J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. július 14. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 15/2014.(VII.14.)

16/2014. (VII.14.)

17/2014. (VII.14.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. július 14-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső, Kustánné Gyalog Márta képviselők és Fazekas István jegyző.

Távol volt: Srágli Mónika képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

Napirendi pontok:

1./ Rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Falunapi rendezvény megbeszélése

Előadó: Bécs Tiborné

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő testületi tagokat a rendeletről. Fazekas István elmondta, hogy a törvény előírja, hogy azoknak a településeknek, ahol nincs kiépített szennyvízhálózatuk, biztosítaniuk kell egy másik lehetőséget, amely által a szennyvizet ellehet szállítani. Ezt a megoldást addig kell alkalmazni, amíg a hálózat nem épül ki. Kustánszeg Községében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a Zalavíz Zrt. jogosult és köteles ellátni. Közszolgáltatás lakossági díja 2.970,- Ft/m3+áfa, közületek díja 3.307,-Ft/m3+áfa lenne.

Kustánné Gyalog Márta: Ha ezt elfogadjuk, akkor mi lesz a Mentes Lászlóval kötött szerződéssel, amely ennél olcsóbb?

Bécs Tiborné: Becsvölgyével közösen kötöttük a szerződést pár évvel ezelőtt, amely határozatlan időre szól.

Fazekas István: Hova szállítja a szennyvizet?

Kustánné Gyalog Márta: Becsvölgyre, ahol beszántásos módszert alkalmaz.

Fazekas István: Kérjünk Mentes Lászlótól árajánlatot és ezt a napirendi pontot tegyük át a következő testületi ülésre.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet alkotás újra tárgyalását. A képviselő testület egyhangúan (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 15/2014.(VII.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló napirendi pontot a következő testületi ülésre halasztja.

2./ Falunapi rendezvény megbeszélése

Előadó: Bécs Tiborné

Bécs Tiborné elmondta, hogy az idei falunapi programterv lassan összeáll, amely 2014. augusztus 8-9-10-én lesz megtartva. Először úgy volt, hogy Éder Gábort kérem fel a büfé és a bál szervezésére. Elmondása szerint sztárvendéget is hívott, amely később kiderült hogy azokon a napokon nem ér rá. Többször keretem telefonon a Falunap miatt, de sose ért rá, így mást kerestem. Megkértem Fonódi Gábort, aki a tavalyi Falunapon vállalta a bált és a büfét, hogy idén is vállalná-e és jelenleg ő szervezi. Elmondanám, hogy mik lesznek a programok. Augusztus 8-án pénteken egy megnyitót gondoltunk, amelynek keretében átadásra kerül az IKSZT, a felújított lépcső, valamint a Vis-maior pályázat. Májer Gábor és Nagy Anita festményei a Kultúrházban ki lesznek állítva, iskolások és óvodások kis műsorral készülnek. Egy évre visszamenőleg, azaz tavalyi falunaptól kezdve képekből összeállított filmet készítünk, amelyet levetítünk zenei alá festéssel. A filmben a felújított IKSZT régi és új pompáját, felújított utakat és hidakat, megtartott előadásokat és rendezvényeket mutatjuk be. Fellép még Geráth Diána, Merics Nikolett, Gyenese Zsófia is.

Augusztus 9-én reggel a Siklósi Fúvószenekar tart zenés ébresztőt. Lesz strandröplabda, horgászverseny. 15-16 óráig Dankó Szilvia énekes, 16-17 Kecsege Facsiga, Székely Szilveszter tánca, 17:15 Kustánszegi fiatalok műsora, dödöllefőző verseny eredmény hirdetése, 17:30 Aradszki László énekes, Bálint Csaba zenés műsora, 19 órától Badár Sándor humorista, Székely Szilveszter tánca, 20:05-től Dömötör Balázs és Dominika. Esti órákban bál. Idén is jön a Vöröskereszt, gyerekeknek lesz ugráló vár é csillámtetoválás, amelyet a TÁMASZ vállal. Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy kulturális műsorokra kapunk pénzt, így a falunap nem az Önkormányzat pénzéből lesz megtartva.

Augusztus 9-én a Cserta Néptánccsoport szervez Néptánc fesztivált, amely a délutáni órákban lesz megtartva. 17 órától Takács Nikolasz énekes lép fel, akinek a fellépési költségét Fonódi Gábor vállalt. 18 órától, mint minden évben a Siklósi Fúvószenekar ad záró koncertet a Templom dombon.

A dödöllefőző versenyre csapatok jelentkezését várjuk. Beszéltem Sümegi Kálmánnal, aki vadhúst ad a rendezvényre. IKSZT munkatársai idén is madárijesztő versenyt szerveznek.

 

3./ Egyéb ügyek

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Előadó: Tóth Istvánné polgármester

Bécs Tiborné polgármester ismertette a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetét. Lényegében a hulladékszállítással kapcsolatban nem változik semmi.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 16/2014.(VII. 14.) számú határozata

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármester a szolgáltatási szerződés aláírására.

Köztisztviselői Etikai Kódex

Előadó: Fazekas István jegyző

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 17/2014. (VII.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel megismertesse.

Határidő: 2014.junius 30.

Felelős: Fazekas István jegyző

Bécs Tiborné polgármester idén májusban nem lehetett közmunkást alkalmazni. Június 01- augusztus 31-ig 3 főt Tóth Helént, Horváth Józsefet és Czender Györgyöt, június 15- július 31-ig 1 főt, Horváth Tamást, július 01 – szeptember 30-ig Srágli Sándornét, Fehér Tamást és Horváth József Györgyöt alkalmazhatjuk.

 

A Zalegerszegi ivóvíz rekonstrukció során kettő vállalkozó a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Kapos Projekt végzi a munkálatokat. Jelenleg nyomáspróbát és vízminta vételt végeznek.

Lakatos Dezső: Nem kötöttek be a boltba, az étterembe, a házunkhoz és Tuboly Gyulához.

Kustánné Gyalog Márta: Ősszel még visszajönnek javítani? Mert sok helyen a visszalapátolt föld megsüllyedt.

Bécs Tiborné: Igen, mert 1 év a munkálatok ideje, a hibákat ki kell javítaniuk. Ha nem végzik el a javításokat, akkor nem vesszük át a kész munkát.

 

Kustánszeg Kossuth utca 77. 411 hrsz. ingatlan nem kerül át az Önkormányzat tulajdonába, mert Monos Péternének 10.400.000,- Ft összegű végrehajtási joga van az ingatlanon. Az Önkormányzatnak ki kellett volna fizetnie, de így nem vállaljuk.

Fazekas István: Nem írattuk volna át, mert ekkora összeget nem lehet átvállalni.

Idén is szerveztünk falu kirándulást, amely 2014. július 26 – 27-én lesz Pécs és környékén. Jelenleg 40 fő szerepel a listán. Ha valaki szeretne még jönni, akkor még van hely a buszba.

 

Kifestettük az orvosi rendelőt, mert omladozott a fal. Az ajtók, ablakok és csövek festése még hátra van, valamint a szegélyt is le kell rakni.

 

Függönyöket vettünk az IKSZT, könyvtár és orvosi rendelő ablakaira.

 

Biztos mindenki látta már, hogy a Polgármesteri Hivatal előtt található parkolóban egy konténer van kirakva, amelybe ruhaneműt, lábbelit és játékot lehet tenni. A konténer tartalmát rászoruló embereknek, családoknak adják.

 

Új óvodapedagógust hirdettek meg, amelyre Horváth Anita adta be a pályázatát, de neki nem volt meg a megfelelő végzettsége. Újra meghirdették az állást, de már több helyen. Mi is felraktuk a falu honlapjára.

Lakatos Dezső: Ha nem lesz jelentkező, akkor az Anita lesz?

Bécs Tiborné: Nem, akkor az eddigi óvodapedagógus Geráth Györgyné marad. Neki még 2 éve van a nyugdíjig.

 

Folytatják a tető cseréjét. Ma már az állványokat felállították, de a faanyag nem készült el, ezért legközelebb csak szerdán jönnek dolgozni. A Kultúrház tetőére a teljesítést igazolást megkaptuk, amelyre Császár János műszaki ellenőrt kértük meg.

Mai napon leaszfaltozták a Petőfi utcát, de a padkát még nem csinálták meg.

 

Elkezdődtek az Vis-maior pályázat munkái. Munkálatok során 4 hidat hoznak helyre, vízelvezető árkokat tisztítanak ki, utakat javítanak meg. a Vadászházhoz vezető Tölgyfa utcát is megcsinálják, de csak mart aszfaltos borítást kap. Ha újra jön egy eső, akkor megint lemossa a víz a köveket, ezért jó lenne, ha bitumenes borítást kapna.

Fazekas István: Beszéltünk Sümegi Kálmánnal és Antal Ernővel, hogy mivel azt az utat Ők használják, ezért szálljanak be az anyagiakba. Kértek árajánlatot, és ha tudják rendezni az ügyeket, akkor újra leülünk velük tárgyalni.

 

A Sziget-technika Kft. emberei, akik kiásták a házaknál a csöveket, a Kulcsos házban szállnak meg, amelyért hetente fizetnek.

 

2014. szeptember 06-án első alkalommal szervezzük meg az Elszármazottak találkozóját, amely még szervezés alatt van. Körülbelül 240 fő van a listán, Ők meghívót is kapnak, amiket a napokban postázunk ki. A meghívóba beírtuk azt is, hogy jelezzenek vissza, hogy részt kívánnak-e venni a rendezvényen. A listáról lehet, hogy valaki kimarad, mert nehéz összegyűjteni azokat, hogy kik voltak Kustánszegi lakosok. Megkértem Tóth Győző református lelkészt, hogy tartson egy Istentiszteletet, óvodások és iskolások kis műsorral készülnek, Boronyák Zsófia énekelni fog, valamint ebéd után Hertelendy Attila lép fel. Ki kell találnunk, hogy milyen ebéddel vendégeljük meg a részt vevő vendégeket.

Kustánné Gyalog Márta: Csak az elszármazottak lesznek meghívva?

Bécs Tiborné: Nem, falubelieket is meghívjuk.

 

Szüreti felvonulást szervezünk szeptember 13-ra. Nem szeretnénk későbbi időpontra tenni, mert szeptember 20-án a Református Templom átadása lesz.

 

Lakatos Dezső: Július 19-én szombaton a környező falvak foci csapataival meccset szervezünk. Vállalom, hogy a futball pályát lekaszálom, de kérni szeretném, hogy közmunkások a pálya környékét és a kapuknál a füvet vágják le.

Bécs Tiborné: Holnap szólok nekik, és lemennek füvet nyírni.

Fazekas István: Kustánszegen nem lehetne újra egy csapatot összehozni?

Lakatos Dezső: Szeretnénk, ha újra lenne foci csapatunk. Ha ide eljönnek, és összejön egy csapat, akkor reméljük, hogy ez a csapat meg is marad.

 

IKSZT-ben elkezdődtek a programok, amelyeket a faluban ki is küldenek. Most hétvégére főző versenyt szerveznek.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző