KUSTÁNSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. III. negyedéves szöveges beszámolója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§(1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére benyújtott évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el.

Az önkormányzat 30.990eFt bevétellel, valamint 31.249eFt kiadással zárta a III. negyedévet.

Összességében ez a bevételek esetében 70%-os, a kiadások esetében pedig 71%-os teljesítést jelent a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező feladatait maradéktalanul ellátta, fizetési kötelezettségeinek rendszeresen eleget tudott tenni, a költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított volt.

2013. 09. 30-án fennálló kötelezettsége 201.803.- Ft, mely 8 napon belüli tartozásból áll.

A kiadások között jelentős eltérés, többletkiadás nem volt a III. negyedévben, beruházások megvalósítására nem került sor.

Az önkormányzat a támogatási kifizetéseit az előirányzatnak megfelelően, 79%-ban teljesítette a fenntartott intézményei, valamint az általa támogatott szervek felé.

A bevételek tekintetében a 2013. év III. negyedévére kitűzött célok lényegében teljesültek. A módosított előirányzat viszonyában 77-79%-os teljesítést mutatnak.

A Magyar Államkincstár a normatív állami támogatásokat az ütemezésnek megfelelően folyósította, abban fennakadás nem volt. Normatíva elvonás nem történt.

Pótlólagos normatív támogatást az alábbi jogcímeken kaptunk:

· beszámítás összegének differenciált visszapótlása: 969.203.- Ft

· falugondnoki feladatok pótlólagos támogatása: 441.000.- Ft

A III. negyedév végéig az iparűzési adóból származó bevétel 5.509.867.- Ft, a kommunális adó bevétele 977.358.- Ft volt.

A gépjármű adóból 933.341.- Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Összességében elmondható, hogy a kiadási és bevételi struktúrában az eredeti tervhez képest lényeges arányeltolódás az III. negyedévben nem következett be.

Kustánszeg Község Önkormányzatának 2013. III. negyedévi beszámolója kiegyensúlyozott megfelelő gazdálkodást mutat.

A bevételek és kiadások részletes alakulását az 1.sz. táblázat mutatja.

Teskánd, 2013. november 21.

Bécs Tiborné

polgármester