J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. december 17. napján megtartott

Közmeghallgatásról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2015. 12. 17-i közmeghallgatásáról és falugyűlésről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők és Fazekas István jegyző.

A lakosság köréből: 28 fő

Távol volt: Salamon Viktória képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

Ezután javaslatot tett a napirendre:

 

 

Napirendi pontok:

1./ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkájának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

1./ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkájának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Az idei évben kustánszegi és becsvölgyei szülők együttesen megkeresték az önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy segítsünk nekik abban, hogy szeptembertől ide járathassák a gyermekeiket. Rigó Csaba kormánymegbízott márciusi levelében leírta, hogy a kustánszegi általános iskola beiratkozási körzetébe, a kustánszegi és becsvölgyei lakcímmel rendelkező gyermekek tartoznak. Ebből kiindulva a szülők szándéknyilatkozatokat töltöttek ki, hogy Kustánszegi általános iskolába szeretnék beíratni a gyerekeket. Szándéknyilatkozat érkezett a szülők részéről. Közben felvettük a kapcsolatot Kajári Attilával, aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Zala megyei Tankerület vezetője. Mindkét fél részéről szervezett fórumokon, szülői értekezleteken Kajári úr elmondta, hogy indulhat az első osztály, illetve az alsó tagozat, Kustánszegen, ezt levélben is megfogalmazta, melyet április 1.-én küldött a részemre. Az említett szándéknyilatkozatokból újat íratott alá Kajári úr, mondván, hogy az első nem megfelelő. Ezen nyilatkozatokat felvittük Budapestre a KLIK központba, ahol Simon Tibor osztályvezető úrnak adtuk át Kajári Attila jelenlétében. Simon Zsolt igazgató úr mindvégig a kustánszegi iskola ellen volt, valamint a kustánszei óvonő és a helyi lakos tanárok sem támogatták az iskola folytatását, csak Simon Zsolt igazgató úrra hallgattak. Kajári úr a szülőket hitegetve, megadta a beíratás időpontját a nyári szünet alatt, mely napokon az érintett szülők elmentek a csonkahegyháti iskolába, ahol közölték velük, hogy mai napon, illetve nem is nem lehetséges Kustánszegre átíratni gyermekeiket. Kajári Attila augusztusban küldött egy levelet, melyben leírta, „Azon települése, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad. Továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települései önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.” Véleménye szerint ez nem volt adott, illetve a kormánymegbízott levelét felülbírálva nem vette figyelembe a becsvölgyei gyermekeket, akik szerinte nem tartoznak a kustánszegi körzethez.

Szeptemberben tehát nem indulhatott a tanítás. Az ügy időtartama alatt folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a szülőkkel együtt dr. Aáry-Tamás Lajos – oktatási jogok biztosával. Augusztus 3.-i levelében megfogalmazta, hogy súlyos érdekellentétek állnak fent köztünk és az iskola vezetősége között. A szülők jogait sértő döntés alapján felszólította Kajári Attilát és Simon Zsoltot, hogy az elutasítást támasszák alá dokumentumokkal is. Az említett dokumentumokat sem időben, sem formailag nem tudtak átadni Aáry-Tamás Lajosnak.

Mivel az iskolában nincs tanítás, így kértem Kajári urat, hogy adja át az épületet, és a leltárt az önkormányzatnak. A leltárt másodszori kérésre teljesítette csak, amely által kiderült, hogy elvitte a csonkai iskolába az itteni felszerelést, melyet nem tehetett volna meg a megkérdezésünk nélkül. Ezeket, a tárgyakat már visszaszállította. Az önkormányzat által elkértük tőle a kustánszegi iskola Szakmai alapdokumentumát, melyben az iskolánk még működő intézményként szerepel, valamint 64 gyermek jár napi szinten az épületbe tanulni. Az iskola alapító dokumentumát az Államkincstártól szereztük be.

Kértem Kajári Attilát, hogy adja át az épületet, ha már nincs tanítás, válasza csak annyi volt, hogy majd tavasszal. Ígéretet tett, hogy a téliesítést elvégzik az épületen.

Az iskolával kapcsolatban tudni kell, ha Kustánszegen indult volna az alsó tagozat, akkor a Csonkahegyháti iskolát kellett volna bezárni. Azért döntött így a KLIK, mivel Csonkahegyháton található a 8 osztály.

 

A Nyitnikék óvoda új vezető Pintér Gyuláné.

Az óvodába jelenleg 43 gyermek jár, ebből 14 kustánszegi gyermek.

Bölcsöde: 5 fő

Kiscsoportosok: 13 fő

Vegyescsoport: 25 fő

2015-ben több pályázatot is benyújtott az önkormányzat.

Ifjúsági pályázat: mely 3 fordulóból állt, 1 millió ft. értékű kiírás volt, melyből 800 ezer Ft-ot kapott volna az önkormányzat, de sajnos nem nyertünk.

Önkormányzati fejlesztés pályázat: a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztése, és felújítása. Ezen belül mi az orvosi rendelő, és 5 utca (Kossuth, Táncsics, Dózsa, Dessewffy 2 szakasza) felújítására pályáztunk. Értéke 17 és fél millió ft. Ez a pályázat sem nyert, Zala megyében összesen 2 települést támogattak, nagyon kis összegben.

Adósságkonszolidációban nem részesült településfejlesztési támogatás: ezen belül 3 utcát (Táncsics, Kossuth, Dessewfy) szerettünk volna felújítani, de sikertelen volt a pályázatunk, mert az idei évben a nagyobb városok részesültek támogatásban. Ígéret szerint 2016-ban mi is megkaphatjuk. 9 592 628

Rendkívüli Szociális támogatás: melyet segélyezésként adhattunk ki, összege 955.904 Ft. Ebből a pénzösszegből támogattuk azokat a családokat 10 000 Ft-tal, ahol 0 éves kortól egészen felsőoktatásban részesülő gyermek van. A másik részéből pedig a rászorulókat.

Rendkívüli önkormányzati támogatás 2015: ez a pályázat a régi önhiki, melynek a mai napig még nem történt meg az elbírálása

Falugondnoki autóbusz beszerzése: a régi falubuszunkat egy új Renault Trafic buszra cseréltük, amely környezetkímélő, kiváló felszereltségű. A régi buszt 2 800 000 Ft-ért adtuk el, valamint még az eladási árhoz tartozik, hogy az új buszunkra 3 évig, a Cascot a Renault szerviz fizeti. A pályázat során elnyert támogatás

10 124 210 Ft.

Szociális célú tüzelőanyag juttatás: tűzifa beszerzésére 604 520 Ft. támogatást kaptunk, amelyből 34 m3 fát tudtunk vásárolni, melyből 17 háztartást támogattunk 2m3-rel.

Kisértékű eszközbeszerzés: a közmunka program keretén belül, lehetőség nyílt 200.000 Ft. értékben szerszámokat vásárolni. Ebből az összegből egy erdészeti fűkaszát, erő és mellévágó ollókat vásároltunk az eredményes munkavégzéshez.

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat: melyen idén is részt veszünk. 2015-ben 4 fiatal pályázott a településről, akik el is nyerték a támogatást. Az eddigiektől eltérően nem 3000 ft-tal, hanem 5000 ft-tal támogatja az önkormányzat őket havonta.

Az idei évben befejeződött a hivatal felújítása. Teljes padlózat csere, falak,- nyílászárók,- radiátorok festése, bútorzat korszerűsítése.

Az ifjúsági szálláshely, az orvosi rendelő, a könyvtár, és a kultúrház öltözője és annak mosdója, a színpad és falai, és raktára is új festést kapott.

A kultúrház mellet található lépcső is elkészült, valamint az oldalfalai és a korlát is ki lett festve.

A község több helyszínén is végeztünk festési munkálatokat: a Tóparton található asztalok, padok, wc-k, öltöző. Újra lett festve a Dózsa és Jókai utakon található híd korlátja, a sportöltöző teljes belseje, és terasza, a sportpályánál található korlátok is.

13 db új utcanév tábla készült, melyek megkönnyítik az ide látogatók közlekedését.

Az IKSZT és kultúrház fűtésrendszere is korszerűsítése is megtörtént. Így a két épület fűtse külön kezelhető lett.

Az önkormányzati utakon kátyúzást végeztettünk, Kustánszeg végétől a Faiparig, a Rákóczi út vége, egészen Paraszáig, Templom és Dózsa út kátyúit is kijavításra kerültek.

Az ivóvíz rekonstrukciója is befejeződött. A kivitelező Szabadics Közmű és Mélyépítő ZRT. a bolt melletti Kossuth utcát (Német Lajosék felé és a Székely Miklósék felé is) a Béke utat is teljes szélességében felújította.

Az idei évben megalakult a Kustánszegi Sport-, Szabadidő Környezetvédelmi és Kulturális Egyesületnek (rövidített neve: Kustánszegi Egyesület). Jelenleg 27 focista igazolt le a kustánszegi csapathoz. Az őszi szezon minden meccsén részt vett a csapat. Kiválóan együttműködik az egyesület az önkormányzattal is. Ezúton is kívánunk nekik eredményes tavaszi szezont.

2015-ben is szerveztünk Falukirándulást. Úti cél Sopron és környéke volt. Jártunk Fertődön, ahol az egykori Esterházy kastélyt tekintettük meg, majd az ausztriai Mörbischben, Rustban és Eisenstadtban. A szállás Sopronban volt. Másnap bejártuk a várost, sétáltunk a Lőverekben, és a fertőrákosi kőfejtőben. Hazafelé Kőszegen töltöttük a délutánt. Örömmel láttuk, hogy idén már a fiatalok is szép számban eljöttek, így teltlétszámmal utaztunk.

2015-ben 3 lakos is 90. életévét töltötte be. A hagyományoknak megfelelően születésnapjuk alkalmából a képviselő testület köszöntötte őket. Salamon Jánosné szeptember 20., Németh Gergelyné szeptember 28., Májer Erzséber december 12-én töltötte 90. életévét, őt december 20-án köszöntjük.

Az idei évben is sok és színes programjain voltak.

2015. február 14.        Farsang

2015. február 28.        A Hold és meghódítása Csillagászati előadás

2015.március 8.           Borverseny

2015. március 14.        Március 15-i Nemzeti Ünnep

2015. március 28.        Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi Rendőrségi előadás

2015. április 4. Húsvéti játszóház

2015. április 18.          Krónikus betegségek

2015. május 1. Disznótoros Majális

2015. május 3. Anyáknapja

2015. május 22.          Idősek napja

2015. május 31.          Gyereknap

2015. július 24.            Kert mozi, nagyon jól sikerült, sokan ellátogattak

2015. augusztus 7.       Nótaest a tájháznál

2015. augusztus 8.       Falunap

2015. szeptember 19. Szüreti felvonulás

2015. december 6.      Mikulás ünnepály

2015. december 19.    Karácsonyvárás, amelyre ezúton is szeretettel meghívom Önöket és kedves családjukat.

 

Néhány szóban még megemlíteném, hogy az IKSZT-ben folyamatosan fut a Baba-Mama Klub, mely a 0-5 éves gyermekek számára van. Természetesen a kisgyermekek nagyobb testvérei is részt vehetnek. Továbbá az ünnepek előtt játszóházak vannak, amelyeken szép számban részt vesznek a gyerekek. A fiatalság gyakori vendége a Közösségi térnek, hétvégéken moziznak az épületben.

Jelenleg szervezés alatt áll a januári és februári programok, melyek a kártya, sakk, és társasjáték estek lesznek.

2015. január 26-án dr. Hansel Hedvig benyújtotta a felmondását, mely szerint július 31-ével megszűnik a munkaviszonya. A doktornőnek nem sikerült a praxisjogát eladni, viszont 2016. január 31.-ig még megteheti.  Ebben a féléves szakaszban helyettesítő háziorvost kell alkalmaznia Kustánszeg és Becsvölgye önkormányzatainak, hogy a községekben, az eddigiekben jól meg szokott ellátást továbbra is biztosítani tudjuk. A helyettesítést a Zalabaksán rendelő dr. Hancharyk Pavlo – háziorvos vállalta, valamint látja el 2015. augusztus 1. – 2016. január 31-ig. Dr. Hancharyk Pavlo helyettesítését dr. Literáti – Nagy Ferenc, Csonkahegyhát háziorvosa látja el. A háziorvos mellett dolgozó asszisztens Dervalics Enikő – szakképzett körzeti ápoló, aki a becsvölgyei orvosi rendelőben hétfőtől – péntekig, 8-16 óráig a betegek rendelkezésére áll.

