J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november14-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a jegyzőkönyvírás megkönnyítése végett az ülésen diktafont használunk.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

N a p i r e n d:

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Beszámoló az adózás helyzetéről

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Belső ellenőr 2012. évi munkaterve

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Harmadik negyedéves költségvetési beszámoló.

 

5./ 2011. évi költségvetés módosítása

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Zárt ülésen:

7./ Lakásfelújítási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

8../ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása.

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Bécs Tiborné: A korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal néhány dologban nem értek egyet, megnéztem az önkormányzati törvényt és ahhoz igazítottam a javaslataimat. Most a jegyző úr elkészítette az újabb SZMSZ-t, de nekem ez sem igazán megfelelő, ezért az előterjesztést nem írtam alá, és nem is küldtük ki írásban, hanem most szeretném elmondani, hogy mit szeretnék módosítani. Én az előerjesztésre is ráírtam, hogy Bécs Tiborné kérésére, mert tulajdonképpen ezt én kértem. Ha mindenki nézi az anyagot, én sorba mennék, hogy mit szeretnék még módosítani. Én mindent az ÖTV-nek megfelelően módosítottam.

Az Általános rendelkezéseknél 1. §. (2) bek.: A képviselő-testület hivatalának neve: én azt írnám oda, hogy a Körjegyzőség hivatalos megnevezése. Aztán mennék tovább a székhelye ez tökéletes, de ide írnám, hogy az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a képviselő-testületet a polgármester képviseli. Én ezt szeretném, és én ezt a törvényben néztem meg.

Kustánné: Amikor megalakult a körjegyzőség, annak vannak alakulási papírjai? Abban ez hogyan van benne?

 

Juhász András: Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzősége.

 

Kustánné: Akkor ezt most hogyan lehet megváltoztatni?

 

Bécsné: Nem kell megváltoztatni, csak azt kell írni a képviselő-testület hivatalának neve: a körjegyzőség hivatalos megnevezése, utána jó már az ami írva van.

 

Juhász András: Lehetne Polgármesteri Hivatal is, de mivel körjegyzőséghez csatlakozott, ezért a körjegyzőség nevét kell írni.

 

Bécsné: Ezért írtam, hogy a körjegyzőség hivatalos megnevezése.

 

Juhász András: Ez egy általános megfogalmazás, a képviselő-testület egy hivatalt köteles fenntartani, a hivatal lehet körjegyzőség, vagy polgármesteri hivatal, azt nem lehet odaírni, hogy a képviselő-testület körjegyzősége.

 

Bécsné: Én azt nem is írtam. Én csak azt írtam: hogy a képviselő-testület hivatalának neve, és utána írtam, a körjegyzőség hivatalos megnevezése, és folytatódik tovább a Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzősége, csak ezt szerettem volna. Ezt az ötv-ből puskáztam.

 

Juhász András: A jogalkotási törvény tiltja, hogy a magasabb szintű jogszabály szövegét beemeljük a helyi rendeletbe, maximum hivatkozást tehetünk á. A korábbi SZMSZ-ben megtehettük, s én ezzel azért nem is értek egyet, mert ha kihirdetjük a rendeletet a községben, ezek az utalások és hivatkozások az átlagembernek nem nyújtanak kellő információt, de még nekünk sem, mert mi sem tudjuk fejből, hogy melyek az önkormányzat feladatai.

 

Bécsné: Akkor az nem jó, amit én mondok, nem lehet ide belerakni?

 

Juhász András: Azt mondja a törvényt, hogy ugyanazt a szöveget megismételni nem lehet, tehát olyan szabályozás kell, ami a törvényt kiegészíti, vagy a törvény részleteibe helyi szabályozást alkot.

 

Bécsné: Akkor menjünk tovább, és a végén visszatérünk erre, mert nekem vannak még észrevételeim: IV. fejezethez menjünk, 7. §. (5) bek., a következőt nem szeretném, hogy benne legyen: A képviselő-testület összehívására a helyi önkormányzatról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A polgármester, és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze. Ezt én innen kihúznám, és a következőn írnám: a képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze, majd vezeti az önkormányzat székhelyén. A képviselő-testület elnöke a polgármester aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.

 

Juhász András: Ez benne van a törvényben, ezt nem kell még egyszer kimondani.

Kovács Szilvia: Ott van, hogy az ötv. rendelkezései az irányadók.

 

Bécsné: Itt miért nem szerepelhet, amit mondok?

 

Kovács Szilvia: Mert éppen arról van szó, hogy a törvény szövege nem ismételhető

 

Bécsné: Mire végére érünk, meglátjátok úgy néz ki, hogy nekem mintha semmi jogom nem lenne, csak az ügyrendi bizottság tagjainak. Én ezért szeretném ezeket az SZMSZ-be beletenni. Mindjárt elmondom, kik a bizottság tagjai.

 

Szabó Miklós: Ha a polgármester és az alpolgármester hiányzik, az ülés határozatképes-e három emberrel?

 

Juhász András: Ötből háromnak kell jelen lenni, s akkor határozatképes.

 

Szabó Miklós: Mert akkor az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze?

 

Kovács Szilvia: Az ki?

 

Bécsné: Mindjárt kiderül a legvégén.

 

Kovács Szilvia: Polgármester, alpolgármester nem lehet, akkor egyértelmű kik vagyunk benne.

 

Kustánné: Én lemondok róla.

 

Bécsné: Én ezt így nem írom alá, előre mondom, az Ügyrendi Bizottság tagjait.

 

Kovács Szilvia: Törvény szabályozza.

 

Bécsné: Nem bánom én, megmondták nekem, hogy a halálos ítéletemet ne írjam alá.

 

Kustánné: Ki mondta ezt ?

 

Bécsné: Egy másik polgármesterrel konzultáltam, a nevét nem mondom meg.

 

Kustánné: Nem is kell. Őnáluk ez hogyan van megfogalmazva?

 

Bécsné: Szerepel benne az alpolgármester is őnáluk.

 

Juhász András: Hadd olvassam fel a törvény idevonatkozó 24 §-át.

 

Bécsné: Olvasd fel, meghallgatjuk, de én ezt így nem fogom aláírni, ezt most mondom.

 

Juhász András: Akkor én mint jegyző, most mit mondjak.

 

Kovács Szilvia: Ami törvényes.

 

Bécsné: Te a törvényességet mondhatod, de én ezt így nem írom alá.

 

Kustánné: Ebből baj lehet, ha a jegyző mondja a törvényességet, a polgármester meg nem fogadja el.

Juhász András: Én az SZMSZ-t elkészítettem, ha te nem terjeszted fel, az a te dolgod.

Bécsné: Ezt én így nem fogadom el. Menjünk tovább.

 

Juhász András: Egy pillanat. Az ötv. 24. §. Idevonatkozó rendelkezéseit felolvasom: a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. Megnézhetitek az interneten, az összes városnak fent van az SZMSZ-e, én a zalaegerszegit vettem ki, amelynek IV. fejezete foglalkozik a bizottságokkal. Zalaegerszegen 6 állandó bizottság és 8 albizottság van és a 44.§. (1) bekezdése a következőt mondja ki: a bizottság tagjaira bármelyik képviselő javaslatot tehet, a polgármester, alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a közgyűlés hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. Akkor?

 

Kustánné: Bele kell törődnötök.

 

Bécsné: Nem kell beletörődnöm. Mindenesetre nem írom alá.

 

Juhász András: Egy szavazatod van.

 

Bécsné: A többiek elfogadják .

 

Kustánné: Én megnézném ezeket az SZMSZ-ket az interneten. Ez a legkellemetlenebb, hogy ezt nem írja a polgármester, mert ezzel aláírná a halálos ítéletét.

 

Bécsné: Igen. Ez szerepelhet nyugodtan.

 

Kustánné: De miért?

 

Bécsné. Mondtam, hogy nem írom alá. Ha a Márti nagyon szeretné tudni, akkor én most elmondom: éppen te miattad nem szeretném aláírni, mert amikor a helyi újságcikk megjelent, a Márti éjjel negyed tizenegykor felhívott, s az égadta világon mindennek elmondott. A lányom szólt, hogy fejezzem be, nyomjam már ki a telefont, mert én ezt nem vagyok hajlandó hallgatni, és akkor most te azt szeretnéd, hogy én írjam alá ezt? Nekem semmi más bajom nem lenne. Én nagyon jól tudom ezt a törvényt, mert amit András felolvasott, azt már az Ida is elmondta nekem.

 

Kustánné: Lesznek még cifrább dolgok is az én részemről. Az nem igaz, hogy mindennek elmondtalak.

 

Bécsné: Mindenféle tudatlannak neveztél.

 

Kustánné: Ez nem igaz, ezt az én számból nem hallottad. Azt mondtam, ha te jó vezető lettél volna….

 

Bécsné: Semmit nem tudok, semmihez nem értek ezt mondtad.

 

Kustánné: Ez nem igaz, erre két tanúm van arra, hogy miket mondtam.

 

Bécsné: Nekem meg ott volt a lányom, aki kijött szobából és mondta, hogy ezt már fejezzem be, mert nem vagyok kénytelen, hogy téged így hallgassalak, és kinyomtam a telefont.

 

Kustánné: Elég szomorú, hogy nem hallgattál meg.

 

Bécsné: Mindenféle bunkónak elmondtál…

 

Kustánné: Ez nem igaz, én sem azt tudatlan, azt sem, hogy bunkó vagy nem mondtam, semmilyen trágár szóval nem illettelek. Nem Juci, ez nem igaz.

 

Bécsné: Minek vagyok én polgármester, az égadta világon minden cifrát mondtál.

Kustánné: Ez sem igaz.

 

Bécsné: Akkor mi igaz?

 

Kustánné. Kétségeim vannak most már egyre inkább ezzel kapcsolatban.

Én már az elején megmondtam, amikor felhívtál, hogy te győztél, én akkor megmondtam, hogy bármiben támogatlak, amivel egyetértek.

 

Bécsné: Azt mondtátok, még a Márkus Gyuszi is itt volt, hogy mondjak le.

 

Kustánné: Én ezt soha nem mondtam, és ő sem.

 

Bécsné: Feltette a kérdést, még az eskütétel előtt, hogy vagy ő mond le, vagy én.

 

Kustánné: Ez lehet, és nem is volt jó döntés, hogy a Márkus Gyuszi elment.

 

Bécsné: Hát szerintem sem, nekem osztálytársam volt ő is és az Edit, és ő így simán csak lemondott

 

Kustánné: Ezen én is csodálkoztam, de lehet, hogy igaza volt.

 

Bécsné: Mehetünk tovább?

 

Kustánné: Szóval akkor énmiattam nem megy az egész? Hát én se fogok lemondani.

 

Bécsné: Ki mondta, hogy mondjál le? Ha te engem nem hívsz föl, eszembe nem jutott volna, hogy kifogásoljam ezt a névsort.

 

Kustánné: Várd ki a végét és a többit sem fogod aláírni, mert én meg fogom köszönni neked, amit a faluval műveltél.

 

Bécsné: Miért, mit csináltam a faluval, akkor most mondd el.

 

Kustánné: Majd a végén, most zárjuk le.

 

Bécsné: Akkor haladjunk, 9 §. , az ülésvezetés szabályai: Az elejére szeretném beírni: a képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester vezeti. Ez az egyik.

 

Kovács Szilvia: Ez a törvényben benne van, nem kell beírni.

 

Bécsné: Menjünk tovább. Nem tudom, hogy miért van itt, hogy zárt ülés. Nyilvánost nem látok, s azért szeretném beleírni, hogy a képviselő-testület ülései nyilvánosak, az ülésen bármelyik állampolgár részt vehet.

Juhász András: Azért, mert a nyilvánost a törvény rögzíti, s a zárt ülés helyi speciális szabályait kell rögzíteni.

 

Bécsné: S akkor nem szerepelhet, amit én odairnék?

 

Kovács Szilvia: Ennek az a lényege, hogy a törvény szövege ne ismétlődjék a helyi rendeletben. Igaz?

 

Juhász András: Pontosan. Nem fogadja el a kormányhivatal. A 250 önkormányzatból összesen 3-at fogadtak el, az egyik a hahóti, s én az alapján dolgoztam. Semmit nem tettem bel, ami a törvény szövege, vállalom érte a felelősséget.

 

Bécsné: 12. §. Tanácskozás rendje, szavazás: az elejére szerettem volna: a tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. A (4) bekezdés alá szeretném: a polgármester a képviselő-testület ülés rendjének megtartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, és nagyon szeretném, ha benne lenne: figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozásban nem illő, sértő kifejezéseket használ, rendreutasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozást megzavarja. Ismétlődő rendbontás esetén, javaslatot tehet a képviselő-testületnek, hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse, illetve a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót. A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azt visszautasítani nem lehet. Ez benne volt a régi SZMSZ-ben is.

 

Juhász András: Igen, és ezt kifogásolták is a kormányhivatalban, hogy ezt a rendfenntartásra vonatkozó részt vegyük ki .

 

Bécsné: Pedig én szeretném, ha benne lenne.

Én még nem értek dolgokat. A 13. oldalra lapozzunk, az Ügyrendi Bizottsághoz: A bizottság belső működési szabályait az Ötv. és az SZMSZ keretei között, maga állapítja meg. Ezt most az Ügyrendi Bizottság, vagy mindenki állapítja meg?

 

Juhász András: A bizottság, ők hárman jogosultak erre. Itt hozzá kell tenni, hogy semmilyen különleges feladattal nem láttuk el ezt a bizottságot, tehát csak olyan feladatot láthat el, amit a törvény neki címzetten biztosít. Esetünkben az alpolgármester megválasztása volt. Erre emlékezzenek, hogy ez a bizottság járt el.

 

Bécsné: Az SZMSZ-be másnak is van beleszólása? Pl. a polgármester és az alpolgármester is beleszólhat ? Vagy csak az Ügyrendi Bizottságnak ?

 

Juhász András: Ez az SZMSZ az önkormányzati SZMSZ, a bizottság a saját működési szabályait a saját SZMSZ-ében rögzíti., de az nem lehet ellentétes az Ötv-vel, illetve az önkormányzati SZMSZ-szel sem, mindig a magasabb rendű jogszabályhoz kell igazítani. Tehát nem csinálhat szabadon akármit.

 

Bécsné: Tehát nem csinálhat akármit.

Térjünk át a körjegyzőre, 23. §. (1) bekezdést felolvasom, ezzel egyet is értek, viszont a körjegyzőségi SZMSZ-t még nem láttam. A héten kértem,, de a ma napig még jutott el a hozzám. Idával néztük, de nem találta meg.

 

Simonné: Nem találtam a rendelet mellett, csak aláíratlant tudtam volna adni.

 

Juhász András: Barlahidán van, hozok magammal.

 

Bécsné: (2) bekezdés: a körjegyző ügyfélfogadási idejét az önkormányzatok közötti megállapodás tartalmazza. Én ezt a megállapodást sem láttam még, pedig már kértem. András azt mondta, hogy törvény szabályozza. Én szeretném látni, ha körjegyzőségben dolgozunk.

 

Juhász András: Mire vagy kiváncsi?

 

Bécsné: Az egész felépítésre, tehát a körjegyzőség működésére, pl. a szabadságot ki írja alá. Egyetértek vele, de én szeretném látni.

 

Juhász András: De mit?

 

Kustánné: Mikor mész szabadságra.

 

Bécsné: Nem az egész körjegyzőségről, megállapodást sem láttam még Barlahida és Kustánszeg között.

 

Juhász András: A régi SZMSZ mellett van aláírt körjegyzőségi ügyrend.

Az együttes jegyzőkönyveket nézem, de nem találom az 1999-est, amelyben határoztak a testületek a körjegyzőség létrehozásáról. Annak a mellékletében van. Majd áthozom Barlahidáról.

 

Bécsné: A körjegyzőségi SZMSZ-re visszatérve, ha új polgármester van, akkor utána kell ezt tárgyalni, vagy nem kell tárgyalni, mehet tovább a régi?

 

Juhász András: Persze.

Bécsné: 24. § (2) bek A körjegyzőség létrehozásáról, működéséről megállapodás rendelkezik. A megállapodás a körjegyzőség SZMSZ mellékletét képezi. Én ezt a megállapodást szeretném látni.

 

Juhász András: Az az 1999-es. Itt Kustánszegen volt együttes ülés, akkor állapodott meg a három testület, hogy egymással körjegyzőséget kívánnak létrehozni.

 

Bécsné: A körjegyzőségre vonatkozó szakaszokat tovább olvasom, sehol nem látom ebben azt, hogy a polgármesterek egyetértése kellene valamiben is. Felolvasom, én mit írtam fel: a törvény úgy rendelkezik, hogy a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyeztetése szükséges, egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásához, ezek körébe vonja a törvény a kinevezést, a vezetői megbízást, felmentést, a vezetői megbízás visszavonását és a jutalmazást. A polgármester határozza meg tehát, hogy az egyetértési jogot milyen körben, kikre vonatkozóan kívánja gyakorolni. Ez az egyik. Tovább megyek egy kicsit: a polgármesterek egyetértésével gyakorolhatja a körjegyző akár a kinevezési, akár a munkáltatói jogait a hivatal dolgozói felett. A egyetértési jog vétójogot jelent, tehát nem nevezhető ki a hivatalba az a jelölt, akinek alkalmazásával akár egyetlen, a körjegyzőségben érintett polgármester nem ért egyet. A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését, az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik. Ezt szerettem volna korábban is beleírattatni, mert ez hiányzott belőle.

 

Kovács Szilvia: Ez a törvényből van?

 

Kustánné: Onnét van összeollózva.

 

Bécsné: Így igaz.

 

Kustánné: A költségvetés elfogadásakor, ha azzal nem ért egyet valaki, akkor nem szavazza meg, illetve javaslatot tesz.

Kovács Szilvia: Itt nem polgármesterekről van szó, hanem képviselő-testületekről. A polgármester tagja a testületnek.

Juhász András: Én a legfrissebb, mai napon hatályos ötv-nek a körjegyzőségre vonatkozó részét kinyomtattam, és annak 40. §. (1) bekezdését olvasom fel: körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. Ugyanezt írtam le az SZMSZ-ben. A körjegyző kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak. (2) bekezdés: A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, a települési képviselők működésével kapcsolatos feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

(3) bek.: A körjegyző, vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

(4) A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek körjegyzőség munkájáról.

(5) A körjegyző, vagy megbízottja a képviselő-testületek – egyeztetett – SZMSZ-ében meghatározott gyakorisággal , hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani. Az ügyrendben ez benne van, hogy hétfőn és szerdán Kustánszegen, illetve még az is benne van, hogy rugalmasan, mert azt nem lehet előre tudni, hogy esetlen nem lesz-e változás. Ezt is áthozom, mert ezek aláírt dokumentumok.

(6) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik.

 

Bécsné: Ezt a (6) bekezdést akartam ide beleíratni.

 

Kustánné: Arról beszélünk, hogy amit a törvény meghatároz, azt már nem ismételjük meg.

Bécsné: Társulásokhoz menjünk tovább, mindegyik nem szerepel itt, pl. az egészségügyi társulás. Nem biztos, hogy ide bele kell írni, csak kérdezem

Juhász András: A legfontosabb társulásokat szokták beleírni, én is azt tettem. A társulások lehet, hogy jobb helye lett volna egy függelékben, mert változhat.

 

Kovács Szilvia: Ha valamelyik társulásból kilépünk, akkor az SZMSZ-t is módosítani kell, s függeléket egyszerűbb volna cserélni.

 

Szabó Miklós: A Zalaispa Társulás jövőre megszűnik valószínűleg. Kedden volt ülés, nem volt határozatképes.

Kovács Szilvia: Az SZMSZ-t most el kell fogadni.

 

Juhász András: El kellene fogadni. A jogszabály szerint először az eredeti előterjesztésről kell szavazni, majd a módosításokról.

 

Bécsné: Én azután szeretném aláírni, ha láttam a megállapodást, a körjegyzőségi SZMSZT, én ehhez ragaszkodni szeretnék, s utána írom alá. Ti nyugodtan dönthettek, de én addig nem írom alá.

 

Szabó Miklós: Miért kellene cifrázni, legyen utána elfogadva, s akkor megnyugszik mindenki.

 

Juhász András: Elnapolhatjuk a döntést.

 

 

2./ Beszámoló az adózás helyzetéről. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Kiadtunk egy írásos előterjesztést és egy táblázatot. Az adatokat kirészleteztük, inkább kérdezzetek. Elmondanám, hogy a jövő évi költségvetésben nem számolhatunk a gépjárműadó 100 %-ával, az iparűzési adó 20 %-ával, SZJA helyben maradó részével, elmegy az önkormányzatoktól. Különböző információk vannak, november 30. a határidő a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadására, de nagyon kevés az információnk. Ha nem jutunk több adathoz, akkor olyan koncepciót kell készítenünk, amelyben szerepelnek az ezekből az adónemekből befolyó bevételek, illetve egy olyan variációt, amelyben nem. Azért tartottam fontosnak elmondani, mert a gépjárműadó igen húzós, kb. 3 milliós tétel, így jelentős forrás esik ki. Ha ez kiesik, akkor ez igen jelentős hátrány, s ezt a közoktatás átszervezésével magyarázzák, melynek során az állam vállalná a közoktatásban dolgozó közalkalmazottak bérének és járulékainak az ellentételezését. Számolgatni kell az önkormányzatoknak, lesz amelyik minuszos lesz, lesz amelyik pluszos. Ma még nem lehet pontosan látni

 

Szabó Miklós: Ha az iskolát átveszi az állam, illetve az említett adóbevételeket is, akkor mi rosszabbul járunk?

 

Bécsné: A béreket és járulékait fizeti az állam, az épületet az önkormányzatoknak kell fenntartani továbbra is. Ha mindent elvesznek tőlünk, nekünk semmi nem marad. Azt mondták nekünk, hogy újabb adókat kell kivetni az önkormányzatoknak. Honnan tudnának az emberek még újabb adókat kifizetni.

 

Juhász András: Még nem láttam azokat a számokat, amelyek alapján a 2012. évi költségvetési koncepciót el lehetne készíteni.

 

Bécsné: A bírságokkal kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy látom, hogy sok kustánszegi embernek jön bírság behajtás, ők egyáltalán nem fizetnek?

 

Juhász András: Ez nem közigazgatási bírság, nem szabálysértési bírság, vagy helyszíni, bírság, hanem az iparűzési adó be nem fizetése utáni bírság.

 

Bécsné: Rengeteg adótartozás van, és csak ilyen keveset számol.

 

Geráthné: A be nem fizetés után pótlékot számol, ez a bírság az iparűzési adó be nem vallásából, a feltöltés hiányból adódik.

 

Bécsné: Az adótartozással érintettek listáját körbeadom, itt megnézhetitek, de nem vihetitek el, és el sem lehet mondani. Kérem, hogy menjenek ki felszólítások a tartozások befizetésére. Kommunális adótartozás kevés van, de iparűzési adótartozás sok van.

Sok embernek van olyan gépjárműadó tartozása, hogy az autó már régóta nincs meg, de hanyagságból nem rendezték el, hogy már nem az övék.

 

Simonné: Az Okmányirodában kell ezt elrendezni, mi az adatokat tőlük kapjuk floppy lemezen.

Bécsné: A felhívások menjenek ki a tartozások befizetésére, tavaly év végén is sokan befizették, miután kaptak felszólítást.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

34/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az adóztatás 2011. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Kéri a körjegyzőt, hogy kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász András körjegyző

 

 

3./ Belső ellenőr 2012. évi munkaterve. Előadó: Juhász András körjegyző.

 

Juhász András: Írásos előterjesztést ehhez a napirendhez nem küldtünk ki. November 15-ig kell elfogadni a munkatervet. Mi a Söjtöri Belső Ellenőrzési Társuláshoz tartozunk. A belső ellenőrzésnek a célja megelőző, prventív jellegű, hogy feltárja a hiányosságokat, még a külső szervek, Államkincstár, Állami Számvevőszék ellenőrzése előtt. 2012-ben az államháztartáson kívüli átadásokat kértük megvizsgálni, ellenőrizni. Ha ezzel egyetértenek kérem fogadják el, természetesen másra is tehetnek javaslatot. Az Állami Számvevőszék régen volt már nálunk, előfordulhat egy vizsgálat.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

35/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr 2012. évi munkatervét elfogadja.

 

Kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Juhász András körjegyző

 

 

4./ Harmadik negyedéves költségvetési beszámoló.

 

Juhász András: Elkészült a körjegyzőség háromnegyedéves beszámoló, melyet szintén kiküldtünk. Az év során két módosítási tétel volt, az egyik a kustánszegi időközi választás volt, a másik a népszámlálás lebonyolítására kiutalt 430.000.- Ft előleg volt. Hangsúlyozom előleg, mert végleges elszámolást kell leadni a Központi Statisztikai Hivatalban, s akkor számolják el a tényleges kiadásainkat. Ebben az évben tehát lesz még egy módosítás a népszámlálási előleg és a tényleges kiadások közötti összeget még megkapjuk állami támogatásból. A táblázatból, a teljesítés adatokból kitűnik, hogy sehol nem szálltunk el, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadási oldalon pedig az utolsó negyedévben fog megjelenni a népszámlálás teljes költsége, illetve egy jubileumi jutalom tételnek a kifizetése. A módosított előirányzaton belül, vagy annak határán lesz tehát a teljesítés is.

Bécsné: A körjegyzőségi háromnegyedéves beszámolót nem a három önkormányzatnak kellene együtt tárgyalnia?

 

Juhász András: Lehetne együttes ülésen is, de lehet külön-külön is tárgyalni. Ez így nem törvénysértő . Együttes ülést évente egy alkalommal szoktunk tartani januárban, amikor a körjegyzőség hatósági munkáját, a költségvetés és a zárszámadást tárgyaljuk. Másutt sem csinálják, mert akkor negyedévenként kellene ülésezni, ez fölösleges, mert ez így is szabályos. Mindenhol minősített többséggel kell elfogadni, ez a lényeg.

 

Bécsné: Barlahidának felénk mennyi a tartozása.

 

Geráthné: A 2009. (196.000.- Ft) és 2010. (407.000.- Ft) évi zárszámadásban elszámolt összeg, összesen 603.000.- Ft

 

Bécsné: Én úgy láttam, hogy Barlahida nem fizette meg azt az összeget a körjgyzőségnek, amit meg kellett volna., 244.856.- Ft-tal kevesebbet fizetett.

 

Juhász András: Ezt adja vissza Kustánszegnek és Mikekarácsonyfának.

 

Bécsné: Ez nem egyezik azzal, amit az előbb mondtunk.

 

Geráthné: Azért nem egyezik meg, mert Barlahida 2009. december végén visszautalta az önkormányzat számlájára 65.500.- Ft-ot, és 218.000:- Ft-ot.

A településre jutó finanszírozási hányad a zárszámadás után van kiszámolva.

 

Bécsné: S akkor nem ennyit kell mindenkinek fizetni?

 

Geráthné: Annyit kell fizetni, mert ha visszafizeti nekünk a pénzt, akkor Barlahida is annyit fizet, mint Kustánszeg

 

Bécsné: Kérem, hogy vezessék le nekem papíron, számokkal, úgy ahogyan most elmondtad.

 

Kustánné: Amikor mi megnéztük a körjegyzőségi finanszírozási papírokat, csak Kustánszeggel foglalkoztunk.

 

Bécsné: Igen, azt nem néztük, hogy Barlahida mennyit fizetett.

Geráthné: Amit Kustánszeg befizet az adott évben az a tervezett kiadás alapján van, amely nem egyezik a tényleges kiadással. Mi nem a körjegyzőségre utalunk, hanem Barlahida Önkormányzatnak, s ők utalnak a körjegyzőség számlájára. Nekünk el kell utalni a finanszírozási megállapodás szerinti összeget, neki nem kell a körjegyzőségnek továbbutalni, ha nincs ott olyan kiadás. Barlahid nekünk a zárszámadásban elszámolja és az az ő kiadása lesz, és akkor egyezik az összeg.

 

Juhász András: A gazdasági év december 31-én zárul le, de ekkor a körjegyzőség se, egyik önkormányzat se látja hajszálpontosan az utolsó munkanapon hogyan állunk, főleg nem a béreknél. Legkorábban január közepén látjuk azt, hogy ténylegesen hogy zártuk az évet Volt olyan év, hogy Barlahida volt minuszos, ő finanszírozott többet. Ezekben az években fordított volt a helyzet, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa fizetett többet, de korrekt módon leveztjük, ezért indulunk ki az összes bruttó kiadásból, megszámoljuk az összes egyéb bevételt, leminuszoljuk, megkapjuk a nettó kiadást és a nettó kiadást osztjuk vissza lakosságszámra,ebből megkapjuk az egy főre jutó fajlagos igazgatási költséget, ezt visszaszorozzuk mennyit kellett volna fizetni, s ezt minuszoljuk, vagy plusszoljuk.Ezt nagyon kevés körjegyzőség használja, mert erre nem kötelez semmi. Csak arra kötelez, hogy finanszírozási szerződést kössünk, s hogy finanszírozásról gondoskodjonak, e arra már nem, hogy a finanszírozásról elszámoljanak. Ki lesz fizetve Kustánszegnek ami jár, de Barlahida nem tudta, mert nem kapta meg a szennyvízes állami támogatását, decemberre ígérik, de a januári állami támogatásból ki lesz fizetve.

Bécsné: Én azért kérem, hogy Gerátné nekem ezt számszakilag vezesse le, mert nekem nem egyezik meg.

Geráthné: Mikekarácsonyfa és Kustánszeg részére visszajárót össze kell adni, s annak egyezni kell, Barlahida annyit nem adott át a körjegyzőségnek, de ha nekünk visszafizeti, akkor jó lesz, és egyezni kell.

Juhász András: Mikekarácsonyfának visszaad 48.610.- Ft-ot, Kustánszegnek 196.246 Ft –ot, ez a kettő összesen 244.846.- Ft.

Bécsné: Győri Évát egész évre számoltuk, hol keletkezik a megtakarítás?

Juhász András:A 2011. évi elszámolásnál, ugyanígy levezetjük, és akkor pontosan látjuk

Ha Túlfizetése lesz Kustánszegnek, visszautaljuk.

Bécsné: Győri Éva az utiköltsgnél is szerepelt.

Juhász András. Nem volt utiköltsége. Nekem van utiköltségem és a Szunyoghnénak.

Bécsné: Arról volt szó, hogy a jegyző jubilumi jutalmát az ÖNHIKI-ben megigénylik.

1.177.000.- Ft-ot jelent.

Juhász András: Megigényeltük, csak nem kaptuk meg. Most került számfejtésre.

Bécsné: Most mire adott be Barlahida önhiki-t, vagy hányszor adott be?

Juhász András: Kétszer.

Bécsné: Mi csak egyszer adtunk be. Elöször mire kaptátok?

Juhász András: 1.372.000.- Ft-ot kaptunk, abból 300.000.- Ft közoktatásra, a többit kifizetetlen számlákra kaptuk.

Bécsné: A jubileumi jutalomra nem kaptatok?

Szabó Miklós: A polgármester azt kérdezi, meg most én is, hogy Barlahida kétszer kapott önhiki-t?

Juhász András: 1.372.000.- Ft kaptunk először, másodszor 1 millió Ft-ot.

Szabó Miklós: Én azt nem értem, hogy Kustánszegen miért nem lehetett másodjára beadni önhiki-t

Geráthné: Azt mondják meg, hogy mire adtunk volna be?

Juhász András: Kustánszeg 5,372.000.- Ft-ot kapott.

Kustánné: Elárulom most, hogy az András és az én közbenjárásomra kaptunk ennyit.

Bécsné: Meg az én közbenjárásom és a Miklósé, ezt hozzá szeretném tenni.

Én kértem, hogy számoljuk el ezt az önhiki-t, a mai napig sem kaptam semmilyen papírt, a múltkor azt mondtad, hogy 3 millió valamennyi pénzünk van. Most kértem, hogy vegyük fel a kistérséggel a kapcsolatot, hogy törlesszünk a tartozásból, nehogy az ÖNHIKI-t vissza kelljen fizetni.

Geráthné: Ma reggel hívtál fel, hogy szerda reggelre csináljam meg a Vásár Mariannak.

Bécsné: De a múlt héten már beszéltünk erről.

Geráthné: Csütörtökön mondtad, egész nap az államkincstárnak gyűjtöttem, mert ellenőriztek, pénteken szabadságon voltam.

Bécsné: November 2-án 21,18 órakor írtam az Andrásnak egy emailt, hogy adjunk be önhiki-t, amit november 5-ig lehetett volna.

Juhász András: Mire adtunk volna be?

Bécsné: Azért szerettem volna, ha kiszámoljuk, hogy nekünk mennyi tartozásunk van az iskolára, hogy azt legalább rendeztük volna el a kistérségi társulás felé.

Juhász András:A múltkor már tisztáztuk, hogy nem pályázhatunk.

Bécsné:De még mindig nem számoltunk el az önhiki-vel. Nem válaszoltál az emailemre András, szerettem volna, hogy válaszolj rá. Én a második körnél is mondtam, hogy számoljunk el.

Geráthné: Az iskolára, a kistérségi tartozásra nem igényelhettünk volna, mert olyan határouatunk van, hogy 2012-ben és 2013-ban fizetjük vissza. Mellé kell csatolni, hogy mire kérjük az önhiki-t, a kistérség nem tudott volna igazolást írni, mivel az ő költségvetésükben nem szerepel ez az összeg, mivel jövőre kezdjük a törlesztést.

Bécsné: Elindítottuk a lavinát, hogy a tartozásunkat egyenesen a kistérségnek fizethessünk, ne pedig Becsvölgyén keresztül törlesszünk.

Geráthné: Elmondom, hogy egy fillért nem kellene fizetnünk az idén a kistérségnek,. mert már el tudunk számolni az önhiki-vel. Két kincstáros munkatárs is megerősített, hogy bármire el lehet számolni az oktatáson belül. Már fizettünk annyit az iskolára, hogy el tudunk számolni.

Bécsné: Nem fordíthatjuk másra, csak közoktatásra.

