Jegyzőkönyv

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 12-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselő, Fazekas István jegyző

Távol volt: Id. Pulger István képviselők.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

1./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.

1./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester felolvasta a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását.

Javasolta, hogy a törvényességi felhívást a képviselőtestület fogadja el és jövőben a testület hozzon döntést arról amikor az intézmény bezár a gyermekek napközbeni ellátását hogyan oldják meg.

Az elhangzottakat a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

2-

Kustánszeg Község Önkormányzat Képüviselőtestülete 30/2013.(VIII. 12.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1517-1/2013. számú törvényességi felhívását elfogadja. Az önkormányzat a jövőben döntést hoz az intézmény bezárása esetén a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításáról.

2./ Egyéb ügyek

Bécs Tiborné polgármester a hétvégén megtartott falunapi rendezvényekről beszélt. Elmondta, hogy a falunap jól sikerült, a programokat sokan látogatták. Megköszönte a falunap szervezésében végzett munkát.

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 órakor bezárta.

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző