J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. október 01. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:      19/2014.(X.01.)

20/2014.(X.01.)

21/2014. (X.01.)

Rendelet:       7/2014. (X.14.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 01-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Srágli Mónika, Kustánné Gyalog Márta, Lakatos Dezső képviselők, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető és Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./Az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Zalavíz Zrt 15 éves fejlesztési terve

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Bursa ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

1./ 2014. I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy 2014. évtől az I. féléves beszámoló megszűnt, nem kell az Államkincstár felé adatszolgáltatást teljesítenünk. Tájékoztatási kötelezettségünk viszont van a képviselő-testület felé a féléves gazdálkodásról, hogy mégis hol tart az Önkormányzat, mi az amit teljesített. A tájékoztató tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat is.

Lakatos Dezső: Csak idei vagy elmaradott adóbevételek is szerepelnek a tájékoztatóban?

Gombosné Bencze Ildikó: Elmaradott bevételek is vannak.

Srágli Mónika: Elég sok összegről van szó. Engem az érdekelne, hogy mért nem kaptuk tájékoztatót, ha eddig megkaptuk előre?

Fazekas István: Olyan gyorsan változnak az események a bevételek és kiadások terén, hogy az időszerűséget lehetetlen eltalálni. Idei évtől változtak az előírások, tehát nincs előírva, hogy előre ki kell küldeni a beszámolót.

Gombosné Bencze Ildikó: Így kedvezett nekünk az állam, hogy csak éves beszámoló van.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 19/2014. (X.01.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 20104. I. félévi gazgálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2./ Zalavíz Zrt.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta hogy a Zalavíz Zrt. egy 15 évre szóló fejlesztési tervet nyújtott be, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozásról szól.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 20/2014. (X.01.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalavíz Zrt. 15 éves fejlesztési tervét elfogadja.

3./ Bursa ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiboré elmondta, hogy mint minden évben, idén is meghirdették a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatot, amelyhez szeretném, hogy idén is csatlakozunk. A tanulóknak a pályázatokat 2014. november 07-ig kell leadni az Önkormányzat felé.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 21/2014. (X.01.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot 2015. évi fordulójához csatlakozik.

4./ Egyéb ügyek

a./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fazekas István jegyző

Fazekas István elmondta, hogy az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatát olyan módon kellene módosítani, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok a jegyző hatáskörébe ruházza át a képviselő-testület. Ezzel az átruházással az ügyintézés is felgyorsulna.

Lakatos Dezső: Ha jön egy közérdekű bejelentés, akkor nem is tudod, hogy ki az illető.

Bécs Tiborné: Jegyző Úrhoz sokan jönnek ügyet intézni.

Kustánné Gyalog Márta: Ez a Pulgerné Dávid Izabella ügyét is belefoglalja? Mert akkor én nemmel szavazok.

Srágli Mónika: A mi ügyünk se került testület elé.

Lakatos Dezső: Lassan már ott tartunk hogy nem kell képviselő-testület. Itt a falu sorsáról van szó.

Fazekas István: Az lesz majd a probléma, hogy a jövőben megválaszolok egy olyan kérdést, hogy nincs lakhatási támogatás, mert nincs rendelet róla. Idehozhatjuk a kérelmét, de nem tudunk másképp dönteni, mert ilyen nincsen. Lehet, hogy érzelmileg mást mondanál, de akkor sincs ilyen.

Kustánné Gyalog Márta: Lehet mondani érzelmileg is és becsületbelileg is, hogy én megkaptam ezt a támogatást.

Lakatos Dezső: 20 éven keresztül mindenki megkapta.

Kustánné Gyalog Márta: 2 évvel ezelőtt megkaptam öt másik lakossal együtt.

Bécs Tiborné: Helytelenül kaptátok meg.

Kustánné Gyalog Márta: A polgármester asszony 12 éven keresztül voltál képviselő és ez a negyedik év, hogy polgármester vagy. Akkor ezt hogy engedhetted meg, vagy a többi polgármester és a többi képviselő-testületi tag hogy engedhette. Amikor az ő apukája képviselő volt, akkor hozta róla rendeletet és kritériumokat állítottak fel, hogy ne kaphassa meg mindenki.

Fazekas István: Itt nem találtunk ilyen rendeletet.

Kustánné Gyalog Márta: Itt semmi nincs meg? Akkor mért nem lehet a Juhász Andrástól megkérdezni, hogy milyen papírokat vitt el? Az ilyen iratokat meg kell őrizni valamilyen formában. Hogy működhetett itt Önkormányzat 20 éven keresztül, ha mindenféle ellenőrzések voltak.

Lakatos Dezső: 19 évig voltam képviselő és ezalatt az idő alatt legalább 50 ember kapott ilyen támogatást, lakás felújításra és bővítésre.

Fazekas István: Ezt a támogatást lakásvásárlásra vagy építésre szól, felújításra nem. Olyannak nem lehet adni, akinek nincs lakása.

Bécs Tiborné: Dávidné Pulger Izabella a Táncsics utcába van bejelente, a férje a Béke utcába a kettő gyerek meg megint máshova.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2013. (V.24.) az Önkormányzat Szervezet és Működés Szabályzatát módosítása a jegyzőkönyv melléklete..

 

b./ Bécs Tiborné polgármester még egyetlen egy egyéb ügyen van. Meg szeretném köszönni a képviselő-testületben való részvételeteket, az elvégzett munkátokat. Jegyző Úrnak, Gombosné Bencze Ildikónak is köszönöm a munkájukat, valamint a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalnak, akik segítettek a munkában. Úgy látom, hogy nagyon sokra jutottunk. Sok mindent meg valósítottunk és ha megnézitek, akkor látjátok, hogy a falu fejlődött.

Lakatos Dezső: Én még annyit szeretnék mondani, hogy a túlfolyónál a víz kimosta a betonból a köveket. Ha lehetséges, akkor ezt meg kellene csinálni valamint a gát mellett az út nagyon tönkre ment, tele van kátyúkkal. Ha ezt most nem csináljuk meg, akkor jövőre kétszer nagyobb lesz a kár.

Bécs Tiborné: Én azért a Horgász Egyesületet is megkeresném, mert nekik van benne részük. Ne mindent az Önkormányzat álljon.

Lakatos Dezső: a Paraszához vezető út is nagyon kátyús, szinte már járhatatlan. Oda betont kellene beletenni.

Bécs Tiborné: Megpróbáljuk megoldani.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző