Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének

8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a következő 19 .§-al egészül ki:

 

 

1. §.

 

(1) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet.

 

 

 

2. §.

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

 

 

Kustánszeg, 2015. június 4.

 

 

 

Fazekas István                                                                       Bécs Tiborné

jegyző                                                                                   polgármester

 

 

Kihirdetve: 2015. június 15.

 

 

 

Fazekas István

jegyző