KUSTÁNSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2015. (V.11.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 

 

102.921 E Ft

bevétellel

 

94.565 E Ft

kiadással

 

8.356 E Ft

pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint fogadja el.

 

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1)   A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Kustánszeg, 2015. május 11.

 

 

 

Fazekas István

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. május 11.

 

 

 

 

Fazekas István

jegyző