Az eddigi visszajelzések alapján, a lakosság meg van elégedve a Pavlo doktor úrral, és Dervalics Enikő asszisztens nővel is.

Ha dr. Hansel Hedvignek nem sikerül továbbra sem eladni a praxisjogát, akkor február 1.-től újabb fél évig helyettesíthető, illetve ha sikerülne az önkormányzatainknak egy állandó, helyben praktizáló, vállalkozóként dolgozó háziorvost találni, akkor már februártól ő láthatná el a feladatot. Sajnos nagyon nehéz háziorvost találni az országban, mert a külföldi állások elviszik az orvosainkat. A munkakör betöltését nagy erőkkel hirdetjük több helyen is, hogy biztosítani tudjuk az alapellátást.

Az önkormányzat gazdálkodása során a jogszabályban meghatározott kötelező feladatait maradéktalanul ellátta, fizetési kötelezettségeinek rendszeresen eleget tudott tenni, költségvetésének pénzügyi egyensúlya biztosított volt.

Községünk az idei évben is sikeresen pályázhatott közfoglalkoztatásra, mely során

1 fő 2014. novembertől 2015. február végéig,

1 fő 2014. decembertől  2015. januárig,

5 fő március – októberig,

4 fő november – 2016. február 29-ig,

1 fő december hónaptól 2016. február 29-ig.

Házi gondozó Képzésen közfoglalkoztatás keretén belül 2014.12.01. – 2015.03.31 – 2 fő vesz részt.

Az önkormányzat megfontolt, célirányos gazdálkodással tovább növelte tartalékait, melynek jelenlegi összege: 10.000.000.- Ft. Továbbra is fontosnak tartom a jelenlegi forma fenntartását. Megítélésem szerint minőségileg is megfelelő és pénzügyileg is takarékosabb gazdálkodás folytatása lendíti előre a településünket.

A feladatok: Ivóvíz ellátás, családsegítő szolgálat, közvilágítás, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, hivatali feladat, falugondnoki ellátás, óvoda, házi gondozás, támogatás biztosítása pl. temetési segély.

Azt, hogy milyen feladatot tudunk megvalósítani állami támogatásokon, múlik, amennyiben a fedezet biztosított lesz rá.

– belterületi utak felújítása

– belvíz elvezetés

– a szennyvíz hálózat kiépítése, amelyet kiemelten kezelünk, azon múlik, hogy erre milyen pályázati lehetősége lesz a településeknek, mivel saját forrásból ezt a község megvalósítani nem tudja.

Terveink szerint a továbbiakban is szeretnénk minden olyan rendezvényt és programot megvalósítani, amelyeket az idei évben is, valamint színesíteni ezeket a lakosság igényeihez igazodva. Ezeknek, a céloknak a megvalósítására számítunk a Társadalmi Szervezetek, valamint az Önkéntes aktivisták közreműködésére. Természetesen a célok megvalósításában számítunk a lakosság közreműködésére, kérjük, hogy mindenki lehetőségéhez mérten támogasson bennünket.

2016. évben is tervezzük a Kultúrház és a Hivatal külső felújítását elvégezni. Parkoló kialakítását az Önkormányzat épülete előtt.

Fenntartani a rászorulók számára mindenféle szociális támogatást, melyek az elmúlt években is segítséget nyújtottak.

A fejlesztések mellett gondot fordítunk a működtetett ellátások minőségének javítására. (falugondnoki szolgálat, közművelődés)

Szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni.

Végezetül a következő ünnepekre kívánok mindenkinek meghitt, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újévet!

Szeretném átadni a szót a lakosságnak, várjuk a kérdéseket.

 

Gyenese Zsolt: Jó lenne, hí a Táncsics úthoz ki lenne helyezve egy tükör.

Bécs Tiborné: Beszéltem a Közútkezelőkkel. Elmondták, hogy a tükör kihelyezése nem megoldható, mert megtévesztheti a közlekedőket. Ezért helyeztek ki táblákkal.

Czuppon István: Az ingatlanomat három olyan ingatlan veszi körül, amelyet nem tartanak rendben a tulajdonosaik. Kígyók és csigák járnak át az udvaromba, tönkre teszik a termésemet, a kertemet. Tuodm, hogy már felszólították őket, de nem lehetne kiszabni valamilyen pénzbüntetést? Véleményem szerint, akkor talán rendet raknának.

