J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. szeptember 09. napján megtartott

rendes nyilvános üléséről

Rendelet: 6/2013.(IX.25.) B1

7/2013.(IX.25.) D5

8/2013.(IX.25.) A11

9/2013.(IX.15.) I6

Határozat: 34/2013.(IX.09.) C3

35/2013.(IX.09.) K1

36/2013.(IX.09.) D2

37/2013.(IX.09.) A15

38/2013.(IX.09.) D7

39/2013.(IX.09.) D7

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 09.09-i rendes ülésén

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Lakatos Dezső, Gyenese Norbert képviselők, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ 2013. I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

3./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról rendelet alkotása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének helyi

szabályozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

6/ Háziorvosi ügyelet feladat ellátási megállapodása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

7./ Gazdasági program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

8./ Pályázat benyújtása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

9./ Belterületbe vonásról döntés

Előadó: Fazekas István jegyző

 

10./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a költségvetésről.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a módosításra belső szerkezeti átcsoportosítások miatt van szükség. Az állami normatív támogatásokat félévkor közlik, amelyben pontosítják, hogy milyen támogatásokat kaptunk.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendelet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2013.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete

2./ 2013. I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a 2013.I. féléves gazdálkodás beszámolójáról.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy az önkormányzat időarányosan használta fel a rendelkezésre álló pénzösszegeket.

Fazekas István elmondta, hogy a hivatalnak nem kellett a költségvetésben leírt összegeken felül költekeznie.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 34/2013. (IX.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 

 

3./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról rendelet alkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a rendeletről.

Fazekas István elmondta, hogy a törvény előírja, hogy a közterületeken a filmforgatást szabályoznia kell az önkormányzatoknak. Ha a községben valamikor filmet szeretnének forgatni, akkor azért díjat kell fizetni, amelyet az önkormányzat határoz meg. A rendeletet úgy készítettük el, hogy ha a községről tájékoztató, vagy ismeretterjesztő célú filmet szeretnének készíteni, akkor azért nem kérünk díjat. Szabályozni kellett azt is, hogy ha az önkormányzat rendezvényt tart, akkor a filmforgatás nem zavarhatja a műsort, tehát az önkormányzatnak elsőbbsége van.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendelet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2013.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete

 

 

 

4./ Közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének helyi szabályozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a rendeletről.

Fazekas István elmondta, hogy a törvény arra kérte a települések önkormányzatait, hogy vizsgálja felül a településeken található közterületeket és utcákat. Amennyiben ezek közül valamelyik nem megfelelő, akkor annak átnevezéséről gondoskodjon. Kustánszeg Községében erre nincs szükség.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendelet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2013.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete

5. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (IX.12.) számú önkormányzat rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a rendeletről.

Fazekas István elmondta, hogy a törvényalkotó már a tavalyi évben kötelezte az önkormányzatokat, hogy a szabálysértésről szóló rendelkezésiket helyezzék hatályon kívül. Az önkormányzatok ez irányú rendelkezése megszűnt. A helyi temetőről és temetkezés rendjéről szóló rendelet 40.§. rendelkezik a szabálysértésekről.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendelet alkotta:

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2013.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete

6/ Háziorvosi ügyelet feladat ellátási megállapodása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kustánszeg Község Önkormányzata között megállapodást kell kötni, hogy létre jöjjön a feladat ellátásra szóló megállapodás. Ezt minden községben létre kell hozni. Az ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig tart, ünnepnapokon és munkaszüneti napon 24 órában. Ellátott kör a megbízott önkormányzat közigazgatási területeken lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek. Az ellátási hely a megbízott önkormányzatok tulajdonában lévő Zalaegerszeg Botfy út 1. szám alatti rendelőkben, illetve szükség eseték a beteg lakásán lesz. Kustánszeg Önkormányzatának 471 Ft/fő/év hozzájárulást kell fizetnie a tervezet szerint. Mivel feladat ellátási kötelezettségről szól a megállapodás és ennél célszerűbben az önkormányzat nem tudná ellátni, ezért javasolja az elfogadását.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen

szavazattal) a következő határozatot hozta :

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 35/2013. (IX.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti ellátásra szóló megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.