Juhász András: Bebizonyítjuk, hogy ennél többet fordítottunk a közoktatásra. Az elnyert támogatás összege: 5.373.000.- Ft, ez közoktatási feladatok finanszírozására fordítható,. A Zsuzsa kigyűjtötte, hogy mennyit adtunk át az iskolára Becsvölgyének és Csonkahegyhátnak. Ehhez még hozzájön az a pénzforgalom nélküli finanszírozás, amiről már szó volt,1.686.136.- ft amit vissza kellett volna fizetni Kustánszeg részére, de ezt pénzforgalmi helyesbítőn lerendezték. Ha ezeket a tételeket, az 1.686.136.- Ft-ot is számítva összeadjuk, akkor 2011. november 2-ig 5.666636.- Ft-ot fizettünk közoktatási célra. Ezt az összeget attól fogva fizettük, amióta megkaptuk az ÖNHIKI-t, tehát az első félévben is fizettünk az iskolára Becsvölgyének, s ezt az összeget is befogadják, erről a kincstár tájékoztatott így.

Bécsné: Akkor nem is kellene fizetnünk a kistérség felé, mert el tudunk már számolni? Beszéltünk arról Geráthnéval, hogy a kistérségnek utalunk és nem Becsvölgyének. Ezt a Magai Ágotával is megbeszéltem, és együttes ülésen is beszélni fogunk erről.

Juhász András: Törvényesen használtuk fel az ÖNHIKI-t.

Bécsné: Arról volt szó, hogy mindenki a kistérségnek fizet, s akkor most nem is kell a kistérségnek fizetnünk?

Geráthné: Dehogyisnem kell, de az idénre nincs fizetési kötelezettségünk, mert halasztást kértünk.

Bécsné: De ha most van rá pénzünk akkor fizessünk, mert csak tolódik a tartozás.

Juhász András: A kistérségtől kérjünk előtörlesztési lehetőséget.

Bécsné: Fogunk kapni. Kistérségi ülés lesz, ott megtárgyalják. Ne legyen ez a tartozás.

Geráthné: Nem fogjuk tudni kifizetni, még a 3 millió Ft-ot sem, ami az állami támogatás számlán van, mert másra is kell pénz.

Bécsné: Elfogadják-e tőlünk az elszámolást annak megfelelően, amit már az iskolára fordítottunk.

Juhász András: Igen elfogadják.

Geráthné: Én a pénzforgalom nélküli összeget is megkérdeztem, arra is azt mondták a kincstárban, hogy elfogadják. Mindent elmondtam, elsoroltam nekik, azt mondták mindezek a tételek elszámolhatók.

Juhász András: Az elszámolást nem kell elküldeni, akkor kellett volna soron kívül elszámolni, ha újabb igényt nyújtott volna be az önkormányzat önhiki-re.

Geráthné: November 4-én beszéltünk az önhiki-ről, de az iskolai pénzről szó sem volt, hanem a Prowatech-ről volt szó, amire viszont nem lehet önhiki-t beadni, mert felhalmozási kiadás.

Bécsné: Próba szerencse, az első körben is azt mondtátok, hogy az iskolára biztos nem kapunk, és mégis arra kaptunk.

Juhász András: Külön kell választani a működésit a felhalmozásitól, mellé kell tenni a számlákat. Szennyvíztervezést nem tudjuk működésre elszámolni.

Semmi mást nem fognak ellenőrizni, mint a beszámoló soraiból az átadott pénznél megnézik, hogy az iskolánál van-e ennyi.

Bécsné: Ha az elszámolást elfogadják így, akkor rendben van. De viszont a kistérségnél végigjárjuk már, hogyan tudunk nekik fizetni, s ha tudunk azért törlesszünk előre, mert Becsvölgye is utal, ha tud. Ők is beleegyeztek hogy kistérségi ülésen tárgyaljuk és a kistérség is.

Juhász András: Akkor kell egy törlesztési kérelmet benyújtanunk, vagy csak annyit utalunk, amennyit akarunk?

Bécsné: Nekünk maradt önhiki-nk, s azt szeretnénk erre fordítani. Vásár Mariann elmondja a részleteket. Nehogy visszafizettessék velünk az önhiki-t.

Kustánné: A Magai Ágota könyörgött a kistérségnek, hogy ne 2011-ben fizessük vissza a tartozásunkat, hanem 2012-ben kezdhessük meg a törlesztést, akkor mi most miért könyörgünk nekik, hogy már az idén fizethessünk?

Bécsné: Jövőre sem lesz pénzünk: Mi arról beszéltünk, hogy az önhiki-t még nem költöttük el, nem szerettem volna, ha vissza kell fizetni, ezért arra gondoltam, hogy törlesszünk a kistérség felé már ebben az évben. Ezt a kimutatást akkor még nem láttam, hogy el tudunk számolni.

 

Kustánné: Más tartozásra nem tudjuk elkölteni? Ha most novemberben teszünk egy ígéretet, más tartozásokat nem ütemezünk át? Vagy ha az utolsó banki napon tesszük meg az utalást?

 

Juhász András: Az is szabályos.

 

Geráthné: Meg lehetne beszélni a Vásár Mariannal, illetve határozatot is lehet hozni együttes ülésen, hogy törleszteni szeretne az önkormányzat, amennyit tudunk.

 

Bécsné: Akkor még nem tudtuk, hogy el tudunk számolni, ezért beszéltünk a Vásár Mariannal. Én csak attól tartottam, nehogy vissza kelljen fizetnünk.

 

Geráthné: Mindenképpen kell másra is költeni, mert az önkormányzat számláján kevés pénz van. Kiszámolom, hogy havonta mennyit kellene fizetni: 185.000.- Ft-ra jön ki, ha a jövő évet előtörlesztenénk az 2.220.400.- ft, és akkor jövőre nem kell fizetni, és még marad is pénzünk.

 

Bécsné: 2013. január 1-jétől biztos, hogy nem lesz kistérségi társulás, önkormányzati társulás.

 

Kustánné: Jogokat és kötelezettségeket viszi magával.

 

Juhász András: Azért jól át kell gondolni, mert jövőre kevesebb bevételünk lesz, ez a kiadási többlet a jövő évi önhiki-nél még jól jöhet.

 

Kustánné: Ezt a pénz hótolásra is lehet fordítani?

 

Bécsné: Elvileg lehet.

 

Kustánné: Tavaly már szó volt arról, hogy mennyibe kerül a hótolás, s ki tudja idén milyen időjárás lesz. Előre teszünk egy ígéretet 2 millió Ft-ra, s ezt a pénzt másra is el tudjuk használni.

 

Szabó Miklós: Jegyző úrnak abban igaza van, hogy a jövő évi önhiki-nél még jól jöhet az előtörlesztés. Nem mindet kell kifizetni, csak egy részét.

 

Kustánné: Ezért mondom, hogy az utolsó banki napon utaljunk, mert akkor már látjuk, hogyan állunk. Közbe jöhet az időjárás, egy köztemetés, lehetnek váratlan kiadások.

 

Juhász András: Még nem látjuk az ország költségvetését sem, így nem tudjuk azt sem mi várható jövőre. Karácsony környékén már tisztábban látunk, várjunk addig. Lehet előtörlesztési kérelmet beadni összeg nélkül.

 

Bécsné: Mivel Becsvölgyével finanszírozási gondjaink voltak, ezért szeretném, hogy a tartozást közvetlenül a kistérségnek fizessük. Becsvölgyének és Kustánszegnek kell kiszámolni a tartozást. Geráthné a Bánnéval egyeztetett, és kiszámolták.

Szavazzunk a körjegyzőségi beszámolóról.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

36/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körjegyzőség háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Bécsné: Szavazzunk az önkormányzati beszámolóról.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

37/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

5./ 2011. évi költségvetés módosítása

Szabó Miklós: Kaptunk a biztosítótól pénz, több mint 700.000.- Ft-ot, erről szerettem volna egy kimutatást látni, hogy hová mennyit költöttünk. Maradt-e abból, s azt máshová fordítani.

 

Geráthné: Maradt meg, de az önkormányzat egyszámlájára jön a pénz, nem elkülönülten vannak.

Juhász András: A falugyűlésre készül polgármesteri beszámoló, ahol elmondja az elvégzett munkákat. A biztosítótól kapott összegről is kell beszámolót készíteni, amiben elmondjuk, hogy mennyibe került a kultúrház támfala, illetve még hová költöttünk belőle és mennyi maradt. Ezt meg tudjuk csinálni.

Szabó Miklós: A dologi kiadás 12.745.000.- Ft, ebbe mi tartozik?

 

Bécsné: Víz, villany, gáz, telefon, karbantartás, a támfal is ebben van.

 

Juhász András: Ezek még a tervadatok, módosítás szerepelnek, év végén készítünk egy komplett zárszámadás, annak melléklete lesz egy olyan tábla, amelyben a dologi kiadásokat is részletezzük. Ezekhez a beszámolókhoz nem kellenek olyan részletes táblák.

 

Geráthné: Ha kérik, a következő ülésre kiírom, mik a dologi kiadások.

Juhász András: Rendeletmódosítás is szükséges, mivel a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 512.000.- Ft-tal szükséges emelni.

 

Szabó Miklós: Ez az 512.000.- Ft mi.

 

Juhász András: Parlagfüves pályázaton elnyert 250.000.- Ft, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények egyszeri kifizetése 249.000.- Ft, illetve 13.000.- Ft a közalkalmazottak egyéb juttatása, ez pontosan 512.000.- ft.

 

Szabó Miklós: Az óvodával kapcsolatosan jutott eszembe, még Becsvölgyén beszélgettünk erről, hogy a tervezési díjra még kérnek tőlünk pénzt. Ezt a pályázatban meg kell nézni, hátha abban elszámolható és tőlünk is kérik. Általában a tervezői díjakat elfogadják a pályázatok.

 

Juhász András: Várjuk Becsvölgyéről az anyagot ezzel kapcsolatosan, illetve az árajánlatot, s erről november 21-én dönteni is kell Három árajánlatot kértünk, de még nem láttuk.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

11/2011. (XI.25.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2011.(XI.25.) számú rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról megalkotja.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Juhász András: Átküldték az önkormányzati törvény tervezett változásait, amely 2013. január 1-jétől megváltoztatja a kis önkormányzatok helyzetét. Felolvasom: közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli települési önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és a települések lakosságszáma, nem haladja meg a 2000 főt. A 2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. A közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Ezt azért is mondom el most, mert a jelenlegi körjegyzőség járáson kívüli, így a jelenlegi körjegyzőség nem maradhat, és a jövő év végén megszűnik. Minden önkormányzatnak fel van adva a lecke, s 2012-ben erre fel kell készülni. A közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból kiválni, s erre nem találtam változást a tervezetben, naptári év első napjával lehet, s a csatlakozásról való döntésnek 6 hónappal korábbinak kell lenni, tehát 2012. június 30-ig dönteni kell arról, hogy merre mozdulnak az önkormányzatok. Valószínű, hogy decemberben lesz végszavazás, hat, hat és fél hónap áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy mozogjanak ezen a téren. Nyilván végig kell gondolnia mindenkinek, Kustánszegnek is, hogy milyen lehetőségei vannak, és számba kell venni az összes lehetőséget, és ki kell választani a legjobbnak tűnőt. Úgy gondoltam, hogy ezt felolvasom, elmondom, hogy időben tudjon az önkormányzat kalkulálni. Amennyiben nem kerül sor a közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozásra, akkor a megyei kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzathoz tartozó településeket.

Bécsné: Biztosítanak nekünk egy évet, hogy csatlakozzunk. A hivatalban egyetlen egy ember tart ügyfélfogadást, leszabályozzák, hogy hány órában. A pénzügy nem tudom hol lesz.

 

Juhász András: A közös hivatalban dolgozik majd a székhelyen. Minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. E szerint lesznek olyan települések, ahol eddig hagyományos körjegyzőségi modell működött, amelyek 2013-tól jobban járnak, mint eddig, mert nem volt a településen ügyfélfogadás, az új ötv. pedig kötelezővé teszi azt. Lehet időszakosan, részmunkaidőben, de kell biztosítani.

 

Bécsné: Arról volt szó, hogy az adóügyintézés helyben marad, a szociális ügyintézés is, a közmunkások foglalkoztatása is, tehát sok minden marad helyileg.

 

Szabó Miklós: Ahol a közös hivatal székhelye lesz, ott lesz a nagyobb fejlesztés.

 

Bécsné: Nem nagyon lesznek főállású polgármesterek. Mindenkit arra kényszerítenek, hogy tiszteletdíjasok legyenek. Lecsökkentik az illetményeket. De ezzel egyet is értek, mert vannak kistelepülések, ahol főállású a polgármester, mellette van egy alkalmazott, s a falura már nem is jut pénz. Tállai András államtitkár erről tájékoztatott bennünket.

 

A helyi újságban is szerepelt, hogy szeptember és október hónapban adtunk be Leader pályázatot, egyet rendezvényre, Lovasbemutató a Kustánszegi Tavasznyitó Ünnepségen címmel, melyet 2012. május 5-én tartanánk. A másikat a kultúrház felújítására, és belső kiállítótér kialakítására. Nagyon sokszor módosítottak a kiíráson, először tetőfelújítást, padozat és színpad felújítást, WC felújítást terveztünk, de a tetőt ki kellett venni, mert külső felújításra nem lehetett pályázni. A kiállításhoz egy fő részmunkaidős foglalkoztatását vállalnunk kellett. Vásár Marianna a kistérség munkatársa segített és az Ida rögzítette fel az MVH honlapján, neki volt ügyfélkapus hozzáférése, illetve az MVH-ban is regisztrálta magát, valamint meghatalmazást kapott az önkormányzattól. Munkájukat az újságban is megköszöntem és most is megköszönöm. Elmondom, hogy nagyon sok munka, utánajárás és macera volt a pályázatokkal és 30.000.- Ft-ot fizettünk a tervekért.

 

Részt vettünk a Szüreti Fesztiválon Becsvölgyén, ezt is mindenkinek köszönöm, az újságban is megköszöntem, Szilvinek is, Mártinak is, Sráglinénak is. Nagyon sok finomságot hozott mindenki.

 

Október 22-én kirándultunk Dobronakon. A vacsorával volt egy kis gond, de megoldódott, nagyon jól éreztük magunkat

 

Kovács Szilvia: A faluból jött az a javaslat, hogy máskor is lehetne ilyen kirándulást szervezni.

 

Bécsné: Szervezünk még.

A bolt melletti park rendbetétele a Kustán Dávid bácsi ötlete volt. A közmunkásaink ültettek oda tujákat. Dávid bácsi ötlete volt az is, hogy kopjafát tegyünk a hősi halottak emlékére. Ők ezt megcsinálják az Ónodi Ferivel, a Czuppon Pista bácsi ad nekik faanyagot, én beleegyeztem. A Dóra István viszont felháborodott ezen, mert neki itt volt a parkolója, de már beletörődött. Egyébként sem volt az jó, hogy ő ott parkolt. Most szép lesz a falu közepénz ez a kis park.

 

Kustánné: Miért csinálunk még emlékművet egy másik mellé. Van emlékmű a templomdombon, a világháborús emlékmű közvetlenül emellett a park mellet, az út másik oldalán, Barcza Boldizsár sírhelye a temetőben, kopjafa a tóparton. Miért nem egy játszóteret csinálnak abból a fából. Nem egy nagy pályázatos játszóteret gondoltam, csak egy egyszerűt.

Annyi pici gyerek van a faluban, a tópartra úgysem mennek le, eljönnek a boltba, s átmennének a játszótérre kicsit.

 

Bécsné: Egyetértek, de Kustán Dávid bácsiék szeretnék ezt csinálni, miért ne egyeztem volna bele. Játszóteret EU-s szabványnak megfelelőt lehetne csinálni. Ezt most tudtam meg a teskándi asztalostól, akitől árajánlatot kértem a fotókiállítás tablójához.

 

Kustánné: Én nem gondoltam komoly játszótérre, csak egyszerűre. Homokozóra, kakashintára, meg lehetne oldani helyi asztalosokkal. Nekem nagyon nem tetszene ez a kopjafa, de a játszótér igen.

 

Bécsné: Én nem mondom meg a Dávid bácsinak, ők az Ónodi Ferivel nagyon ragaszkodtak ehhez.

 

Kustánné: Nem értem, Ónodi Feri miért nem az unokáira gondol?

 

Bécsné: Azzal viszont egyetértek, miért a Barcza Boldizsárt koszorúzzuk, koszorúzzunk ennél a kopjafánál.

 

Kovács Szilvia: Annak már hagyománya van.

Szabó Miklós: Én egyetértek a játszótérrel, de ha barkácsol valaki egy játszóteret, s ott egy gyereknek baja esik, minket nagyon meghurcolnak amiatt.

 

Kustánné: Akkor egy homokozót. Miért kopjafa, azért mert a Dávid bácsi kitalálta? Miért a halottaknak talált ki megint valamint, talált volna ki egy hintát, két padot, mennyivel szebb volna. A tóparti játszótér nem veszélyes ilyen szempontból, azért ki felel? Az mennyivel veszélytelenebb, mint ez?

 

Bécsné: Az iskola udvarába nem lehetne játszóteret?

 

Kustánné: Oda nem lehet, az egy zárt tér. Ha a régi Kozári féle telket meg tudnánk szerezni, ott nagyon jó helye lenne egy játszótérnek. Kié az a terület?

 

Simonné: Egy dobronhegyi emberé, Szekeres Szilárdnak hívják.

 

Geráthné: A telken nagyon sok jelzálog van, azt nem tudjuk megszerezni.

 

Bécsné: Nekem a Gaál József ajánlotta a területét, amelyen a romos épület van.

 

Geráthné: A szomszédok meg akarták venni, de a budapesti rokonnal nem tudtak megegyezni.

 

Szabó Miklós: Azt az épületet veszélyessé kell nyilváníttatni, s lebontatni.

 

Bécsné: Mi már írtunk nekik levelet.

 

Juhász András: Az építéshatósági osztályhoz kell írni levelet, akik az ügyben majd eljárnak.

 

Kustánné: Kérek egy határozatot, hogy ezt kezdeményezze a polgármester az építéshatósági osztálynál. 15 éve nem használják, az önkormányzat elbirtoklás címén magáévá teszi.

 

Juhász András: Elbirtoklás csak beépítetlen területre lehet.

 

Bécsné: Írunk az építéshatósági osztálynak. Én személyesen is beszéltem a Gaál Józseffel, azt mondta több tulajdonos van, s nem tudnak megegyezni.

 

Kustánné: Visszatérve a játszótérre, nem lehet megbeszélni a Kustán Dávid bácsiékkal, mert nekem a kopjafa nem tetszik.

 

Bécsné: Falugyűlésen beszélünk a erről, hogy van másik ötlet is, s majd eldöntik. A falunak csinálják.

 

Kustánné: A falunak csinálnák a padokat is, a játszóteret is.

 

Bécsné: Utcatáblákat is meg kell csinálni, mert nagyon tönkrementek.

 

Kustánné: Pénzbe kerül, vagy csak le kell festen?

 

Bécsné: Újat kell készíteni, mert ezek már kidőlnek a földből.

 

Kustánné: Én a falugyűlés előtt megkérdezem Dávid bácsit és ónodi Ferit, hogy nem tudnának-e oda homokozót, padot készíteni?

 

Bécsné: Én felírom magamnak ezt a falugyűlésre.

 

Kustánné: De azt is mondd el, hogy másrészről igény merült fel homokozóra és padra és nem kopjafára, ilyen ötlet is felmerült.

 

Szabó Miklós: Minek az emlékére állítanák a kopjafát?

 

Bécsné: Nekem Dávid bácsi azt mondta, hogy a hősi halottak emlékére.

 

Kustánné: Én megkérdezem, hogy ezt nem csinálnák-e meg? Szerintem a kisgyerekes szülők be is segítenének.

 

Bécsné: Ebben a hónapban lejár a közmunkások munkaviszonya. Horváth Mónika április végéig, Pais Elemérné július 31-ig dolgozik tovább. Milyen munkát tudok adni a Horváth Máriának.

 

Szabó Miklós: Ki kell meszelni a kazánházat.

 

Bécsné: A Bácsik Tibi nem marad tovább, ő volt a szakember. Elmondom mit dolgozott: kifestették a kertet, az ajtókat,bepucolta és kifestette az edényes tárolót, a kultúrház előterét, lefestette az oszlopokat, a lábazatot. A lépcső még nincs kijavítva.

 

Szabó Miklós: Az épület melletti repedést be kell önteni, mert aláfolyik a víz.

 

Bécsné: Én hívtalak, hogy gyere el, mutasd meg a fiúknak mit kell megcsinálni. Ők azt mondták, hogy nem szakemberek és nem értenek hozzá. Én kértem, hogy beszéld meg velük.

A temetőnél lefestették a kertet, az ajtókat.

 

Szabó Miklós: A temetőben a vasoszlopokat s le kell festeni.

 

Bécsné: Elkészültek a fűtéskorszerűsítésre az árajánlatok, amelyet kiküldtünk, megnézhettétek. Az a nagy gond, hogy nincs szakaszolva a rendszer, állandóan fűtjük a hivatallal együtt a rendelőt, a könyvtárat, az ifjúsági szállást és nagyon sok gázdíjat fizetünk.

A Cajnkóék csinálták ezt a jelenlegi rendszert.

Foglalkozzunk-e vele? Nagyon sokba kerül a gáz, megtérülne ez a költség.

 

Juhász András: Hosszabb távon érdemes lenne elgondolkodni a drágább árajánlaton, mert a függetlenített rendszeren látszana az ifjúsági szállón a költség.

 

Geráthné: 102.000.- Ft átalányt fizetünk most, majd lesz elszámoló számla.

 

Kovács Szilvia: A szelepes rendszer jó lenne, az olcsóbb.

 

Kustánné: Egyszer megfelelne a szelepes, s ha kapunk majd egyszer egy komplett beruházást az önkormányzat hivatalaira, akkor a nagyobb felújítást is megcsináltatjuk.

 

Bécsné: Egyetértetek azzal, hogy Somogyi Jenővel megcsináltatjuk a fűtéskorszerűsítést. Ez meg fog térülni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag akövetkező határozatot hozta:

 

38/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati épület fűtéskorszerűsítésével, az árajánlatban foglaltak szerint megbízza a SOMO-THERM Kft-t.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécsné: Török Virág megbízási szerződéssel látja el a könyvtári teendőket. Ezt a megbízási szerződést én nem írtam még alá, mert január 3-i dátum szerepelt rajta, s akkor még Edit volt a polgármester. Én szeretnék rendes megbízási szerződést készíteni, a rendes nyitva tartásnak megfelelően. Én ezt december 31-ig javaslom elkészíteni.

 

Kustánné: Nem volt megbízási szerződés?