Fazekas István: Sajnos nem tudunk elég hatékonyan fellépni. Újból felszólítjuk őket.

Czuppon István: Idén nem lehetett szennyvízelvezetésre pályázni?

Bécs Tiborné: Sajnos nem írtak ki, de jövőre több pályázatot ígérnek.

Szirkovics Ákos: Köszönjük a paraszai utat. De nem kellene ráengedni a nagyobb autókat, szállító autókat.

Bécs Tiborné. Tegnap óta a Nyúlház-i úton járnak. Eddig valahol ki kellet hozni a letermelt fát.

Horváth Jánosné: A Nyúlház-i út milyen széles? Én úgy tudom, hogy 4m.

Kustán Zoltán: Az az út 8 m széles, megkérdeztem a földhivatalban.

Szirkovics Ákos: Pénzt kellene kérni az utak használatáért, mert le sem takarítják.

Fazekas István: Ki kell valahol hordaniuk a fát. A sarat pedig le kell takarítaniuk. Ha ezt nem teszik meg, kérem Önt, értesítsen minket.

Kustán Sándor: Rendeletet kell alkotni, amelyben meg kell szabni az úthasználati díj mértékét, és engedélykötelessé kell tenni.

Bécs Tiborné: A helyiek iparűzési adót fizetnek. De megpróbálunk mindent megtenni, hogy ez a probléma megszűnjön.

Kozári László: Az utcatáblák kicsik és rossz helyen vannak.

Kustán Sándor: A színük sem megfelelő, mert beleolvadnak a környezetbe.

Bécs Tiborné: Ha ez a probléma, akkor átfestjük feltűnőbb színre.

Czuppon István: A járdák elég rossz állapotban vannak. Kinek a tulajdona?

Fazekas István: Sajnos nem az önkormányzaté. Nagyon sok pénzbe kerülne, hogy az önkormányzat tulajdona legyen, illetve csak pályázati forrásból lehetne felújítani őket. Sok helyen a tulajdonosa az ingatlan tulaja. Kértünk rá árajánlatot, de csak a térképészetnek 200.000 Ft-ot kellene fizetni, plusz az ügyvédi költség, amely minimum 20.000 Ft. Ezek az összegek egy nagyon rövid szakasz költségei.

Czuppon István: Gödrösek, kopottak és az idősek el is eshetnek rajta.

Fazekas István: Sajnos Teskándon is ez a helyzet, de csak a terv 2 millió Ft-ba került.

Kustán Sándor: Akkor kinek a tulajdona?

Bécs Tiborné: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központé. Ők át is adnák nekünk, de hatalmas összegért.

Kustán Sándor: Ha valakit baleset ér a járdán, azt fizetik?

Bécs Tiborné: Nem.

Kustán Zoltán: Ha a saját tulajdonom, akkor le is zárhatom, ha balesetveszélyes? Ha baleset történik rajta, akkor a tulajdonost elővehetik?

Fazekas István: Igen, lezárhatja, de baleset esetén ön nem felelős.

Kemendi Miklós: Gratulálok az új falubuszhoz. Hetente egyszer be lehetne vinni a a városba az embereket. Igényfelmérést kell készíteni. Az előadások témájáról kérdezzétek meg a lakosságot, hogy mit szeretnének.

Bécs Tiborné. A falubusz rendelkezésre áll és állt is, akár piacra menni, orvoshoz és vásárlásra is. Szívesen fogadjuk az ötleteket.

Kustán Zoltán: A falubusz költségét ki fedezi?

Bécs Tiborné: Az állam.

Szirkovics Ákos: Fel kell lendíteni a turizmust, és programokat kell szervezni a vendégeknek. Hol van az ifjúsági szállás hirdetve?

Bécs Tiborné: A helyi turizmus fellendítésében az önkormányzat szívesen segít, elsősorban avval, hogy a helyi turizmus működtetőit összehívja és egyezteti az elképzeléseket.

Kustán Sándor: Véleményem szerint, a falunap tartása nem megtérülő költség az önkormányzatnak.

Kustán Jenő az iskola átszervezéséről tájékoztatta a jelenlévőket.

Kemendi Miklós javasolta, hogy a KLIK a megüresedett iskola épületet adja vissza az önkormányzatnak.

 

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                           Fazekas István

polgármester                                                                                   jegyző