J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. szeptember 28. napján megtartott

Rendes üléséről

Rendelet:       10/2015.(X.08.)

Határozat:      39/2015.(IX.28.)

40/2015.(IX.28.)

41/2015.(IX.28.)

42/2015.(IX.28.)

43/2015.(IX.28.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 2015. szeptember 28-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Boronyák Gyula, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Farkas Balázs képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

2./ Az Önkormányzat 2015. év I. féléves Gazdálkodásáról tájékoztatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

3./ Egyéb ügyek

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő- testületi tagokat a napirendről.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a módosításra belső szerkezeti átcsoportosítások miatt van szükség.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata  10/2015.(X.08.) számú rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2015.(X.08.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

2./  Az Önkormányzat 2015. év I. féléves Gazdálkodásáról tájékoztatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Gombosné Bencze Ildikó ismertette a féléves gazdálkodást. Elmondta, hogy jelenleg 9 000 000 Ft. tartaléka van az önkormányzatnak. Az idei évre tervezett hivatal előtti parkosításra is van lehetőség a költségvetésből. Ismertette a kiadási felhalmozást. Elmondta, hogy az adóból való bevételi arány is jól alakult, de jelenleg is folynak a befizetések, így jelentősen javítja a rátát. Az IKSZT kiadásaihoz még kéthavi támogatást sikerült lehívni. Elmondta, hogy a közmunkaprogramban résztvevő foglalkoztatottak október végéig dolgoznak az önkormányzatnál. Az átadott pénzek 50 %-a ki van fizetve. Az idei évben az önkormányzat több szervezetet is támogatott.

 

Bécs Tiborné: A tartalékpénzzel kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy a Táncsics utcára kétszer is beadtuk a pályázatot.  A parkosításra az ősszel várható pályázati lehetőségek alapján szeretnénk támogatást elnyerni.

Gombosné Bencze Ildikó: Ha nem sikerül a konszolidációs pályázatunk, akkor jövőre biztosan sikerülni fog, mert most jobbára a városokat támogatja. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha idén nem fér bele a település, jövőre ugyanis a kistelepüléseket fogják előnyben részesíteni.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 39/2015.(IX. 28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 

3./  Egyéb ügyek

a./  Kustánszeg 0371/33 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan ügye

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: Antal Ernő, az Első Zalai Erdőbirtokosság tulajdonosa levet küldött, amelyben leírja, hogy a Kustánszeg 0371/33 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlant megvásárolná 950 000 Ft-ért, illetve ha a vétel nem aktuális, további 3 évre is bérelni 50 000 Ft/év haszonbérleti díj ellenében.

Bécs Tiborné: Személy szerint kevésnek tartom a kínált vételárat, ugyanis 12 parcelláról van szó, melyet építési teleknek szántunk.

Boronyák Gyula: Úgy gondolom, hogy nem kéne elpazarolnunk.

Gyenese Norbert: Egyet értek a Gyuszival.

Salamon Viktória: Szerintem se adjuk el ennyi pénzért.

Bécs Tiborné. Van egy út is, amit meg szeretne venni. Ezt az utat meg kellene néznünk.

Fazekas István: Véleményem szerint ez nem rossz ár, amennyiért bérelné. Hasznosítani nem igazán tudjuk. A szerződést úgy kell megírni, ha elfogadjuk a haszonbérletet, hogy fél évet fel lehessen mondani.

Bécs Tiborné: 2017-ben változik a Vadászati Törvény, ezért csak 3 évre kéri.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 40/2015.(IX. 28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kustánszeg 0371/33 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlant Földhasználati Haszonbérletbe adja 3 évre Antal Ernőnek, az Első Zalai Erdőbirtokosság tulajdonosának.

 

b./ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: Lehetőség van az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A támogatást igazgatásra, iskola működtetésére, szociális támogatásokra, gyermekétkeztetésre, kulturális feladatok segítésére adják. Konkrétumra kell benyújtani.

Boronyák Gyula: Részt tudunk ebben venni?

Bécs Tiborné: Igen. A hivatal fenntartására igényelhetjük a támogatást.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 41/2015. (IX.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szolgáló igényt nyújt be 2015. évre.

 

c./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: Ismételten van lehetőség a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, amelyhez szeretném, ha idén is csatlakoznánk. A tanulóknak a pályázatokat 2015. november 9-ig kell leadni az Önkormányzat felé.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 42/2015. (IX.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2016. évi fordulójához csatlakozik.

 

d./ Szociális célú tűzifa vásárlási pályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: Az idei évben lehetséges pályázni szociális célú tűzifa vásárlására. Az önkormányzat 52 erdei m3 kemény lombos fafajtára jogosult támogatási igényt beadni, amelyhez kapcsolódóan az önrészt 1.000,- Ft/m3 + ÁFA és a szállítási költséget költségvetése terhére vállalja. A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani. A rászoruló családoknak minimum 2 m3-t, maximum 5 m3 fa adható.

Fazekas István: Dönteni kell, hogy vállaljuk vagy sem az önerőt.

Bécs Tiborné: Felvettem a kapcsolatot a Lenti Erdészettel. Azt tudni kell, hogy a részesülők otthonaihoz is nekünk kell biztosítani a szállítást, illetve az erdészettől a községbe is. Az sem biztos, hogy az igényelt mennyiséget megkapjuk, sajnos ezt csökkenthetik is. A leírásban szerepel, hogy 14 000 Ft + Áfa összegért kell megvásárolni. Ennyiért tudják is adni az erdészetnél.

Gyenese Norbert: Meg kell beszélni azt is, hogy kikaphat.

Bécs Tiborné. Elsősorban majd rendeletet kell hozni, majd kérelmet kell kiküldeni a lakosságnak, melyeket majd el kell bírálnunk, így állapíthatjuk meg, hogy ki kaphat.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képvisel őtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 43/2015. (IX.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására. Az önkormányzat 52 erdei m3 kemény lombos fafajtára jogosult támogatási igényt beadni, amelyhez kapcsolódóan az önrészt 1.000,- Ft/m3 + ÁFA és a szállítási költséget költségvetése terhére vállalja.

 

Bécs Tiborné: Szeretném elmondani a Zalavíz 15 éves fejlesztési tervével kapcsolatban, hogy mivel közös Becsvölgyével, így nekik 20 000 Ft-ot, nekünk pedig 10 000 Ft-ot kellett befizetnünk.

Fazekas István: Ez önkormányzati feladatkör.

Bécs Tiborné: Idén is köszöntöttük a 90 éveseket, Salamon Jánosnét és Németh Gergelynét.

Az IKSZT – kultúrház fűtésrendszerét szétválasztottuk, most külön lehet szabályozni. A hivatalban lecseréltük a régi termosztátot.

A hivatali radiátorokon csapokat cseréltünk, így már nem csöpögnek.

Az utak kátyúzása elkészült.

Az új falubusz érkezését október 5.-re ígérték.

Az utcanévtáblákhoz műanyag csövek és alátétek kellenek.

 

 

 

A következő napirendi pontot a képviselő testület zárt ülés keretében tárgyalta.

 

 

 

Kmf.

 

Bécs Tiborné                                                                Fazekas István

polgármester                                                                      jegyző