 

Geráthné: Eddig félévente készítettünk új megbízási szerződést, idén elmaradt az aláírása, de a Virág dolgozott.

 

Kustánné: Visszamenőleg el lehet ezt készíteni.

 

Bécsné: Jövőre hogyan legyen. Én szeretném ha úgyanígy legyen, mint eddig.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

 

39/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvtári feladatok ellátásával továbbra is megbízza Török Virág 8919 Kustánszeg, Rákóczi út 2. szám alatti lakos. Megbízási díja hetente: 5.000.- Ft.

 

Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécsné: Én szeretnék karácsony előtt egy élő kívánságműsort tartani. Engem megkeresett Leblanc Győző, aki Tóth Évával műsort adna bruttó 90.000.- Ft-ért. Kapunk még mozgókönyvtári támogatást 100.000.- Ft-ot, amellyel el kell majd számolnunk, s rendezvényre lehet fordítani. Még a meg nem kapott 600.000.- Ft-ról is el kell számolnunk, de elfogadják a falunapi rendezvényre fordított költségeket.

 

Kustánné: Mikulás Ünnepséget szervezzünk a gyerekeknek.

 

Kovács Szilvia: Bábszínházzal, mikulás csomagokkal.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

40/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 100.000.- Ft mozgókönyvtári normatívát Mikulás ünnepségre fordítja a községben élő kisgyermekek részére.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Bécsné: Megtámadtuk az IKSZT pályázatunkat elutasító határozatot a Fővárosi Bíróságnál. Erről már korábban volt szó, hogy megtámadjuk, s november 23-án lesz a bírósági tárgyalás ezzel kapcsolatosan. Felolvasom a Bírósági levelet. Ha nem nyerjük meg a pert a perköltséget és az ügyvédi munkadíjat ránk hárítják. Én kértem, hogy a jegyző úr is jöjjön el a tárgyalásra, illetve a pályázatíró, Győri Éva is, neki most született kisbabája.

 

 

Juhász András: Ha nem tud eljönni, akkor elküldi az írásos állásfoglalását, amelyet felolvasunk a bírósági tárgyaláson, vagy akár a bíróságra közvetlenül is küldheti.

 

Bécsné: Én is elviszem az anyagot, amellyel megalapozzuk a fellebbezésünket.

 

Kustánné: Nekem is azt javasolták, hogy reagáljunk az elutasításra. Ha a pert megnyerjük, akkor a pályázaton is nyerünk.?

 

Juhász András: Igen.

 

Bécsné: Az óvodás szülők levelét felolvasom, amelyet az együttes ülésen fogjuk megtárgyalni. Elégedetlenek az étellel, amelyet az Atroplusz szállít. Szó van a levélben a rossz állapotú medencéről is. A becsvölgyei polgármester elküldte ezt a levelet az Atroplusz Kft felé, együttes ülésen ők is ott lesznek.

 

Az óvoda nyertes pályázatához Magai Ágota három árajánlatot kért, a szerződést november 30-ig el kell készíteni, mert csak akkor lehet a pályázati támogatást lehívni. Együttes ülésen lesz erről szó. A támogatást Becsvölgye igényelheti le.

 

Szirkovics László írt levelet a Zala Megyei Kormányhivatalba, melyre válaszolt a jegyző úr. A levélben a jelenlegi testületen kívül, mindenkit szidott. Vajon válaszoltak-e már neki?

 

Juhász András: Annyit tudok, hogy megfenyegették, hogy bírságot kaphat, amennyiben nem tűnteti el a sorompót. A kormányhivatal felénk nem küldte meg a levelet, amelyben válaszolt Szirkovics Lászlónak.

 

 

Bécsné: Az iskolára Csonkahegyhátnak havonta 617.000.- Ft-ot fizetünk a megállapodás szerint, Becsvölgyére 900.000.- Ft-ot fizettünk. Látszik, már mennyivel kevesebbet kell fizetni.

 

Kustánné: Az iskolával kapcsolatosan elfogadtuk a költségvetést, hogy 10.800.000.- Ft-ot kell fizetnünk, abból mennyit fizettünk?

 

Geráthné: Becsvölgyére fizettünk, a pénzforgalmon nélküli összeggel együtt 8.932.632.- Ft-ot július 31-ig. Egy elszámolást küldtek felénk.

 

Kustánné: Számításaim szerint 6.300.000.- ft-ot kellett volna.

 

Geráthné: Annyit is utaltunk pontosan nekik, és hozzájött a pénzforgalmon kívüli összeg, illetve kellett még utalnunk 946.500.- Ft-ot.

 

Kustánné: Nekünk visszajönne az elszámolásból tőlük 2,5 millió forint?

 

Geráthné: Nem jön vissza, hiszen ezt fizetnünk kellett.

 

Kustánné: Mi egész évre fogadtuk a 10.800.000.- ft-ot. Ha 7 hónappal számolunk az 6.300.000.- Ft, ezt kifizettük, és még kifizettük a pénzforgalom nélkülit (1,6 millió), valamint 946.500.- Ft-ot pluszban, ami kb. 2,5 millió Ft-tal több, mint amennyit bevállaltunk.

 

Geráthné: A társulási megállapodásban le van írva, hogy az iskola üzemeltetése a két önkormányzat feladata a kiadások finanszírozása. és lakosságszám arányában történik.

Ha összeadom, akkor év végéig nem sokkal lesz több, a teljesítés, mint az eredeti előirányzat, mivel Csonkahegyhátra kevesebbet kell fizetni.

 

Juhász András: Igazából jövőre látjuk meg, mennyi lesz a megtakarítás.

 

Kustánné: Mi hír az iskoláról, így fenntartható, ahogyan most társultunk?

 

Bécsné: 2013-tól nem valószínű, hogy így maradhat. Az alsótagozat maradhatna, de legalább 8 gyereknek lenni kellene egy osztályban, a felső tagozatban pedig két párhuzamos osztálynak kellene lenni.

 

Felvetődött a játszótér pályázat, amely a LEADER III. tengelyben szerepelt, de elfogyott rá a keret, így nem tudtunk beadni pályázatot.

 

Papírgyűjtés volt az iskolában és a konténer mellett, a kerti kuckóban valakik október 17-én újságpapírt tüzeltek és ahol az edényeket tartjuk, azelőtt a helyiség előtt is. Ebből sokkal nagyobb baj is lehetett volna. A szomszédok nem láttak semmit.

 

Megnéztük a falugondnoki autót Cascó biztosítását, a Signál Biztosító adott ajánlatot 121.176.- Ft lenne a GFB 27.975.- Ft lenne egy évre.

 

Geráthné: Az Allianz 236.194.- Ft, ez nagy különbség. A kötelező 34.200.- Ft lenne itt.

 

Szabó Miklós: Mindkettőt a Signál Biztosítónál kell megkötni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

41/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falugondnoki gépkocsi cascó és felelősségbiztosítását, valamint az önkormányzat ingatlan-és vagyonbiztosítását a Signal Biztosító köti meg 2012. január 1-jével-

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécsné: Térjünk rá a Prowatech Kft követeléseire. Nagyon sok pénzt fizettünk ki nekik, Mártinak és Szilvinek átküldtem emailban, ők már látták. Elmondom, mit fizettünk ki: 1.250.000.- ft-ot fizettünk, meg 99.493.- Ft, majd 671.346.- Ft-ot fizettünk legutoljára, elengedte a kamatokat, amióta az új önkormányzat működik, mert azzal együtt 922988.- Ft lett volna. Összesen: 2.020.839.- Ft-ot fizettünk ki, illetve korábban 2010. augusztus 25-én 625.000.- Ft-ot, illetve a 2010. december 29-én szintén 625.000.- Ft.ot, ez összesen: 3.270.839.- Ft. Nagyon bosszantott, hogy ezt a sok pénz ki kellett fizetnünk. Emailt írt vissza, hogy az eddigi tartozást kiegyenlítettnek tekintik, további követelésük nincs és végrehajtási eljárásra nem kerül sor, ezt november 10-én írta.

Bosszantó ez, mert lesz újabb szennyvízpályázat, melyet 2012. január 5. és május 2. között lehet beadni. A minimálisan elvárt rákötés a projekt zárásának idején legalább 60 %, a fenntartási időszak végére minimálisan 80 % kell, legyen. Az igényelt támogatás mértéke 90 %, az önerő 10 %. Ha konzorciumi partnert szükséges bevonni, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.által igényelhető támogatás mértéke 100 %.

 

Kustánné: Ha felássák az utat , akkor azt a Közútkezelő Zrt-nek kell rendbe tenni.

 

Juhász András: Igen, ha előtte a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát megszerezzük. A közúti törvényre hivatkozik a kiírás.

Hozzáfűzném: a sors visszahozott nem kevés dolgot, mivel a korábbi kiírás 85 %-os pályázati intenzitású volt, és 5 % nem kevés, 10 milliós többletforrás.

 

Bécsné: 318 827500 Ft volt a korábbi költségvetés, ebbe még nincsen benne a tóparti övezet. . Nekem azt mondták, hogy mivel már ott is utcák vannak, bele lehet vonni a pályázatba. Ezt nekem a Zalavíz munkatársai, Böcskei Zsolt mondta. Az igényelhető támogatás mértéke 20 millió, maximum 400 millió Ft, minimum 3 település összefogásával megvalósuló agglomerációs telepre történő rákötést célzó projektek esetén 20 millió maximum 600 millió Ft lehet. 2011. november 9-én a ZALAVÍZ zrt-nél megkerestük Böcskey Zsolt műszaki tervezőt, mivel Dobronhegy, Pálfiszeg és Milejszeg polgármesterei megkerestek, hogy próbáljunk meg társulni és együtt megvalósítani ezt a projektet. Böcskei Zsolt arról tájékoztatott, hogy a mi szennyvizünk elvezethető lenne Zalaegerszegre. A tóparti üdülőövezetben is utcák vannak, azt is bele lehetne vonni, egy rendelet kellene, illetve belterületbe vonni. Ennek járjatok utána, mert nekem ezt mondta.

 

Juhász András:Meg lehet oldani, kb. több millió Ft-ért.

 

Bécsné: Még a dobronhegyi polgármester is azt mondta, mivel utcák vannak, be lehet vonni a projektbe. Ennek járjunk utána. Azt mondták, ahol épület van simán mehet a szennyvíz. Lehet, hogy ahol nincs épület ott nehezebb megoldani. Ezt a Böcskei Zsolt mondta a Zalavíz-nél. Böcskei Zsolt, amikor tanácsért fordultunk hozzá, azzal fogadott engem, hogy a mi szennyvíztervünk rossz, háziemelésű rendszer, ami rossz. Bagodban is ilyen van, s naponta mennek a karbantartók, mert nagyon hamar eldugul. A Zalavíz véleményét felolvasom, amelyet a pályázat benyújtása után, 2009. november végén küldtek ki. (jkv-höz csatolva) Tehát összegezve, azt írják, hogy az üzemeltetés nem biztonságos és nagy terhet ró a lakosságra, ezért a tervek átdolgozását javasolják. A szennyvíztisztító telepre egy állandó embert is kellene foglalkoztatni.

 

Juhász András: Nem állandó embert. Barlahidán és Becsvölgyén is ilyen épül. Korszerű gépek vannak betervezve, éves fogyasztása 900-1000 Ft között van/lakás. Ezt kifizetik a lakások, melyet a szennyvízdíjban majd levonunk, tehát a lakosságot ezzel nem éri hátrány.

