„>J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 19-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

N a p i r e n d:

1./ Benyújtott árajánlatok értékelése, nyertes kivitelező kiválasztása

2./ Egyéb, aktuális feladatok megbeszélése

 

Kustánné Gyalog Márta: Én a napirendet szeretném kiegészíteni. A képviselőtestület feloszlatása kerüljön megtárgyalásra.

 

Bécs Tiborné: Nem értem, most megint miért került elő ez a téma? Én mindent megteszek a falu érdekében, dolgozunk a pályázatokon, egyéb feladatokon. Arról nem beszélve mibe kerül ez a falunak.

 

A képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – 3 igennel elfogadta.

 

 

1./ Benyújtott árajánlatok értékelése, nyertes kivitelező kiválasztása

 

Bécsné: Az augusztus 13-i ülésen döntöttünk arról, hogy keressünk meg kivitelező cégeket a kultúrház belsejének felújítására. A cégek közül hárman érdeklődtek. Megtekintette az Útalap Kft. képviselője, illetve a Scheiber Béla, ezenkívül a Cseke Kft. adott árajánlatot, de megtekintés nélkül, az árazatlan költségvetés alapján. A Kercza Virág pályázatíróval egyeztettem, átnézte az ajánlatokat, és úgy látja, hogy még egy egyeztetésre össze kellene hívni az érintetteket, mert további árcsökkentést lehetne elérni.

 

Kustánné: Egyetértek az egyeztetéssel, akkor most döntést nem hozunk az ügyben, és újra össze fogunk ülni?

 

Bécsné: Pénteken talán már meg lehetne tartani az egyeztetést, ha mindenkinek jó lesz, és akkor hamarosan döntést hozhatnánk a nyertes kivitelező személyéről.

 

Kustánné: A bemutatott terven olyan dolgok szerepelnek, ami a valóságban már nincs. Belső válaszfal hiányzik a konyhánál, illetve a bejárat mellett sincs már pénztári helyiség. Nem lesz ezzel gond az MVH-s ellenőrzésen?

 

Bécsné: Én a Kercza Virággal egyeztetek ez ügyben is. A tervezőt is felhívom, hogy mit mond rá.

 

Kustánné: Feltétlenül tisztázzuk, nehogy belefussunk egy büntetésbe.

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a napirendet elnapolja, a nyertes kivitelező kiválasztását a soron következő ülésen teszi meg.

 

2./ Egyebek, aktuális feladatok

Bécsné: Becsvölgyei Önkormányzat megkeresett bennünket, hogy közös önkormányzati hivatal kialakítása ügyében tartsunk egyeztető tárgyalást. / Levél felolvasásra került. /

 

Kustánné: Csonkahegyháttal és a társközségeivel feltétlenül együtt kell leülnünk, mit ér az ha Becsvölgyével külön társalgunk a semmiről? Magai Ágota becsvölgyei polgármester a csonkai együttes ülésen bejelentette, hogy ő szeretne jövő év januárjától a körjegyzőség székhely települése lenni, csonkahegyháti székhelyben nem is gondolkodnak. Arról nem beszélve, hogy azóta Csonka és térsége már Teskánddal tárgyalt, és szándéknyilatkozatot írtak alá. Mi kicsúsztunk az időből, január-február táján kellett volna bölcsebbnek lenni, és most nem tartanánk itt.

 

Bécsné: Én még nem tudom a végső döntést, de a Jegyző Úr sem, és senki más. Nem tudjuk még mi lesz az önkormányzatok sorsa. Ennek ellenére mindenkivel tárgyalni kell, én elmegyek erre a meghívásra.

 

Kustánné: Én viszont csak akkor, ha azon minden érintett jelen lesz, és van értelme a tárgyalásoknak. Hívd fel légy szíves az Ágit, vagy a csonkai polgármestert és akkor mindenki el fog menni.

 

Bécsné: Én nem hívogatok senkit, aki el akar jönni eljön, aki nem az nem. Térjünk át a következő témára, mert még sok tárgyalandó ügy van. A Munkaügyi Kirendeltség lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatás bővítésére, mivel van pótlólagos keret. Erről kellene döntenünk, hogy igénybe vesszük-e?

 

Kovács Szilvia: A feltételek ugyanolyanok, mint eddig? Én támogatom, ha még tudunk felvenni embert, nekik is jó, és a falunak is hasznos.

 

Juhász András: Változatlan pénzügyi feltételekkel történik a foglalkoztatás.

 

A képviselő-testület 5 igennel szavazott:

 

37/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete részt kíván venni a közfoglalkoztatási pályázat újabb körében, és élni kíván a közfoglalkoztatás bővítésével.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat szándékát jelezze a Munkaügyi Kirendeltség felé, illetve nyújtsa be a szükséges dokumentumokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

Bécsné: A fogathajtó versennyel kapcsolatos hiánypótlás most zajlik. Az irányító hatóság a 200 ezer forintos összegből valószínű levon valamennyit, még nem tudjuk mennyit fogunk kapni pontosan, illetve hogy mikor kapjuk meg az összeget. Ezt csupán tájékoztatás céljából mondtam el.

 

A testület a tájékoztatást formai határozat meghozatala nélkül tudomásul vette.

 

Bécsné: A kopjafa avatást október 23-án szeretnénk megoldani. A Dávid bácsiékkal meg van beszélve minden, a terület rendbetétele meg lesz addig, a rendezvényre szeretnénk vendégeket is meghívni. Addig még úgyis lesz ülés, a részleteket akkor beszélnénk át.

 

A testület ebben a kérdésben is egyhangúlag foglalt állást, és egyetértett az avatás időpontjával.

 

Bécsné: Megjött a folyékony szennyvíz ürítőhely engedélye, melyet ideiglenes jelleggel kértünk meg a végleges csatorna és szennyvíztelep megépítéséig. Ez szintén tájékoztatás, döntést nem igényel. ( A testület a bejelentést tudomásul vette. )

 

Juhász András: A következő téma a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. Évek óta részt veszünk benne, sokat segít a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, és szüleiknek. Idén még nem jött levél a minisztériumból, de fel kell készülnünk, hogy rövid határidő lesz a csatlakozásra.

 

Kovács Szilvia: Nem lehet kérdés, ahogy eddig is közreműködtünk a támogatásukban, én most is javaslom a részvételt.

 

A testület 5 igennel határozott:

 

38/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete részt vesz a BURSA HUNGARICA 2013. évi felsőoktatási ösztöndíj pályázatán.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést hajtsa végre, a csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében írja alá.

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Juhász András: A következő tárgyalandó téma az állattartási rendelet módosítása. Már az augusztusi ülésen említettem, hogy jelentős változások vannak az állattartásban. Az önkormányzatok rendelkezési joga lényegesen szűkült, az anyagban minden fontos változást felsoroltunk. A törvényben és a Kormányrendeletben előírtakkal szemben az önkormányzatnak nincs lehetősége más szabályozást alkalmaznia, így a rendeletünk módosítása nem lehet kérdéses.

 

A testület vita nélkül, 5 igennel alkotta meg 8/2012. önkormányzati rendeletét az állattartási rendelet módosításáról.

 

 

Bécsné: A falukrónika szerkesztéséről is kellene beszélni, az Ida távozása után hogy oldjuk meg?

 

Kovács Szilvia: Én megígértem, hogy a szerkesztést megcsinálom. Senki nem szólt amikor kiment a múltkori anyag. Lehetett volna azt is jobban megszerkeszteni, takarékosabban.

 

Bécsné: Rendben van, ezután szeretném a segítségedet kikérni.

 

Szabó Miklós: A faluban tengelytörő kátyúk voltak, és vannak, erről is váltsunk szót. A paraszai út, és a becsvölgyei összekötő út állapota is siralmas, sokat lehetne segíteni a kátyúzással.

 

A testület a felvetéssel egyetértett.

 

Bécsné: Egyéb napirend már nincs, csak a Márti felvetése.

 

Kustánné: Azért kértem a testület feloszlatását, mert két alkalommal is próbáltunk már ebben a kérdésben dűlőre jutni, de akkor visszatáncoltunk, most már nem halasztható tovább a dolog. Előzetesen beszéltünk a Szilvivel és a Józsival, ezt látjuk a legjobb megoldásnak.

 

Bécsné: Kérlek András szóljál hozzá a testület feloszlatásához, mert nagyon bosszant, amit a Márti mond. Én mindent megtettem, hogy együtt tudjunk működni.

 

Juhász András: A törvény azt mondja ki, hogy ha a képviselő-testület egy tagja indítványozza a testület feloszlatását, akkor dönteni kell róla és minősített többséggel lehet kimondani a testület feloszlatását, ami legutóbb Zalaszentlászlón volt, jelen esetben három szavazat kell a minősített többséghez, a megválasztott képviselők több mint fele.

 

Bécsné: Ez azt jelenti, hogy nekem is mennem kell?

 

Juhász András: Azt jelenti, hogy 30 napon belül a helyi választási bizottságnak dönteni kell az időközi polgármester és képviselő választás kitűzéséről. Ugyanúgy, mint a Németh Edit esetében, csak ebben az esetben az önkormányzatnak kell állnia a költségeket.

 

Bécsné: Újra lesz polgármester választás is? Mibe kerül ez majd a falunak? Kell ez nekünk? András te mit szólsz hozzá?

 

Juhász András: Az eddigi két felvetés alkalmával sem értettem egyet vele, most sem. Két alapvető oka van. Az egyik a pénzügyi rész, az önkormányzat anyagi helyzete amúgy is siralmas, tartozik a körjegyzőség felé, vannak egyéb kötelezettségek is. A másik fontos dolog, hogy zajlik a járások kialakítása, most az új közös önkormányzati hivatal kialakítása lenne az elsőrendű feladatunk, ha a probléma még mindig fennállna a testületen belül, akkor jövő tavasszal lehetne sort keríteni választásra, de már új környezetben, tiszta csatlakozási lehetőségekkel.

 

Bécsné: Feloszlatást szeretnétek, amikor nyakig vagyunk itt a munkában, pályázatokkal, beruházásokkal? Én nagyon sokat dolgozom ebben a hivatalban, de ti csak kritizálni tudtok.

 

Szabó Miklós: Mutassátok meg, ti mit csináltatok, mit dolgoztatok?

 

Kustánné: Mi eldöntöttük a kérdést, nem szeretnénk visszalépni, kérem a szavazást.

 

Szabó Miklós: Név szerinti szavazást kérek, hogy tudja meg a falu, kik teszik tönkre.

 

A név szerinti szavazást a képviselő-testület 5 igennel elfogadta.

 

A képviselő-testület feloszlatása ügyében a következő döntés született:

 

Bécs Tiborné: Nem

 

Kovács Szilvia: Igen

 

Kustánné Gyalog Márta: Igen

 

Srágli József: Igen

 

Szabó Miklós: Nem

 

A képviselő-testület így ezek után 3igen, és 2 nem szavazattal hozta meg döntését:

 

39/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete mai ülésén a képviselő-testület feloszlatásáról határozott.

A döntés értelmében időközi választás kerül kiírásra, mely időpontjáról a helyi választási bizottság 30 napon belül határoz.

A képviselő-testület ügyvivő testületként látja el feladatát az új testület beiktatásáig.

Felkérik a körjegyzőt, hogy a választással kapcsolatos feladatokat végezze el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

 

Bécs Tiborné: A nyilvános ülést ezzel berekeszti.

 

k. m. f.

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester