Rendeletalkotás a falugondnoki szolgáltatásról

Előterjesztés  a Képviselő-testület  2015. június 4-i ülésére.

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Általános indokolás

 

A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat szabályairól a szolgálat megalakulásával egyidőben – alkotott rendeletet.

 

A jogszabályi környezetben és a helyi igényekben bekövetkezett változások indokolják a szabályozás újragondolását, amelynek a meglévő rendelet módosítása helyett új helyi rendelet megalkotásával kívánunk eleget tenni.

 

A tervezetben rendelkeztünk a korábbi falugondnoki rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Kérem, hogy a rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

 

 

Kustánszeg, 2015. június 4.

 

 

 

Bécs Tiborné

polgármester