 

Bécsné: Én azért ezzel még foglalkoznék, ha a Zalavíz ezt írta, hogy az üzemeltetés biztonságosan nem vállalható. Egy műszaki tervezőt azért még kérdezzünk meg.

 

Szabó Miklós: Miért ne lehetne elvinni a szennyvizet a németfalui elágazóig, és ott rácsatlakoznánk a már meglévő rendszerre.

 

Bécsné: Böcskei Zsolt nem is ezt a vonalat mondta, hanem a tó melletti földesúton lehetne elvinni és Németfaluban csatlakozhatnánk. Ez rövidebb lenne.

 

Juhász András: Közben kikerestem a pályázati felhívásban a tópartra vonatkozó részt: nem támogatható üdülőterület, mezőgazdasági kertes terület, valamint e területeken szakszerű

egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvízkezelő

berendezések, egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, zárt gyűjtők létesítése. Eszerint eleve kizárja.

 

Bécsné: Nem tudom akkor, járj utána.

 

Juhász András: Már utána jártunk. A rendezési tervet módosítani kellene.

 

Bécsné: Mégegyszer nézz utána.

 

Szabó Miklós: A dobronhegyi polgármestert még egyszer meg kell kérdezni, mert ő hátha tud kiskaput.

 

Juhász András: Nem támogatható tevékenységet nem is lehet belevenni a pályázatba. Nem véletlenül kellett belevenni Paraszát és kivenni az üdülőterületet 2009-ben.

 

Bécsné: Hatalmas felháborodás lenne, ha a faluban elkészülne a szennyvíz, ott meg nem.

 

Kovács Szilvia: Mennyibe kerülne belterületté nyilvánítani?

 

Juhász András: Milliós tétel. A Zalavíz véleményére visszatérve, Becsvölgye miért kapott engedélyt?

 

Bécsné: Böcskei Zsolt azt mondta, hogy Becsvölgye is megkapta ugyanezt a levelet, és olyanba mennek bele, amit ő nem csinálhatna.

 

Juhász András: A Zalavíz üzemeltető, nem pedig szakhatóság, ők nem tudják megakadályozni a beruházást. Mondhatnak véleményt, de az önkormányzat azt vagy tudomásul veszi, vagy nem. Becsvölgyét úgyanúgy fogja üzemeltetni.

 

Bécsné: Megkérdezem a bagodi polgármestert, hogy mik a tapasztalatai?

 

Juhász András: Én megértem mindezt, de akkor mindent előlről kell kezdeni, és újra felépíteni. Van egy vízjogi létesítési engedélyünk egy technológiára. Kifizettünk több mint 3 millió Ft-ot, az a terv nem jó erre. Ha úgy dönt a testület, hogy Zalaegerszegre visszük a szennyvizet és gravitációs rendszer lesz akkor az eddigieket kidobhatjuk az ablakon és elúszott a több millió forint . Újabb tervezőt meg kell bízni és ki kell dolgozni az újabb tervet, de megint a Kossuth utcával lesz az óriási gond, mert azt írja az új pályázati kiírás is, hogy nem támogatható tevékenység az út teljes helyreállítása. Csak annyira igényelhető 90 % támogatás, amely közvetlenül a beruházást érinti, a KKK pedig már két éve is úgy járult hozzá, ha hozzá kell nyúlni az úthoz, akkor azt teljes burkolatszélességben fel kell újítani, ez kb. 60 millióval növeli meg a költségvetést, s ezt miből fizetjük ki? Amit a Provender tervezett el lehet vinni árok alatt, rézsűbe. Mindegy mit mond a Zalavíz műszaki tervezője, ez van leírva a pályázati kiírásban.

 

Bécsné: Egy műszaki tervező tart előadást Dobrohegyen 14 órakor, melyre mindenkit meghívok, én elmegyek.

 

Kustánné: Én nem értek hozzá, de mindenháznál van egy szivattyú, ahhoz lesz egy daráló is, mert akkor nem igazán lehetne dugulás. Németfalunál is volt gond, de a csatlakozás miatt volt, hogy egyik helyen nagyobb volt a nyomás, s ezért volt probléma. Mikor ezt kijavították azóta minden rendben van.

 

Bécsné: Miért írta azt a Zalavíz, hogy a lakosságra indokolatlanul magas költséget ró ez a rendszer?

 

Juhász András: A bagodi rendszer 18-20 éve épült, az volt az első nyomott rendszer, azóta ezzel riogatnak mindenkit. Azóta olyan komoly változások történtek a technológiában, hogy már nem lehetnek ilyen nagy gondok.

Két éve Kustánszegnek és Becsvölgyének is ki volt zárva, hogy Zalaegerszeghez csatlakozhasson, most pedig egy új techológiára akarnak bennünket rávenni, addig miért nem lehetett? Azért készítettünk ilyen tervet, mert addig nem engedélyezték a Zalaegerszeg felé csatlakozást, Németfalunál megállt. Pálfiszegnek, Milejszegnek sem engedélyezték.

 

Bécsné: A Zala Megyei Útkezelői Társulás meg fog szűnni. Az első félévi tagdíjat kifizettük, a második félévit, 42.500.- Ft-ot nem. Sok önkormányzatnak van tartozása, s most döntsük el, hogy kifizetjük-e a tartozásunkat? A második feladatunk pedig a megszűntető okiratuk minősített többséggel történő elfogadása, melyről a határozati kivonatot december 5-ig meg kell küldenünk. Én nem szeretnék fizetni Majd akkor fizetünk, ha muszáj lesz.

 

Kovács Szilvia: Ne fizessünk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

42/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelői Társulása (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.) Megszűntető Okiratát elfogadja.

 

Kéri a polgármestert, hogy a határozatot az Útkezelői Társulás részére küldje meg.

 

Határidő: 2011. december 5.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécsné: A Zaladepo felé vannak tartozások, jegyző úr felszólítja őket.

 

A Gyenese Sándor és a Gecse Márta már többször szóltak a szomszédos fenyőfák miatt. Mi kértük a katasztrófavédelem és a tűzoltóság segítségét is, de nem tudják megoldani.

 

Simonné: A tulajdonosok ma voltak a hivatalban, keresték a polgármestert, s elmondták, hogy ők kivágják a fákat, a közmunkások segítsenek a tüzelésben. Még nem tudtuk ezt megbeszélni, mert nem találkoztunk, de a polgármester asszonyt is megkeresik ez ügyben.

 

Bécsné: A Sportegyesület kiadásait mindenkinek odaadtam. Egy kérdésem van, a 200.000.- Ft pályázati támogatást megkapták-e már ?

 

Simonné: Még nem.

 

Kustánné: Látom a kiadásokban a 4.500.- Ft pályázati regisztrációs díjat. Én írtam egy pályázatot a Sportegyesületnek, illetve kettőt az önkormányzatnak.

 

Szabó Miklós: A labdarúgók megszégyenítik a falut, érdemes-e ennyi pénzt áldozni rájuk? Én korábban is felhoztam, hogy valamit kell tennünk ez ügyben. Én is azt mondom, hogy támogatni kell őket, de nem akkor, ha így viselkednek.

 

Bécsné: Én egyetértek azzal, amit Miklós mondott, de én azt a nyolc focistát, akik rendesen viselkednek, megdicsértem. Elmentem az utolsó meccsre, s voltak, akik nem álltak ki focizni, hanem elmentek egy másik mérkőzésre.

 

Szabó Miklós: Amelyik nem odavaló, el kell zavarni. A vezetőséget is le kell váltani. Azt is tudjuk ki a bomlasztó.

 

Bécsné: Tavasszal új csapat, új vezetőség kell. A Farkas Balázs a szívét-lelkét kiteszi. Én megdicsértem a helytálló focistákat.

 

A Központi Statisztikai Hivatal igazgatója megdicsérte Kustánszeget a népszámlálás kapcsán, én ezt a dicséretet továbbítottam a jegyző úrék felé.

 

Mikor legyen a közmeghallgatás?

 

Szabó Miklós: December 2-a, péntek, 18 óra?

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a közmeghallgatás időpontjával.

 

Bécsné: Szeretnék magamnak az Electra Rendszerben lekérdezési jogosultságot kérni, és azt szeretném, ha a jegyző úrnak is csak lekérdezési jogosultsága lenne, utalásra ne legyen jogosult. Se a körjegyző ne utalhasson, se a polgármester.

 

Juhász András: Akkor ki utal?

 

Bécsné: A Geráthné, ha ő nincs akkor meg a Simonné, ő is szerepel a rendszerben.

 

Simonné: Én nem szeretnék utalni, akkor sem utaltam, amikor a Geráthné hónapokig táppénzen volt, a jegyző úr utalt akkor.

 

Juhász András: Minden ember mögött kell egy helyettesnek lenni. A Geráthné és a Szunyoghné az első számú utaló, én vagyok a második. Miért mondod ezt?

 

Bécsné: Akiket megkérdeztem, a körjegyzők nem utalnak.

 

Juhász András: Ahol többen dolgoznak, ott persze, hogy nem kell utalnia a jegyzőnek, de mi kevesen vagyunk, és nem egy helyen dolgozunk.

 

Bécsné: Én az Idára és a Zsuzsára gondoltam, hogy ők utaljanak, mi ketten pedig lekérdezésre lennénk jogosultak.

 

Juhász András: Az Ida nem pénzügyes, ő igazgatási előadó.

 

Bécsné: Tudom, de ő is szerepel a rendszerben, ezt mondták az OTP-ben, még Geráth Sándor, volt polgármester is szerepel.

 

Juhász András: Utalványozó és érvényesítő lehetsz, a Geráth Sándor is az volt.

 

Bécsné: Én lekérdezési jogosultságot szeretnék, mondjátok el a véleményeteket.

 

Szabó Miklós: A polgármester láthassa, mire megy el a pénz!

 

Kustánné: Rajta van a bankszámlakivonaton, hogy mire történik utalás. Ez bizalmatlanság, Miki bácsi!

 

Bécsné: Miért baj az, ha lekérdezési jogosultságot szeretnék?

 

Kustánné: Az nem baj. Az, amit a Miki bácsi mondott, a polgármester láthassa azt, hogy mire fizettek ki pénzt.

 

Szabó Miklós: Miért ne?

 

Kustánné: Láthatja. Ez a megfogalmazás nem tetszik, ahogyan ezt letette az asztalra.

 

Szabó Miklós: Az előbb mondta, nem adják le neki, nem nézhet bele a gépbe, a kivonatba. Akkor most mi a gond?

 

Kustánné: A polgármester kér lekérdezési jogosultságot, ez rendben van, de Miki bácsi maga nem ezt mondta az előbb, hanem azt, hogy a Juci nem nézheti meg, hogy megy a pénz?

 

Geráthné: Én úgy érzem, ezt is éreztetik velem és a faluban is ezt hallom, hogy én költöm el a pénzt, hova megy el a pénz? Egy számlát el nem utalunk anélkül, hogy a polgármester aláírása ne szerepelne előre rajta.

 

Juhász András: Az utalás az elektronikus rendszerben csak egy technikai dolog, ugyanúgy az utalványozó és kötelezettségvállaló a polgármester az önkormányzat esetében, a körjegyzőség esetében pedig a körjegyző. 48 órán belül itt van a bankszámlakivonat, a polgármester asztalára tesszük, két helyen minimum aláírja, nem értem mi a probléma? Zsuzsa megmutatja neked a rendszerben.

 

Bécsné: Miért ne lehetne jogom a lekérdezéshez?

 

Kovács Szilvia: Nincs ezzel gond.

 

Juhász András: A lekérdezés ugyanaz, mint a bankszámlakivonat, ott sem látni mást.

 

Kustánné: Ki lesz az, aki a Zsuzsa szabadsága alatt utal?

 

Bécsné: Én az Idára gondoltam.

 

Kustánné: De ő meg nem szeretné elvállalni.

 

Kovács Szilvia: Hát az András.

 

Kustánné: De azt nem akarja a Juci. Akkor ki lesz?

 

Bécsné: Máshol sem utal a körjegyző, de lehet, hogy igazad van abban, hogy nagyobb körjegyzőségeknél érdeklődtem, mert ott azt kérdezték, hogyan utalhat egy körjegyző.

 

Srágli József: Nem kell mindig másra hallgatni.

 

Juhász András: Mindig a törvényességet kell betartani. Az utalás, könyvelés a körjegyzőséghez tartozik, az államigazgatási munka része, mi köze ahhoz a polgármesternek?

 

Bécsné: Nekem a pénzügyi dolgokhoz van közöm.

 

Juhász András: Én csak a könyvelésről és utalásról beszéltem, ez a hivatalhoz tartozó munka, és a dolgozó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Nem érzed, hogy a polgármester kakukktojás a dologban?

 

Bécsné: Nem úgy érzem, miért ne lehetne lekérdezési jogosultságom?

 

Kustánné: Nem erről van., hanem arról, hogy az Andrást ki akarod vonni ez alól a büntethető joga alól és rá akarod ruházni az Idára, akinek van úgyis rengeteg teendője.

 

Bécsné: Nem akarom ráruházni, eddig is rajta volt a nevén.

 

Simonné: Igen szerepelek a rendszerben, de elmondtam, hogy én soha nem utaltam, és nem is szeretnék.

 

Juhász András: Ahol nagyobb apparátus van, másképpen lehet szabályozni.

 

Bécsné: Most elmondom, miért szeretném ezt. Amikor Barlahida tartozott nekünk, én megkértem Geráthnét, hogy ne utaljon a körjegyzőségre, ő nem utalt, a jegyző úr viszont igen.

 

Juhász András: Milyen alapon, aláírt finanszírozási megállapodás van. Megegyeztünk testületi ülésen, hogy a tartozást Barlahida 2012. januárjában utalja vissza.

 

Bécsné: Akkor még nem egyeztünk meg ebben, s én akkor jöttem rá, hogy a jegyző úr utalhat.

 

Juhász András: Most sincs elutalva a körjegyzőségi finanszírozás, s én a népszámlálási számlálóbiztosok pénzét addig nem tudom kifizetni, amíg nem lesz utalva.

 

Bécsné: És miért nincs utalva?

 

Juhász András: Mert arra vártunk, hogy engedélyezd.

 

Bécsné: Most este tudtam meg, hogy a körjegyzőségi finanszírozás nincs utalva.

 

Geráthné: Amikor kérted, hogy utaljam el a Prowatech felé a legutolsó tartozást, mondtam, hogy nincs annyi pénz a számlán, hogy azt is, illetve a körjegyzőségi finanszírozást is utalni tudjam. Akkor azt mondtad, hogy a Provendernek utaljak.

 

Bécsné: Azt is utalni kellett, de utaljuk a finanszírozást is.

Én a lekérdezést szeretném, a többi maradjon nem bánom, megengedem.

 

Geráthné: Én ha utalok, akkor azt kinyomtatom és odaadom a polgármesternek.

 

Kustánné: Ez még akkor sem a lekérdezés. Abban döntsünk, a lekérdezésben és már holnap el is kell intézni, és többet erről ne essen szó.

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az Electra Rendszerben Bécs Tiborné polgármesternek lekérdezési jogosultsága legyen

 

Bécsné: Én befejeztem, köszönöm a figyelmüket.

 

Kustánné: Én szeretném a kustánszegi ülésekről készült jegyzőkönyvekbe betekintést kérni.

 

Juhász András: A hivatalban bármikor elolvashatod.

 

Kustánné: A Templom utcában az evangélikus imaház kinek a tulajdona?

Azért kérdezem, mert 2012. februárjában lesznek olyan fejlesztési pályázatok, amelyek az egyházzal kapcsolatos, vidéki örökség megőrzése pályázat és 100 %-os támogatottságot jelent. Ha az önkormányzaté lenne, akkor ott lehetne rendet tenni, fát kivágni a lépcsőből, ajtót, ablakot kicserélni, kiállítótermet kialakítani.

 

Simonné: Véleményem szerint a Kovácsné Kustán Zsuzsáé. Egy helyrajzi számon megy az egész terület.

 

Kustánné: Többen kérdezték a faluban, hogy a Varga Lajosné mennyit fizet, a fafűrészelésért, fűnyírásért és hogyan lehetne ide besorakozni?

 

Bécsné: Bármelyik idős bármit kér, meg fogjuk neki csinálni a közmunkásokkal, ingyen és bérmentve.

 

Kustánné: Keressünk pályázatírót, aki figyelné ezeket nekünk, mert a kormány pályázatot tervez kiírni mezőgazdasági utak rendbetételére. Én nem igazán néztem át, és nem tudom hová tervezik ezt kiírni. Jó lenne egy pályázatfigyelő ember.

 

Bécsné: Én próbáltam keresni pályázatírót, Horváth Lászlót, de önkormányzatokat nem vállal. Mást én nem tudok, de a pályázatírónak fizetni kell.

 

Kustánné: Én már tavasszal mondtam, hogy minél több levelet írjunk a kustánszegi bekötőútra Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé, mert erre 2.800 millió Ft-ot kap a közúthálózat, ezért is kellett volna ismerőst szerezni. Ezeket a pályázatokat 2012. december 31-ig kell benyújtani. Ez nem önkormányzati pályázat, hanem közút, de ha a nyakukra járunk, hátha ezt az utat is számba veszik.

Korábban már említettem, hogy írtam néhány pályázatot, kettőt az önkormányzatnak, egyenként 300.000.- Ft értékben Diktatfont, számítógépet, nyomtatót kértem.

 

Bécsné: Ezt a magad nevében kérted?

 

Kustánné: Nem az önkormányzatnak, vagy egyesületnek lehetett pályázni. Hangosító berendezést, projektort, digitális fényképezőgépet, hordozható mikrofont kértem, nem tudom lesz-e belőle valami? A regisztrációs díj 4.500.- Ft volt, melyet csak akkor kérek kifizetni, ha sikeres lesz a pályázat.

 

Írtam egy levelet a képviselő-testülethez, melyet felolvasok. (jkv-höz csatolva)

Ezt én írtam, s mindenkinek hoztam egyet. Köszönet mindenért.

 

Bécsné: A falugyűlésen fel fogom olvasni, amit leírtál.

 

Szeretném megkérdezni, hogy a szennyvízpályázattal foglalkozzunk-e, vagy sem. Nehogy úgy járjak megint, mint a csapadékvíz elvezetési pályázattal. Az elején még senki nem szólt nekem, hogy miért is foglalkozol ezzel, és a végén persze a 3:2 arány lett, ami miatt a Márti felháborodott, hogy a faluújságban szerepelt.

 

Kustánné: Az alultájékoztatás háborított fel, hogy olyan adatokat írtál a faluújságban, amiről egy szó el nem hangzott.

 

Bécsné: De elhangzott, 50 – 60 milliós költségvetésről volt szó.

 

Kustánné: Miután került be a másik utca?

 

Bécsné: Az elejétől fogva.

 

Kustánné: Az elejétől fogva egy szó nem volt a Petőfi és Dózsa utcákról.

 

Bécsné: Én nem vitatkozok, a leveledet elfogadom, a falugyűlésen felolvasom, arra szeretnék választ kapni, foglalkozzak-e a szennyvízpályázattal, mert a lakosságot tájékoztatni kell. Ebben szeretnék is segítséget kérni. Én még szeretnék más műszaki tervezővel beszélni, szerdán elmegyek Dobronhegyre is meghallgatni, ahová bármelyikük eljöhet.

A magunk szennyvízberuházással kapcsolatos költsége már 300 millió Ft, ha társulnánk Dobronhegy, Milejszeg, Pálfiszeg, beleférnénk a 600 millió Ft-ba? Szerintem ezt magunknak kell megoldani, mert nem férünk bele.

 

Juhász András: Azonos műszaki tartalommal és műszakilag egybetartozó pályázattal lehet pályázni.

 

Bécsné: Én is szeretnék a jelenlegi tervvel dolgozni, ha már ennyi pénz kiadtunk, de ha már a Zalavíz ilyen véleményt adott, több műszaki tervezőt is meg kell kérdezni, hogy javasolják-e nekünk ezt a rendszert, függetlenül attól, hogy Becsvölgyén ez épül. Ha nem láttam volna ezt a Zalavíz véleményt, nem is gondolkodnék ezen.

 

Juhász András: Mindegyik rendszernek van előnye és hátránya, de akkor teljes körűen meg kell nézni minden állásfoglalást. Nem lehet egyoldalúan hajlani a Zalavíz véleményére, ők üzemeltetők, neki is van egyedi érdeke. Neki az a legjobb, ha az összes településről bemegy a szennyvíz és üzemeltetésben semmi gondja nincs. Ezt meg kell építeni, de az a fajta csatornázás drágább, annak a beruházási költségét nekünk, illetve a lakosságnak kell viselni.

 

Kustánné: Elutaltuk a Prowatechnek az utolsó tartozást is, kértünk valami nyilatkozatot, ígéretet arra, hogy a tervben a hibákat kijavítja? A terv 2009-ben készült, az abban leírt 318 milliós költség mennyire állja meg a helyét? ÁFA változás is volt, illetve jövőre 27 % lesz az ÁFA, 2009-ben pedig 20 % is lehetett.

 

Bécsné: Mindenképpen ki kell javíttatni, különösen, ha ezzel a tervvel dolgozunk. A költség már biztosan nem annyi lesz, mint 2009-ben.

 

Juhász András: A szennyvíz miatt Barlahida Önkormányzata is ÁFA körös lett, hogy azt vissza tudja igényelni. De ezt akkor lehet kérni, ha már van nyertes pályázatunk.

A közmeghallgatáson akkor lenne erről célszerű beszélni, ha legalább az önkormányzat számára tisztázódna, hogy milyen műszaki tartalmat szeretnénk megvalósítani, és a lakosságot erről kellene tájékoztatni, illetve a lakáskassza lehetőségeiről.

 

Bécsné: A falugyűlésre hívhatunk műszaki tervezőt is, de segítsetek keresni, mert én a Böcskei Zsolton kívül egyelőre mást nem tudok. Utána kell járni, esetleg a Ferencz Attila jutott eszembe, akit a csapadékvízelvezetéssel kapcsolatosan már megismertünk. Több szakembert kérdezzünk mert, mert egyetértek azzal is, hogy a Zalavíz is a saját érdekeit nézi. De félek attól is, hogy a lakosságra nagy terhet ró a tervezett rendszer.

 

Szabó Miklós: Barlahidának is a Provender tervezett, te is panaszkodtál rájuk, hogy sok pénzt kell fizetni.

 

Bécsné: A Zalavíznél csodálkoztak, hogy Pellérdről hoztunk műszaki tervezőt, mikor itt a környéken is vannak.

 

Juhász András: Nem úgy hoztuk. Korábban 260 település összefogásával felvetődött a természetközeli szennyvíztisztítás lehetősége, s akkor került ide Provender József, s ők készítették a tanulmánytervet. Így kerültek ők ide, mondván, hogy ismerik a területet, ezt a technológiát ők tudják a legjobban.

 

Bécsné: A nyílt ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester