J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. december 18. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:      32/2014.(XII.18.)

33/2014.(XII.18.)

34/2014.(XII.18.)

35/2014.(XII.18)

36/2014.(XII.18.)

37/2014.(XII.18.)

Rendelet:       8/2014.(XII.30.)

9/2014.(XII.30.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 18-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Boronyák Gyula, Salamon Viktória, Farkas Balázs képviselők és Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Belsőellenőrzési Társulás Társulási megállapodás módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Zalakeop Társulási Tanácsába delegálás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Gyepmesteri feladatok ellátása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Bursa Ösztöndíj pályázatról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

6./ Családok átmeneti segélye

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

7./ Az idegenforgalmi adóról szóló 2/2001( XI.13) Önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

8./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Belsőellenőrzési Társulás Társulási megállapodás módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanács kéri, hogy módisítsuk az Alapító Okiratot, amelyről határozatot kell hozni.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 32/2014. (XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanács Alapító Okiratát módosította.

 

2./ Zalakeop Társulási Tanácsába delegálás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalakeop Társulási Tanácsába kettő főt delegálni kell. Javaslom, hogy  tagként Bécs Tiborné polgármestert, valamint póttagként Gyenese Norbert alpolgármestert válasszuk meg.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 33/2014.(XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíz tisztítótelep fejlesztésére létrehozott társulásba Bécs Tiborné polgármestert, akadályoztatása esetén pedig Gyenese Norbert alpolgármestert delegálja.

Kustánszeg Község Önkormányzat 34/2014. (XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete Zalaegerszeg és térsége ívóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, akadályoztatása esetén pedig Gyenese Norbert alpolgármestert delegálja.

3./ Gyepmesteri feladatok ellátása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Támasz Alapszolgáltatás Gyepmesteri feladatok ellátása 150-170 Ft/fő, amely a falu lakosaihoz mérten körülbelül 75.000.- Ft-ba kerül. A Bogáncs Alapítvánnyal külön megállapodást kell kötni. Ez azért jó a faluba, mert ha van kóbor kutya van a faluba, akkor díjmentesen elviszik a menhelyre.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 35/2014. (XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a társulás szervező tevékenységével elősegíti a gyepmesteri feladatok ellátását a         41/1997.(V.28.) FM rendeletben, illetve a mindenkor vonatkozó jogszabályokban      rögzített szabályainak alkalmazásával a Bogáncs  Alapítvány  Zalaegerszeg    tevékenységén keresztül külön megállapodás megkötésével. A gyepmesteri feladatok ellátására a feladatot elláttató települések lakosságszáma alapján az  adott       költségvetési évre  érvényes költségvetés szerinti lakosságszám szerinti hozzájárulás          fizetendő.

4./ Bursa Ösztöndíj pályázatról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy idén is, mint minden évben beadtuk a Bursa Ösztöndíj pályázatot, amelynek kettő típusa, A és B típusa van. „A” típusra 6 fő jelentkezett, akik a következők Kovács Péter, Németh Alexandra, Bécs Henrietta, Lakatos Dominika, Srágli Viktória, Ambrus Roland. „B” típusú pályázatra 1 fő pályázó volt Kovács Klaudia.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 36/2014. (XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot 2015. évi fordulójához csatlakozik.

5./ Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2014. december 11-én Teskándon volt az együttes ülés, ahol megalakult az új Közös Önkormányzati Hivatal. Csonkahegyhát, Németfalu, Pálfiszeg, Milejszeg, Dobronhegy kivált a régi Közös Hivatalból és Gellénházához csatlakoztak. Az új Közös Hivatal felállása Teskánd, Boncodfölde, Kustánszeg, Becsvölgye és Salomvár lett. A központi település Teskánd maradt.

 

6./ Családok átmeneti segélye

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Tavaly is és idén is szeretnénk azoknak a családoknak 10.000 Ft segélyt adni, ahol 0-felsőoktatási intézménybe járnak gyerekek. Itt a településen 50 családod érint, tehát 500.000 Ft lesz.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 37/2014. (XII.18.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a családok átmeneti segélyét elfogadta.

 

7./ Az idegenforgalmi adóról szóló 2/2001( XI.13) Önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyzőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat. Fazekas István elmondta, hogy ezt a rendeletet meg kellene szüntetni. Tavaly 28.950.- Ft volt a bevétel, de ez nekünk a papírmunkákkal többe kerül. Szállóvendégek sincsenek már, akik idegenforgalmi adót fizetnének.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2014. (XII.30.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2/2001.(XI.13.) számú Idegenforgalmi adóról szóló Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

 

8./ Egyéb ügyek

Bécs Tiborné elmondta, hogy Pozsgai András a Kemping tulajdonosa írt Önkormányzatunknak egy levelet, amelyben leírta, hogy el szeretné adni a Kempinget az Önkormányzatnak 20 millió Ft-ért, de tudja, hogy ez nagyon sok pénz és nem tudnánk megvenni, így 10 millió Ft-ot felajánlj belőle.

Boronyák Gyula: Ne vessük el az ötletet, mert a Kemping mellett található étterem is jól jönne, hiszen az a bank, aminek a nevén van, tönkrement. Lehet, hogy még azt is megtudnánk szerezni.

Bécs Tiborné: Ha lenne pályázat rá, akkor könnyebb lenne.

Boronyák Gyula: Utána kell nézni, hogy milyen pályázatok lesznek.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy Gyenese Bélát kértük meg Hivatal kifestésére, ő már egy ideje dolgozik itt. Ezért a munkáért 149.000.- Ft-ot kérne, de mondta, hogy csak 100.000.- Ft-ot fizessünk ki neki, mert ki szeretne tisztítani egy Önkormányzatos utat, amit benőttek a fák, bokrok. A fenn maradó 49.000.- Ft a fában lenne, amit ő a tisztítás közben haza vinne.

Farkas Balázs: Ez már régóta gond, hogy a hegyre nem az eredeti úton lehet kimenni, hanem más emberek területein keresztül. Az jó, ha kitisztítja, de az út még járhatatlan marad, mert a tuskók ott maradnak. Ezt már előző polgármester kipucoltatta, de akkor sem volt út.

Gyenese Norbert: Nekem az a véleményem, hogy pucolják ki, mert az az Önkormányzatos út.

Bécs Tiborné: Nem várhatjuk el tőle, hogy a tuskókat is szedje ki, mert az már nem 50.000 Ft lenne.

Farkas Balázs: De az se állapot, ahogy most van. Most már lassan 30 m-re van az Önkormányzatos úttól az az út, ahol most mennek.

Fazekas István: Nagy forgalom van az úton?

Farkas Balázs: Ez az egy út vezet ki a hegyre, mert a téglagyárnál bekertelték a használatban lévő utat. Ott is az eredeti Önkormányzatos utat benőtte az erdő. Ennek az útnak a másik végében van 15-20 m3 fa, ami 200.000 Ft értékű.

Boronyák Gyula: Meg kellene nézni, hogy hol megy az eredeti út és kitisztítani.

Fazekas István: Azt is megcsinálhatjuk, hogy kifizetjük neki a 150.000 Ft-ot és kitisztítatjuk az utat géppel, a fát pedig eladjuk. Akkor ő sem fizet rá és megkapja a teljes összeget.

Gyenese Norbert: Menjünk ki és nézzük meg.

Farkas Balázs: Azt nem lehet eltéveszteni, mert egy mélyedésben van, még lehet látni, hogy haladt az út. Ha ezt meglépjük, akkor felháborodás lesz a faluban. Annak a területnek, ahol most megy az út, annak körülbelül 20 tulajdonosa van.

Bécs Tiborné: Akkor az a 20 ember fogja kitisztítani szerintetek?

Farkas Balázs: Nem azzal lesz a gondjuk, hanem, hogy nincs helyrerakva. Ha ott kivágják a fákat, abból mi nem tudunk félrerakni semmit se.

Boronyák Gyula: Úgy lenne a jó, ha fát értékesítenénk és abból megcsináltatnánk az utat.

Bécs Tiborné: Javaslom, hogy térjünk még vissza rá később.

 

Romániából voltak itt a Kulcsos házban 2 hetet és 158.400.- Ft-ot fizettek. Nekünk jól jönnek az ilyen bevételek is.

 

2014. december 19-én tartjuk idén a Karácsonyvárás Ünnepségünket, ahol az Óvodások és Iskolások, a Jó Laci Betyár lépnek fel, majd tábortűznél szalonnasütés lesz.

 

Gyenese Norbert elmondta, hogy a tiszteletdíjából 50.403.- Ft-ot felajánlott az Önkormányzatnak.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy már előző gyűléseken is szó volt róla, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését ki fogja végezni. Javaslom, hogy az eddig megszokott módon Mentes László (székhelye 8981. Gellénháza, Széchenyi u. 38.) végezze. A közszolgáltatás lakossági díja 1.600 Ft/m3, közületek díja 1.600 Ft/m3 lenne.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2014. (XII.30.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet elfogadta. Közszolgáltatónak Mentes Lászlót bízza meg (székhelye 8981. Gellénháza, Széchenyi u. 38.).

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző