéről.

 

Gyenese Norbert: Beszéltél arról a Literáti doktor úrral, hogy neki nagy a körzete, mellette a börtönben is dolgozik és üzemorvos is. Mi a biztosíték arra, hogy ő időben kiér majd a betegekhez?

Bicsák Richárd: Én is ezt kérdeztem, azt mondta, hogy egymás között a környék 4 háziorvosai, ezt elintézik. Pavlonak nincs jogosítványa.

Boronyák Gyula: Mi a biztosíték, hogy az andráshidai orvos ide ér?

Bicsák Richárd: Akkor is előbb, mint a Pavlo.

Bécs Tiborné: 1,5-2 hónapra, ha megbízod a Literáti doktor urat, hidd el, sokan elviszik a Pavlo doktorhoz a kártyákat.

Tóth Balázs: Nem fognak Lentibe járni. Mindenki Zalaegerszegre megy.

Gyenese Norbert: Ki helyettesítené a Literáti doktort, ha szabadságon lenne.

Bicsák Richárd: Mivel vállalkozó lenne, így azt saját magának kellene biztosítania.

Gyenese Norbert: Én voltam a Literáti doktornál, meg sem vizsgált, pedig ezért mentem.

Szabó József: Érvek vannak mindkettő orvos mellett és ellen. Objektív feltételeket hozzunk. A Literáti doktor úr azt mondta, hogy 40-50 ember hozzá jár, úgy hogy a kártyájuk nem is nála van.

Salamon Viktória – képviselő távozott az ülés helyszínéről.

 

Boronyák Gyula: Mi a garancia, ha dr. Literáti lesz, nem viszik el a kártyákat.

Bicsák Richárd: Fórumot kell szerveznünk mindkét faluba úgy, hogy a Kinga doktornő is ott lesz.

Bécs Tiborné: Mi a polgármester úrral azon dolgozunk, hogy visszahozzák a kártyákat.

Bicsák Richárd: Nova települést kéne még a körzetünkbe bevennünk.

Boronyák Gyula: A jegyző urat kell kérnünk, hogy mielőbb kössük meg a szerződést.

Bicsák Richárd: A doktornő szerződésébe kell foglalnunk a szabadságot is. Szóval, elfogadjátok dr. Literátit?

Boronyák Gyula: Nem egyszerű, ezt nem lehet csak így.

Gyenese Norbert: Több kustánszegi emberrel is nagyon csúnyán, botrányosan viselkedett, illetve nem jelentkezett a mi testületünknél, nekünk nem jelezte, hogy itt szeretne dolgozni.

Bicsák Richárd szavazásra tette fel a Becsvölgye Község Képviselő testületének azon felvetést, hogy dr. Götli Kinga munkába állásáig a Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait dr. Literáti-Nagy Ferenc lássa el.

A szavazás eredménye Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 3/2016. számú határozata:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja, hogy Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait helyettesítő háziorvosként dr. Götli Kinga munkába állásáig Literáti-Nagy Ferenc lássa el.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a Kustánszeg Község Képviselő testületének azon felvetést, hogy dr. Götli Kinga munkába állásáig a Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait dr. Literáti-Nagy Ferenc lássa el.

A szavazás eredménye Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 3/2016. számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete nem fogadja el, hogy Kustánszeg – Becsvölgye körzet háziorvosi feladatait helyettesítő háziorvosként dr. Götli Kinga munkába állásáig dr. Literáti-Nagy Ferenc lássa el.

Fazekas István – jegyző javasolta, hogy egy következő közös testületi ülés keretében tárgyalják tovább a kérdést.

1./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Bicsák Richárd polgármester

 

Bicsák Richárd – Becsvölgye község polgármestere ismertette a közös tulajdonú Nyitnikék Óvoda költségvetését, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy több mint 4.000.000 Ft. hiány keletkezett, a felszerelt napelem ezen csökkent az idei évben.

Boronyák Gyula: Hogyan keletkezett a hiány?

Bicsák Richárd: Kettő dolgozó nyugdíjba megy, így ki kell fizetnünk őket, és kell egy helyettesítő óvónő. Neki is fizetnünk kell a juttatásait. Kitaláltuk, hogy a nálunk közmunkaprogramban részt vevők között van egy dajka végzettségű hölgy, akit már oda is irányítottam, de ő nem számít bele az óvodai dolgozók létszámába.

Fazekas István: Március 1.-től egy dajka alkalmazása.

Bécs Tiborné: A dajka személyéről a vezető óvónő dönt.

Bicsák Richárd: Az óvónőkérdés is nehéz. Becsvölgyén van egy fiatal dajka, aki most végzett. Meg kell néznünk, hogy a végzettsége megfelelő-e. Neki nem kellene útiköltséget sem fizetnünk.

Gyenese Norbert: Mi a helyzet az orvosi és védőnői szolgálati lakásokkal?

Bicsák Richárd: Érdeklődött a vezető óvónő. Őt érdekelné. A védőnői lakás nagyon rossz állapotban van.

Gyenese Norbert: Kinek a feladata rendbe tenni?

Bicsák Richárd: Az orvosit nem kell, kitűnő állapotban van.

Tóth Balázs: Az óvodai alapszabály módosítani kell?

Fazekas István: Az már rendben van.

Bicsák Richárd: Szeretném még elmondani, hogy a napelem pályázatunk lezárult.

További hozzászólás, felvetés nem volt. Ülést levezető Bécs Tiborné polgármester asszony az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                         Bicsák Richárd

polgármester                                                         polgármester

Fazekas István

jegyző