Határidő: 2013.szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

7./ Gazdasági program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2011. május 31-én tartott ülésen ez elhangzott. A 2011-2014 évig tartó ciklus programtervezetről van szó. A programban leírtaknak megfelelően sok munkát elvégeztünk már, vannak pályázatok is amelyek be vannak nyújtva.

Fazekas István elmondta, hogy a gazdasági programban leírtak kitűzött célok, amelyeknek megvalósítására szükség van. A gazdasági programot lehet módosítani, természetesen olyan programokkal, amelyek megvalósíthatók.

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a megjelent képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozták.

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 36/2013. (IX.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011-2014 közötti időszakra elfogadott gazdasági programot változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

8./ Pályázat benyújtása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalakeop BM Önerőre pályázatot ad be ivóvíz arzén mentesítésre, amelyben 13 település vesz részt. A beruházás összköltsége 4.239.365.386.- Ft-ba kerül. 2014. év végére Kustánszegre is elér a beruházás. 2015. év elején az utó munkálatokat fogják elvégezni. A terven módosítani már nem lehet. A teljes beruházás értéke Kustánszeg Községében 67 millió Ft lenne.

 

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a megjelent képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozták:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 37/2013. (IX.09.) számú határozata

1. Kustánszeg Község Önkormányzata, mint a ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás tagja egyetért azzal, hogy „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése” megoldására társult önkormányzatok kijelölése alapján, a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 sz. pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.

2. Kustánszeg Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet 10. § (2) bek. rendelkezései szerint megállapítja, hogy:

a) helyi önkormányzat vagy társulás megnevezése:
ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás

b) a társulási tanács határozatának száma: 8/2013. (IX.03.)

c) a tervezett fejlesztés

ca) pontos megnevezése: „A ZALAVÍZ ZRT. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése

cb) összköltsége: 4.239.365.386,- Ft

cc) pénzügyi ütemezése: 2013. – 2015.

cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Finanszírozás

2013

2014

2015

Összesen

Részarány

Elszámolható

– EU támogatás

1 296 798

1 474 584

441 927

3 213 310

75,80%

– Központi hazai támogatás

228 847

260 221

77 987

567 055

13,38%

– Saját erő

185 239

210 635

63 127

459 001

10,83%

Összesen

1 719 017

1 945 440

583 041

4 239 365

100,00%

Nem elszámolható, saját erő*

8 133

56 928

20 331

85 391

Mindösszesen

1 719 017

2 002 367

603 372

4 324 757

· a megadott adatok eFt

d) a saját forrás biztosításának módja:

A Pályázat Kustánszeg község vonatkozásában 404.000.- Ft értékben el nem számolható költséget tartalmaz. A pályázat összes, 459.001.008,- Ft önerejéből, a Kustánszeg Község Önkormányzatára vonatkozóan a Társulás beruházásában megvalósuló projekthez szükséges összesen 6.700.049.- Ft önerőt – 100%-ban EU Önerő Alap előirányzat terhére igényelt saját forrásként a 2013., 2014. és 2015. évben biztosítja.

Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényelt kisebb összegben, vagy nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott összeghez hiányzó saját forrást az Egyesített Közös Pénzügyi Alap terhére biztosítja.

 

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

9./ Belterületbe vonásról döntés

Előadó: Fazekas István jegyző

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a belterületbe vonásról.

Fazekas István elmondta, hogy a Református Egyházközösség ingatlant szeretne vásárolni és ki is néztek egy magántulajdonban lévő üdülőtelket, amelyet szerettek volna megvásárolni. A tulajdonossal már meg is egyeztek, de olyan probléma merült fel, hogy mivel külterületi ingatlanról van szó, azt jogi személy nem vásárolhat. A Református Egyházközösség is csak belterületet vásárolhat meg. Ezért azt javasoltam az egyházközösség képviselőjének és a papnak is, hogy vonassák belterületbe. A földhivatalnál azt mondták, hogy a megvásárolandó ingatlan nem csatlakozik belterületi úthoz, ezért nem járul hozzá a belterületbe vonásához. Arra a döntésre jutottunk, hogy az önkormányzat kezdeményezi az út belterületbe vonását. Az útnak a belterületbe vonásának költsége 100.000.- Ft-ba fog kerülni.

Lakatos Dezső: Melyik területről van szó?

Fazekas István: Amelyik a vadászházhoz megy fel, az 1202 és 1206 hrsz. területek.

Lakatos Dezső: Azok a területek egy másik útra csatlakoznak.

 

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a megjelent képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozták:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 38/2013. (IX.09.) számú határozata

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kustánszegi 1206 hrsz-ú ingatlant belterületbe kívánja vonni Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2007.(III.05.) számú rendelete alapján.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiboré polgármester

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a megjelent képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzata 39/2013. (IX.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kustánszegi 1202 hrsz-ú ingatlant belterületbe kívánja vonni Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2007.(III.05.) számú rendelete alapján.

 

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiboré polgármester

10./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

2013. augusztus 29-én beadtuk a hiánypótlást az IKSZT pályázattal kapcsolatban. Meg kell várnunk, amíg az MVH felküldi Budapestre, és utána fognak hozni egy határozatot. Amíg a határozat nincs meg, addig az építkezés nem kezdődhet el. Hitelt addig nem tudunk felvenni, mert a határidők a határozat megérkezésétől fogva kezdődnek. Valószínűleg így szeptember nem kezdődhet el az építkezés.

2013. augusztus 28-án hajnalban felhőszakadás volt községünkben. 2013. szeptember 11-én jönnek ki a Katasztrófa védelemtől, Kormányhivataltól, Vízügytől megtárgyalni a kárt. Vis-major pályázatra 25.000.000.- Ft kár lett beadva, amely 11 híd újjáépítését, a Templom-domb megtámasztását és az utak felújítását takarja.

A temető melletti árokban az égési törmeléket betemették, ahova körülbelül 5-6 pótkocsi földet vittek.

2013. szeptember 17-én kutya oltás és chip beültetés lesz a Hivatal előtt. Rossz idő esetén a kulcsos ház előtti teraszon. Paraszáról nem kell felhozni a kutyákat, mert az állatorvos az ottani kultúrháznál is beoltja az ebeket.

Újra lehet színházba menni, és bérleteket venni. A lakosoknak kiküldünk egy tájékoztatót, amelyre lehet jelentkezni.

Gyenese Norbert: A rendezetlen területekkel mit lehet csinálni? Felkellene szólítani a tulajdonosokat, hogy gondozzák a területeiket.

Fazekas István: Be kell idézni a tulajdonosokat, de ezt csak belterületekre vonatkozik.

Gyenese Norbert: A házak előtti járdákon nem lehet elmenni, mert a sok növény és gaz kilóg a járdára. Őket fel lehet szólítani?

Fazekas István: Azokat a tulajdonosokat igen fel lehet. Össze kell írni, hogy kik azok, és intézkedni fogunk.

Srágli Mónika: Amikor leégett a családi ház teteje, sokan a faluban azzal voltak elfoglalva, hogy az önkormányzatnál vannak tömlők, amelyeket nyilvános helyre kellene tenni.

Lakatos Dezső: Beszéltem egy tűzoltó ismerősömmel, aki azt mondta, hogy próbál ebben segíteni, de náluk tömlőt nem lehet venni. Amiket leselejteznek, azokat is 2-3 évig tárolják.

Bécs Tiborné: Meg kell kérdezni a katasztrófa védelmiseket, hogy nincs-e lehetőség tömlők beszerzésére.

Pais Elemérné Csonkahegyhát Község Önkormányzatához fordult temetési segélyért, nem Kustánszeg Község Önkormányzatához, holott Kustánszegi lakos. A Kustánszegen lévő ügyekben nem Csonkahegyhátra kell elmenni, mert Teskándon is és Kustánszegen is van Hivatal, ahol az ügyintézés megfelelő színvonalú.

Fazekas István: Ilyenek előfordulnak és elő is fognak fordulni a jövőben is, hogy valaki nem ahhoz a Hivatalhoz fordul, ahova kellene fordulnia.

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző