J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. december 19. napján megtartott

közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 12. 19-i közmeghallgatásáról és falugyűlésről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők és Fazekas István jegyző.

A lakosság köréből: 52 fő

 

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület  határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

Ezután javaslatot tett a napirendre:

 

 

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a 2013. évi munkáról, 2014. évi elképzelések

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1./ Beszámoló a 2013. évi munkáról, 2014. évi elképzelések

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2012. december 17-én megalakult az új képviselő-testület, majd dönteni kellett, hogy Kustánszeg Községe hova tartozzon, hiszen a régi Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzősége 2013. december 31-vel megszűnt. Teskánd Község mellett döntöttünk, így 2013. január 01-től a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozunk. Kustánszeg Község Önkormányzatánál jelenleg 1 fő dolgozik, aki a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója. Teskándi Hivatalban dolgozó személyek közül páran Kustánszeg ügyeit is végzik. Járási Hivatal által minden héten szerdán délelőtt 1 fő járási ügysegéd tartózkodik az önkormányzatnál, aki a Járási Hivatalhoz átkerült szociális ügyeket intézi. Az Általános Iskola 2013. szeptember 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányitása alá került. Jelenleg Kustánszegen 2 osztály működik. Az óvoda 2013. január 01- 2013. augusztus 31-ig a Csonkahegyháti Bóbita Óvodához tartozott. A Nyitnikék Óvoda fenntartója továbbra is Kustánszeg és Becsvölgye Községek maradtak, de a gesztor Önkormányzat a Csonkahegyhát volt. 2013. szeptember 01-től az Óvoda már Becsvölgye és Kustánszeg Községekhez tartozik, melynek új neve Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda lett, vezetője Geráth Györgyné.

Változás a korábbi évekhez képest a finanszírozásban volt. A közös hivatal finanszírozása a normatív helyett létszám alapú lett. Az iskola kikerült az önkormányzati gazdálkodási körből. Az óvodánál csoportos finanszírozás történik. Kedvezőtlen változás volt a gépjárműadónál az, hogy az állam a befolyt adó 60%-át elviszi. Jelentős bevétel a helyi adóból származó 6.756.000.- Ft, a gépjármű adó 40%-a 933.000.- Ft, a központi költségvetésből származó támogatás összege 18.388.000.- Ft. Jelenleg 5.000.000.- Ft megtakarítása van az önkormányzatnak, melyet kamatozó betétbe helyeztünk el. Ez volt az első év, amikor az Önkormányzat költségvetése nem forrás hiányos. A Közös Hivatalhoz nem kell hozzájárulni saját forrásból.

Fontos volt, hogy a jelenleg működő szolgáltatási formáink továbbra is működjenek, és pénzügyileg finanszírozni tudjuk. Ilyenek a falugondnoki szolgálat, óvodások ellátása, közvilágítás.

Településünkön jelenleg műkő társadalmi szervezetek:

–         Horgász Egyesület

–         Sport Egyesület, amelyben a Roncs Derbi szakosztály működik

–         Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely még szervezés alatt áll.

2013. évben több önkéntes munkát végeztek községünkben:

–         2013. augusztus 28-án éjjel felhőszakadás sújtott bennünket, ahol sok ház veszélybe került a hirtelen lezúduló eső által. Sokan segítettek a házak megmentésében.

–         Jókai utca végén a víz elsodort egy fa hidat, amely azóta elkészült.

–         2013. október 19-én a Wirgley Hungaria Kft. dolgozó a temető ravatalozóját átfestették, valamint a temető területén a füvet lenyírták.

–         2013. október 23-án a hősi halottak emlékműjénél, a kopjafánál és az Önkormányzatnál virágültetés volt.

Ebben az évben 2013. augusztus 11-én egy családi ház teteje, 2013. október 27-én éjjel egy műhely égett le. Mindkettő tűzesetnél sokan segítettek a tűz eloltásában. Az Önkormányzat erejéhez képest segítette a károsultakat egy kis pénzösszeggel.

 

Különböző társadalmi eseményeket szerveztünk idén:

–         2013. március 22. Olvasó est

–         2013. március 14. március 15-i ünnepély

–         2013. április 06. I. Borverseny

–         2013. május 11. Kultúrház átadása

–         2013. május 24. Idősek napja

–         2013. május 25. Göcseji Randevú

–         2013. július 13-14. Kirándulás: Debrecen, Tokaj, Hortobágy

–         2013. augusztus 9-10-11. Külső források bevonásával valósult meg a Falunap, amely a település pénzébe nem került

–         2013. december 06. Mikulás

–         2013. december 15. Leader pályázat által elnyert Karácsony várás nevű rendezvény

 

Mint minden településen, így községünkben is fontos szerepet játszanak a közmunkások, hiszen nagymértékben hozzájárulnak a falu gazdálkodásához. Idén a következő képen alakult a közmunkaprogram:

–         2013.12.01 – 2013.02.28-ig    3 fő      7 órában

–         2013.03.18 – 2013.06.30-ig    2 fő      6 órában

–         2013.05.01 – 2013.08.31-ig   2 fő      6 órában

–         2013. szeptemberében nem volt közmunkás

–         2013.10.01 – 2013.10.31-ig   1 fő      6 órában

–         2013.11.01 – 2014.04.30-ig   5 fő      8 órában, akik a 11. hónapban és 2014. 04 hónapban dolgoznak, a köztes időben alapkompetencia képzésen vesznek részt

–         2013.12-16 – 2014.04.30-ig   1 fő      8 órában a Nemzeti Művelődési Intézet dolgozója

–         2013.12.16 – 2014.04.30-ig   3 fő      8 órában

Az év folyamán sok feladatot tudtunk elvégezni, amelyeknek nagy részét pályázatok segítségével valósítottunk meg.

  1. Zala KEOP pályázat: A település ívóvíz rendszere került felújításra. Az Önkormányzatnak többlet költséget az okozott, hogy a lajtos kocsi üzemeltetését finanszírozni kellett.
  2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázat: 5 fő adta be a pályázatát, mind az 5 fő megnyerte a pályázatot.
  3. Önkéntes Göcsej Pályázat: Göcseji Önkéntesek újságból lehetett tájékozódni, hogy mit is nyújt a pályázat. Falunapra 88.000.- Ft-ot és kis értékű eszközöket vásárolhattunk 75.000.- Ft értékben.
  4. Közbiztonság fokozása érdekében térfigyelő kamera rendszerre adtunk be pályázatot, amelyet sajnos nem nyertünk meg.
  5. Karácsony várás Leader pályázat: A pályázat 2013.12.15-én volt megtartva a község Kultúrházában, amelyért213.000.- Ft támogatást kaptunk. A fellépők között helyi iskolások és óvodások voltak, Magyar Rózsa előadó művész lépett fel, énekelni szerető felnőttek különböző dalokat adtak elő, Bálint Csaba és Benkő Zsuzsanna operett énekes színes műsorral léptek fel. A műsorok után tábortűznél szalonna sütés, forralt bor és forró tea várta az érdeklődő embereket.
  6. Vis-Maior pályázat: 2013.02.06-án a 154/1 hrsz-ú út mellett található járda felújítására adtunk be Vis-maior támogatási kérelmet, mert a sok esőtől és olvadt hótól a járda az árok felé nagyon megsüllyedt, használhatatlanná vált. A helyszíni szemle után kiderült, hogy a járda nem az Önkormányzat tulajdonában van, így a pályázatot nem lehet beadni. Megtudtuk, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, akiknek a segítségét kértük, de ők csak vagyonkezelői joggal rendelkeznek. Rigó Csaba kormánymegbízott úr segítségét kérték. Jelenleg az ügy folyamatban van.
  7. Őszinte Mosoly a gyermekekért pályázat: A pályázatot a Falunapi rendezvényhez adtuk be, de sajnos nem nyertünk.
  8. Fenntartható érték és örökségvédelem Leader pályázat: Értékmentés a szegekben című pályázat a Kultúrház felújítására adtuk be. A pályázatot megnyertük, amely által a padozat cserét, a WC-ket, a WC-knél ajtó és ablak cserét és a színpadot újították fel. A munkálatok 2012.12.31-re fejeződtek be és a támogatás összege 2.854.122.- Ft volt, amelyet meg is kaptunk. A pályázat során kiállítás nyílt a kultúrházban Parasza és Kustánszeg régi paraszti múltja és a Göcsej néprajzi és gazdálkodási fotóöröksége címmel. Lehetőség nyílt 1 fő részmunkaidős felvételére, aki a kiállítást felügyeli, a könyvtárat vezeti, valamint a hivatalban a honlapot kezeli.
  9. 9. Vis-Maior pályázat: 2013.08.28-án éjjel a felhőszakadás következtében jelentős károk keletkeztek. A legsúlyosabb kár a Jókai utcában keletkezett, ahol több hidat megrongált a nagymennyiségű víz. A sok víz utakat rongált meg, aszfaltot szaggatott, padkát lemosott, iszapot hordott az utakra és a templom partfala is megcsúszott. A pályázatot 2013.09.04-én adtuk be 25.000.000.- Ft nagyságú kárról. Ez a pályázat nagyon nagy, amellyel rengeteget kellett dolgozni. Köszönöm Deák Ádámnak és a Jegyző úrnak, valamint az Államkincstárban dolgozó szakembereknek, akik segítettek, hogy a pályázat bekerült 90%+10% önrésszel. Segítséget kérünk Rigó Csaba Kormánymegbízott Úrtól és Vigh László Országgyűlési Képviselő Úrtól. Jelenleg a pályázat a Belügyminisztériumban van elbírálás alatt.

10.  IKSZT pályázat: 2009-ben adtuk be először, akkor nem nyertük meg, de 2012-ben bírósági úton megnyertük. A pályázat magába foglal egy üzlethelyiséget, civil szervezetek irodáját, internet szobát, közösségi helyiséget, rendezvénytermet, könyvtárat, tárolót és teakonyhát, előteret, pelenkázót, férfi és női WC-t, mozgáskorlátozott WC-t és kerékpár tárolót. Eszközök és bútorok vásárlására a Prime Irodatechnika Kft. árajánlatát fogadtuk el, amelyeket már meg is vettünk. Jelenleg Zalaegerszegen raktározzák őket. Az eszközök és bútorok visszaigénylését már beadtuk az MVH-hoz, amelyet saját forrásból fizettünk ki. A mai napon már a számlánkon is van az összeg, amely 4.081.720.- Ft. A tervezett mozgáskorlátozott liftet nem tudjuk a pályázatban leírt lépcsőhöz tenni, mert a támfal nem elég stabil, ezért másik lehetőséget választottunk. A másik lehetőség során az Önkormányzat mellett található autófeljárónál lesz a közlekedési lehetőség, ezért 1. hrsz-ra kellett tenni a kettő területet. A rendezvényteremre tervezett kettő angolakna nem valósítható meg, mert a szigetelés megbontása műszakilag nem elfogadható. A terem szellőztetése gépi úton egyszerűen megoldható lesz. A felújításra a Cseke Kft. árajánlatát fogadtuk el, amely a 2009-ben beadott árajánlattal megegyezik.

2014. évben a folyamatban lévő felújítást, azaz a Kultúrház alsó szintjét be fogjuk fejezni. Továbbra is folytatni szeretnénk az ivóvíz ellátást, családsegítő szolgálat működését, közvilágítást, gyermekjóléti szolgálatot, szociális étkeztetést, hivatal feladatit, falugondnoki feladatokat, óvoda működését, házi gondozást, támogatások biztosítását.

A különböző feladatok megvalósítása állami támogatásokon múlik, amennyiben a fedezet biztosított lesz rá. Tervezzük a belterületi utak felújítását, belvíz elvezetését, a szennyvízhálózat kiépítését, amelyet nagyon fontosnak tartunk. A szennyvíz hálózat kiépítését saját forrásból nem tudjuk megvalósítani, ezért várjuk a pályázati lehetőségeket.

Ahhoz, hogy a célokat megvalósítsuk, ahhoz szükség van a pályázatokra és a költségvetésre is.

Terveink szerint egészségügyi, csillagászati és mezőgazdasági témájú előadások lesznek.

Tervezzük a borversenyt, március 15-i ünnepélyt, gyereknapot, Idősek napját, kirándulást, Falunapi rendezvényt, Szüreti felvonulást, Mikulás ünnepélyt, Karácsonyvárást, valamint a Hivatal elé májusfát állítunk. Ezeknek a céloknak a megvalósítására számítunk a Társadalmi Szervezetek, valamint az Önkéntes aktivisták közreműködésére. A következő év listája változhat, annak függvényében, hogy a település vezetésében lesz-e változás.

terveim szerint én is szeretnék a választáson megmérettetni magam.

A jelenleg létrehozott társulási formákban továbbra is részt kívánunk venni:

–         Támasz Alapszolgáltatás, amely a házi gondozást látja el

–         Söjtöri belső-ellenőrzési társulás

–         Közös Hivatal működése

–         Óvoda működése

Természetesen a célok megvalósításában számítunk a lakosság közreműködésére, kérjük, hogy mindenki lehetőségéhez mérten támogasson bennünket.

 

Szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni.

Végezetül a következő ünnepekre kívánok mindenkinek meghitt, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet!

 

Bécs Tiborné átadta a szót Fazekas István jegyző úrnak.

Fazekas István elmondta, hogy szeretné megköszönni a falu lakosainak, hogy a hivatal ügyeit Teskándi Hivatal kezelheti az idei évtől. Szeretnénk továbbra is együtt működni önökkel, hogy az ügyeket könnyebben végezhessék.

Én is szeretnék mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kívánni!

 

Kemendi Miklós: Kaphatnának a lakosok tájékoztatót a falugyűlésen elhangzottakról.

Fazekas István: Megbeszéljük.

Kemendi Miklós: Mért nincs a faluban olyan közélet, amely összefogja a közösséget? A Helyi Esélyegyenlőségi Programban láttam, hogy lehet klubbot alapítani, ahol mindenki elmondhatja az ötleteit. Lehet-e valamilyen akadálya?

Fazekas István: Ha a községben valamilyen Egyesület alakul, arról több információt kellene tudnunk.

Kemendi Miklós: A klubnak a tárgya lehetne például a szennyvíz témakör, szemét szállítás. Az IKSZT pályázatra térnék ki igazából, ténylegesen nem tudjuk, hogy mennyibe kerül és mi a haszna a falunak belőle?

Fazekas István: A polgármester asszony az előbb elhangzott beszédében már elmondta.

Bécs Tiborné: 23.054.221.- Ft+Áfa, ennyibe fog kerülni.

Kemendi Miklós: Nem ennyibe fog kerülni. Az IKSZT-t nem tudjuk, hogy mennyibe kerül.

Fazekas István: Ha tényleg annyira fontos Önnek az IKSZT pályázat, akkor a Polgármesteri Hivatalba be kell menni és ott végig lehet nézni. Szívesen átnézem Önnel elejétől a végéig ezt a pályázatot. A beadott pályázattól eltérni, csak a Vidékfejlesztési Hivatal engedélyével lehet. Itt nincs arról szó, hogy ötletelünk a pályázattal. Az előírt pályázatot kell véghez vinni.

Kovács Katalin: Az állam, akinek adóssága van, annak az Önkormányzatnak kifizette. Kustánszegnek mivel megtakarítása volt,nem kapott támogatást. Lehetett hallani olyan információkat, hogy azoknak az Önkormányzatoknak is segítenek akiket nem kellett konszolidálni.. Erre lehet számítani?

Fazekas István: Sajnos jelenleg  nincs ilyen lehetőség.

Geráth Sándor: Egészséges ívóvíz beruházás mikor fog ide érkezni?

Bécs Tiborné: Következő év vége felé.

Geráth Sándor: Kultúrház tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, erre  valami megoldást kell találni, mert hiába újítják fel az épületet, ha a tető beázik. Örülök neki, hogy megalakul az Önkéntes  Tűzoltó Egyesület. Szeretném, hogy a képviselő-testület és az önkormányzat is felkarolná, mert szükség van rájuk. A közmunkásokkal gond van, mert nem végzik rendesen a munkájukat. Tapasztaltam nem egyszer, hogy maximum kettő órát dolgoztak. Sajnos a tónál a konténerbe nem csak a lakosok viszik a szemetet, hanem sokszor előfordul, hogy a városból hozzák ki. Őket fel kellene szólítani.

Lakatos Dezső: Szeretnék én is szólni pár szót.  Kérdezték tőlem, hogy a Sport Egyesület működik-e. A Sport Egyesület nem, hogy működik, már túl is alakult. Bíróságra már be van adva, hogy az új neve Kustánszegi Sport és Kulturális Egyesület legyen. Idén az Egyesület szemét szedést szervezett, Aratási felvonulást és Szüreti felvonulást szerveztünk, roncs derbiket szerveztünk, majálist, gyereknapot szerveztünk és ezt mind önerőből. A Sport Egyesület működik és működni is fog. IKSZT pályázatnál szerintem sokan kiváncsiak arra, hogy ténylegesen mennyibe fog kerülni az egy fő alkalmazása. Véleményem szerint nagyon sokba, ami nem fog megtérülni soha. Csatlakoztunk Teskándhoz és nem Csonkahegyháthoz. Sokan azt tudják, hogy nem kell elmenni Teskándra a Hivatalba, de igen el kell menni és az emberek nem mehetnek el Csonkahegyhátra ügyeket intézni. Nagyon sajnálom, hogy egy olyan szakembert elveszítettünk, mint Simon Miklósné. Maximálisan elégedett vagyok a Teskándi Hivatalban dolgozó emberekkel, mert mindent elrendeznek, csak vannak emberek Kustánszegen, akiknek gondot okoz, hogy oda bemenjenek.

Bécs Tiborné: De ő saját maga ment el.

Fazekas István: Őszintén megmondom, hogy én Teskándon sok Kustánszegi lakossal nem találkoztam, talán senkivel sem. Ennek az az oka, amire oda is figyelünk, hogy ha valakinek elintézni való ügye van, azt elsősorban Kustánszegen el tudja intézni. nyilván van munka megosztás, ami jól működik. Ha valaki Csonkahegyháton akar ügyet intézni, akkor ott is rendelkezésre állnak, de azt a hivatalt is én vezetem. Továbbra is az lesz, hogy itt helyben intézik az ügyeket. A pontosság kedvéért megemlíteném, hogy Simon Miklósnét nem elküldtük, hanem maga ment el.

Geráth Sándorné: Én nagyon örülök neki, hogy lett szüreti és aratási felvonulás tartva. Örülök neki, hogy a helyi gyerekek felléptek és műsort adtak elő. Láttam a honlapon egy jegyzőkönyvet, ahol az áll, hogy bérleti díjat kérnek a Kultúrházért. Fel vannak sorolva a különböző tételek, hogy mikor mennyi bérleti díjat kérnek. Ha itt a faluba a falu lakosainak tartanak egy rendezvényt, ott az a 10.000.- Ft bérleti díj nem segíti a falut. Hallottam, hogy lekötött 5.000.000.- Ft-ja van az Önkormányzatnak, és gondolom ezért nincs ÖNHIKI. Ha a számlán van pénz, akkor még be lehet adni a támogatást.

Fazekas István: Elnézést kérek, de azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok szakmai tévedés volt a hozzá szólásában. Már nem ÖNHIKI a neve, de nekem is az a véleményem, hogy erre építeni egy Önkormányzati gazdálkodást nem szabad. Nekem ez a gazdálkodási forma, amit most végzünk, az sokkal életszerűbb és hozzám sokkal közelebb áll. Amikor takarékosan, céltudatosan próbálnak terveket megvalósítani.

Geráth Sándorné: Annyit még szeretnék mondani, hogy soha nem volt olyan, hogy nem takarékos gazdálkodás lett volna. Mindig az volt, hogy nagyon is megfogtuk a pénzt.

Ifj. Boronyák Gyula: A faluban sok az elhanyagolt a terület, amire megoldást kell találni. Fogjunk össze és csináljunk társadalmi munkát. Az erdő szélébe rengeteg szemét van, amik szét vannak szórva és ez nagyon rossz fényt vet a falura.  Tavasszal tisztasági akciót kellene szervezni.

Bécs Tiborné: Ezt tavasszal meg fogjuk szervezni.

Kemendi Miklós: Többször említettem már a falu honlapját, ami hiányos. Az Helyi Esélyegyenlőségi Program, költségvetés, előterjesztések nincsenek fent, ami fontos lenne. Még lehetőség sincs rá, hogy meglehessen nézni. Kellene egy fórum is.

Fazekas István: A honlap javítása folyamatban van, és mindent megpróbálunk feltenni. A fórumot nem értem.

Kemendi Miklós: Helyi Esélyegyenlőségi Programban szerepel, hogy lehet egy fórumot alapítani, de erről sehol egy utalás sincs.

Fazekas István: Ezek szerint akkor olvastad a programot.

Kemedi Miklós: Igen olvastam, de akkor ez működik már?

Fazekas István: A program még csak most lett elfogadva és nem pár hónapra készült.

Horváth László: Amikor az új testület megalakult, akkor minden megváltozott. Mindenkitől behajtják a tartozásokat, kivétel nélkül. Sokan vannak akik nem fizetnek, de mi történik akkor, ha összefogunk és mi sem fizetünk? Akkor az Önkormányzat miből gazdálkodik? Mert a jegyző úr és a polgármesterasszony is mikor ide került azt mondta, hogy minden be lesz hajtva. Jelezni szeretném, hogy az a terület ami Paraszán van, azt a gaz benőtte és tovább terjed. Szóltam már, hogy az belterület és jelezzék a tulajdonosnak, hogy tisztítsa ki, mert a víz nem tud már elfolyni.

Fazekas István: Sajnos az adózási fegyelem nem jó a településen, ezért próbálunk mindent megoldani. Szerintem nem lesz lehetősége senkinek arra, hogy kibújjon az adófizetés alól. Különböző szabályok vannak, amiket be kell tartani. A területet megnéztem már, és felszólítottuk a tulajdonosokat.

Horváth László: A jegyző úr be tudja hajtani, ha beakarja.

Fazekas István: Ez is feladatunk.

 

Több kérdés és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző