J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. december 18. napján megtartott

közmeghallgatásról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2014. 12. 18-i közmeghallgatásáról és falugyűlésről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Salamon Viktória, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők és Fazekas István jegyző.

A lakosság köréből: 60 fő

 

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület  határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

Ezután javaslatot tett a napirendre:

 

 

Napirendi pontok:

1./ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkájának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

1./ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkájának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A községben 421 választópolgár él, ebből 232 fő szavazott. A szavazók többsége úgy döntött, hogy engem választ a község polgármesterének 174 szavazattal.

Gyenese Norbert – Alpolgármester lett 161 szavazattal.

Boronyák Gyulát képviselőnek választották 117 szavazattal.

Salamon Viktóriát 136 szavazattal segítették képviselői pozícióra.

Farkas Balázst képviselőnek választották 155 szavazattal.

Ezúton szeretnénk megköszönni a belénk fektetett bizalmat, melyet a továbbiakban is szeretnénk fenntartani.

A 2013. január 1-től életbelépő Teskándi Közös Hivatal, mely 8 településből állt: Kustánszeg, Németfalu, Csonkahegyhát, Pálfiszeg, Milejszeg, Dobronhegy, Boncodfölde, Teskánd. A 2014-es választás után, ebből a hivatalrendszerből 5 község, azaz Németfalu, Csonkahegyhát, Pálfiszeg, Milejszeg és Dobronhegy kivált.

A választásokat követően 60 nap állt rendelkezésünkre a megalakulásig. Így a mi hovatartozásunk nem változott. Maradtunk a Teskándi Közös Hivatalnál. A körjegyzőségünk annyiban változott, hogy jelenlegiekben: Salomvár, Becsvölgye, Kustánszeg, Boncodfölde és Teskánd településekből áll. A megalakulásunkra 2014. december 11-én került sor. Hivatalosan 2015. január 1-én lép hatályba az új körjegyzőség.

A jegyzői feladatot továbbra is Fazekas István látja el.

2013. szeptember 1-től a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda Becsvölgye és Kustánszeg Óvodafenntartó Társuláshoz tartozik. Vezetője: Geráth Györgyné

Az óvodába jelenleg 46 gyermek jár, ebből 16 gyermek kustánszegi, ebből a bölcsődés csoportba 5 gyermek, a kiscsoportba 13 gyermek, és a nagycsoportba 28 gyermek.

 

Az Önkormányzati hivatal felújítása szükségessé vált. Több átalakítás is történt, mint például a konyha megnagyobbítása, mivel az eddigiekben nem volt asztal, hely hiány miatt. Így a padlásfeljáró falát kivettük. Evvel a konyha nagyobb lett, valamint a beépített szekrények is megszüntetésre kerültek. Helyükre gipszkarton fal került. Az irodákról leszedtük a tapéta és újra lettek festve. A felújítási folyamat részeként új lapozást kap és néhány bútort is kicserélünk, valamint a nyílászárok és radiátorok is újra lesznek festve. Továbbiakban a mosdó is újra lesz festve. Az ifjúsági szálló is új festést kapott.

A felújítási munkálatokat a község képviselői és a közmunka programban résztvevők végzik.

A 2014. évben rengeteg előadással, programmal, rendezvénnyel vártuk a falu lakosait, akik szép számmal el is jöttek. Ilyenek voltak, a Csillagászati előadás

Szőlészet-borászat , Macskura járás,  Bűnmegelőzési előadás, Borverseny, Március 15-i Nemzeti Ünnep, Testi – lelki előadás Helyes táplálkozási előadás, Húsvéti játszóház, Társadalmi munka, Anyáknapja, Disznótoros Majális, Időseknapja,  Gyereknap,  I. Baba – Mama Klub, Hüllő show,  Olvasóest , Bográcsfőző verseny,  Falukirándulás,  IKSZT avatás, Falunap, Elszármazottak találkozója, Szüreti felvonulás, „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”, Mikulás Ünnepély, valamint  holnap tartjuk a Karácsonyi ünnepélyt.

 

A 2014-es évben több közmunka programot is sikerült elindítanunk, evvel segítve a munkanélkülieket. Fontos számunkra a programban résztvevők munkája, mivel nagymértékben hozzájárulnak az önkormányzat takarékos gazdálkodásához.

  • 2014.03.01. – 2014.04.30. – 1 fő       Oláh Roland László
  • 2014.06.01. – 2014.09.30. – 3 fő       Tóth Helén

Czender György

Horváth József

  • 2014.07.01. – 2014.09.30. – 1 fő       Srágli Sándorné
  • 2014.09.15. – 2014.10.31. – 2 fő       Sárközi Julianna

Horváth Mária Anna

  • 2014.11.05 – 2015.02.28. – 1 fő        Horváth József
  • 2014.11.17. – 2014.12.31. 3 fő          Tóth Helén

Czender György

Horváth József György

  • 2014.12.01. – 2015.01.31. – 1 fő       Májer Gábor

Házi gondozó Képzésen közfoglalkoztatás keretén belül 2014.12.01. – 2015.03.31 – 2 fő vesz részt Horváth Ildikó és Sárközi Julianna. A bér mindegyik programban havonta bruttó 77.300.Ft.

Kustánszeg Község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból sikeres pályázatával Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására összesen 23.054.221 Ft-ot nyert, melynek keretében megújulhatott a kultúrház alsó szintje. A támogatáson felül az Önkormányzat a támogatás áfáját finanszírozta. A projekt keretében a meglévő művelődési ház alsó szintjének belső felújítása, festése, átalakítása, vizesblokk átépítése és felújítása, új padlóburkolata, a fűtés korszerűsítése, új nyílászárók beépítése, a teljes villanyhálózat átépítése, az épület komplex akadálymentesítése, új elektronikai és egyéb eszközök, berendezések és bútorok beszerzése valósult meg.

A kivitelezési munkálatok a sikeres közbeszerzés lefolytatását követően 2014. januárjában kezdődtek meg, és a vállalt határidőn belül már 2014. április 30-án sor került az elkészült épület műszaki átadás-átvételére. A közbeszerzés szabályos lefolytatását és a műszaki ellenőri feladatokat a Zalaber Vállalkozási Kft. látta el. A beruházást kivitelező építési cég a Cseke Kft. volt.

 

2013. augusztus 28-án a hatalmas esőzés nagy károkat okozott a községben. Ezen problémák megoldására az önkormányzat Vis maior támogatásra igényt nyújtott be, melyet több mint 17 millió Ft értékben el is nyert. Ebből a pénzösszegből került sor a Dózsa, a Jókai, a Táncsics és Tölgyfa utcák felújításra, a Jókai utcában lévő hidak, és a Petőfi utca vízelvezetőinek rekonstruálására. A kivitelezést a LE-KO Építőipari KFT. végezte.

Különálló beruházása az önkormányzatnak a kultúrház melletti lépcső felújítása, melynek munkálatai még folyamatban vannak. Az oldalfalak felújításra kerültek. A lépcsőfokok újra lettek öntve betonnal. Alsó részének szintbehozatala és a beton simításán dolgozik még a kivitelező LE-KO Építőipari KFT.

 

Ebben az évben az Önkormányzat 10 millió Ft, vissza nem térítendő támogatást kapott az államtól a takarékosság,- és jól gazdálkodás elismeréseként. Ezen pénzösszeg a Hivatali épületek és a kultúrház tető felújítására, valamint a Petőfi utca teljes aszfaltozására lett felhasználva. A tető munkálatokat kivitelező AL-FRA Kft. A Petőfi utca aszfaltozásának kivitelezését a LE-KO Építőipari Kft. végezte.

 

Továbbra is cél a jelenlegi forma fenntartása, ennek indoka az, hogy megítélésem szerint minőségileg is megfelelő és pénzügyileg is takarékosabb forma.

Ezek a feladatok:

-Ivóvíz ellátás, családsegítő szolgálat, közvilágítás, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, hivatali feladat, falugondnoki ellátás, óvoda, házi gondozás, támogatás biztosítása pl. temetési segély.

 

Azt, hogy milyen feladatot tudunk megvalósítani állami támogatásokon, múlik, amennyiben a fedezet biztosított lesz rá.

– belterületi utak felújítása

– belvíz elvezetés

– a szennyvíz hálózat kiépítése, amelyet kiemelten kezelünk, azon múlik, hogy erre milyen pályázati lehetősége lesz a településeknek, mivel saját forrásból ezt a község megvalósítani nem tudja.

 

Terveink szerint a továbbiakban is szeretnénk minden olyan rendezvényt és programot megvalósítani, amelyeket az idei évben is, valamint színesíteni ezeket a lakosság igényeihez igazodva. Ezeknek, a céloknak a megvalósítására számítunk a Társadalmi Szervezetek, valamint az Önkéntes aktivisták közreműködésére. Természetesen a célok megvalósításában számítunk a lakosság közreműködésére, kérjük, hogy mindenki lehetőségéhez mérten támogasson bennünket.

Szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni.

Végezetül a következő ünnepekre kívánok mindenkinek meghitt, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet!

Szeretném átadni a szót a lakosságnak, várjuk a kérdéseket.

Dóra István: Szeretnék a sporthoz hozzászólni. Balázs szeretnék tőled 5 nevet kérni, akik a focicsapatba fognak játszani.

Farkas Balázs: Nem tudok nevet mondani neked, mert a csapatról, hogy újra lesz foci csapat, arról még csak beszéltünk.

Fazekas István: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A csapat összeállításától még nagyon messze vagyunk. Először meg kell alakulni, szerveződni, lehetőséget kell megadni a helyben élő fiataloknak, hogy valamilyen módon bekapcsolódjanak a közösségi életbe.

Kustánné Gyalog Márta: Szeretnék az iskola ügyében kérdezni. Úgy gondoltátok  hogy elmegy a 4. osztály és jön az 1., vagy hogy az összes gyerek, aki kustánszegi és becsvölgyei ide járjon iskolába?

Fazekas István: Szeretnénk, ha az iskolások újra ide járnának iskolába.

Bécs Tiborné: Szeretném elmondani, hogy mi beszéltünk Kajári Attilával, a KLIK igazgatójával, és ő elmondta, hogy a kis iskolákat nem fogják bezárni. Nem szeretnénk, hogy ha az iskola megszűnne.

Kustánné Gyalog Márta: Nem féltek attól, hogy ha most meglépitek, hogy itt legyen az iskola, de lehet, hogy pár év múlva megszűnik a Csonkahegyháti, Kustánszegi, Becsvölgyei iskola?

Fazekas István: Nem félünk tőle.

Pulgerné Dávid Izabella: Azzal számolni kell, hogy lehet idén lesz egy 16 fős ballagás az óvodában, de következő éven már csak 6-7 fős lesz, utána meg 3.

Bécs Tiborné: Ha egy KLIK igazgató ilyen reményeket fűz, akkor mi is reménykedünk benne, hogy nem zárják be. Kaptunk egy esélyt, amivel élni szeretnénk.

Kustánné Gyalog Márta: Kustánszegre most 7 gyerek jár iskolába, ők el vannak szigetelve a társaiktól, mert kevesen vannak. Azért járnak óvodába a gyerekek, hogy közösségbe legyenek és azért járnak iskolába is.

Boronyák Gyula: Szerintem had döntsük el mi, hogy szeretnénk a faluval valamit csinálni, vagy nem szeretnénk. Szerintem próbáljuk meg, hogy igen is menjen.

Kustán Jenő: Jelenleg a törvény szerint 14 fő alatt nem lehet iskolát indítani.

Fazekas István: 8 szülő aláírása elég hozzá.

Kustán Jenő: Már régóta az iskolában dolgozom és nagyon sokat tettünk azért, hogy ez az iskola fenn maradjon. Aki egyedül dönthet az iskola sorsáról, az a fenntartó. Neki szíve joga eldönteni, hogy megtartja-e az iskolát és fenn is tudja tartani. Az igazgató szerepe már nem az, mint ami volt 2013. év előtt, az én szerepem sem az már. Mi végrehajtói vagyunk annak, amit az állami fenntartó előír nekünk.

Geráth Györgyné: Szeretném azt megkérdezni, hogy meghatározták-e, hogy minimum mennyi gyerek lehet egy osztályban? Mert most 12 gyerek van, utána lesz 8, utána 6, és 2013-ba született Becsvölgyén és Kustánszegen összesen 3 gyerek. Azért jó, ha azt is tudjuk, ennyi fővel nem lesz osztály. Mindenki azt szeretné, hogy itt legyen iskola és örülünk ennek, de a nincsből nem lehet.

Fazekas István: Itt is az a helyzet, hogy a lehetőséget szeretnénk megadni, hogy a szülők eldönthessék, hogy hova járassák a gyereküket iskolába. Ez nem zárja ki azt, hogy egy szülő, aki Kustánszegen él és ez az intézmény nem felel meg neki, akkor Csonkahegyhátra, vagy mási iskolába járassa a gyerekét. Ebből nem lesz probléma. Inkább a szülő döntse el, minthogy mi mondjuk meg, hogy hova járatja a gyerekét.

Kustánné Gyalog Márta: Én csak attól félek, hogy ebben a szervezkedésben megszűnik a térségben az iskola.

Kemendi Miklós: Juci te utaltál arra, hogy az iskola lenne a megtartó erővel bír a faluban, ez miben nyilvánul most meg? Mi indokolja azt, hogy felmerüljön az, hogy itt egy ilyen kis iskola iránti igény meglegyen?

Bécs Tiborné: Erre a kérdésre válaszoltunk már.

Kustánné Gyalog Márta: Ki tudja, hogy hívják a Sport Egyesületet, minek az elnökévé a Balázst szeretnétek megválasztani?

Bécs Tiborné: Mi egy új Egyesületet szeretnénk labdarúgással. A régit nem is szeretnénk bolygatni.

Kustánné Gyalog Márta: Szeretném kérni, hogy folyékonyhulladék szállítása ne a közművel legyen, hanem a Mentes Lászlóval.

Geráth Sándor: Hogy állunk ezzel az ivóvíz minőség javítással? Mert eléggé feltúrták az utat, a falut és úgy hagyták, nem csinálták meg. Mikor lesz vége ennek az egésznek? Jó ötletnek tartom, hogy a sport újra elinduljon, lehet , hogy Kustánszegről csak 6 ember lesz, de ha elindul akkor lehet jönnek más településekről ide focizni és meglesz egy csapat. Kérdés, hogy megéri-e 7-8 fős osztályokat indítani, mert sok a fenntartása az iskolának.

Bécs Tiborné: Szeretnék a Zalakeopról beszélni, mert ez még nem a Zalavíz tulajdona. Ez több éves pályázat, de idén kezdték el, összesen 13 települést érint. Rengeteg vállalkozó és alvállalkozó dolgozik benne. Kustánszegen a Szabadics Zrt. dolgozik, ebben az évben december 23-ig ha az idő engedi, akkor januárban vissza fognak jönni. A gödröket, amiket kiástak, azokat betemették, amiken besüllyedt a föld, arra apró kavicsot fognak hozni. Az utcákban, ahol az utat is felvágták, ott le kell aszfaltozniuk. A munkálatok befejezési ideje 2015. december 31. Minden hibát, amit helyre kell hozniuk, azt felírunk és Király Péternek, a Szabadics Zrt. vezetőjének megmutatjuk.

Czuppon István: Szeretném megkérdezni, hogy mekkora összegből gazdálkodik az Önkormányzat?  Mert azokat az utcákat, amik el vannak maradva, azokat meg kellene csinálni.

Bécs Tiborné: A mellék utakon tényleg vannak gödrök. Amint lesz pályázat, megcsináltatjuk őket.

Fazekas István: Belterületi utakra lehet pályázni, de önerő kell hozzá.

Dóra István: Szeretném megtudni, hogy a hegyre hogy tudunk kimenni, mert az önkormányzatos utakat benőtték a fák, és most más emberek területeink közlekedünk.

Bécs Tiborné: Beszéltünk már erről, és meg fogjuk oldani.

 

Több kérdés és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző