Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletének 47. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 

1. §.

 

(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.

 

2. §.

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2015.

március 1-től kell alkalmazni.

 

 

 

Kustánszeg, 2015. június 4.

 

 

 

Fazekas István Bécs Tiborné

jegyző                                                                                   polgármester

 

 

Kihirdetve: 2015. június 15.

 

 

 

Fazekas István

jegyző