Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeletben.

 

Bevételek módosítása:

 

  • Önkormányzat működési támogatása:                   +4.290 eFt

¾    szociális feladatok támogatása:       +3.937eFt,

¾    bérkompenzáció:                           +6eFt,

¾    szociális ágazati pótlék:                  +152eFt,

¾    Itthon vagy – Mo. szeretlek program tám.: +195eFt,

 

  • Egyéb működési célú támogatások:                       +2.242 eFt

 

  • Felhalmozási célú támogatások:                             +14.008 eFt

¾    Adósságkonszolidáció:                   +10.000eFt

¾    Vis major támogatás:                     +17.505eFt

¾    Egyéb felhalmozási célú tám.:         -13.497eFt

 

  • Közhatalmi bevételek:                                             +4.493 eFt

¾    Kommunális adóbevételek:            +111eFt

¾    Iparűzési adóbevételek:                 +3.618eFt

¾    Gépjárműadó bevételek:                -29eFt

¾    Bírság, pótlék bevételek:                +793eFt

 

  • Működési bevételek:                                                          +1.389 eFt

¾    Szolgáltatások bevétele:                 +1.099eFt

¾    Közvetített szolgáltatások: +48eFt

¾    Kamatbevételek:                           +73eFt

¾    Egyéb működési bevételek:            +169eFt

 

  • Ingatlanértékesítés bevétele:                                 +180 eFt

 

  • Egyéb működési célú pénzeszközátvétel:               +50 eFt

 

  • Államháztartáson belüli megelőlegezések: +799 eFt

 


Kiadások módosítása:

 

  • Működési költségvetés kiadásai:                           +5.336 eFt

 

¾    Személyi juttatások:           +1.674eFt

¾    Munkaadókat terhelő járulékok:    +392eFt

¾    Dologi kiadások:                           +1.966eFt

¾    Ellátottak pénzbeli juttatásai:          +564eFt

¾    Egyéb működési célú kiadás:         +740eFt

 

  • Felhalmozási költségvetés kiadásai:                                  +21.316 eFt

 

¾    Beruházások:                     -15.234eFt

¾    Felújítások:                        +36.550eFt

 

 

 

A felsorolt módosítások hatására a 2014. évi költségvetési főösszeg 27.451 eFt-tal emelkedett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

 

 

 

Kustánszeg, 2015. április 22.

 

 

 

Bécs Tiborné

polgármer