„>J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

N a p i r e n d:

 

1./ Aktuális feladatok

 

Bécsné: Azért kértem ezt a testületi ülést, mert vannak sérelmeim, amelyeket szeretnék megbeszélni. Hét hónap elég volt, hogy kikészüljek, Németh Edit mindezt 5 hónap alatt tette. Én szeretnék egyetértésben együttdolgozni a körjegyzőség munkatársaival, elsősorban a körjegyző úrral. Mondtam neki, hogy szerettem volna vele beszélni, de nem jött hétfőn sem, csak Csonkahegyhátra ment, majd kedden reggel jött, de 30 perc után távozott, nem tudtam vele beszélni. Az Ida mondta, tudta, hogy ez lesz, hogy mérges vagyok. Augusztus 29-étől szabadságon volt a jegyző úr, és kerestem, hétfőn reggel nem tudta senki, hogy hol van. Az Ida elérte és kérte, hogy hívjon fel, de csak kedden reggel hívott, mikor már nagyon mérges voltam. A lányok azt mondták, hogy a Hári Barnabás a főnök, ő engedélyezi a jegyző úr szabadságát. Ezek szerint Mikekarácsonyfa és Kustánszeg polgármesterei mi senkik sem vagyunk. Amikor kedden reggel visszahívott a körjegyző úr, akkor pár percet beszéltem vele, megbeszéltük, hogy szeptember 5-én lesz képviselő-testületi ülés. Szeretném tudni, mikor megy el szabadságra, ha felhívom telefonon, nem veszi fel, de nem is hív vissza. De már nem is hívom fel telefonon, a lányoknak szólok, hogy ők hívják fel.

 

Juhász András: Én a szabadságomat a gesztor önkormányzat polgármesterével íratom alá, de szerintem minden polgármesterrel megbeszéltem. Az én telefonomon az elmúlt két hétben a polgármester asszonytól nem volt hívás. Valóban kedden reggel hívtam vissza, de nem értem rá előbb, szabadságon voltam, még a testvérem is mondta, hogy mi olyan fontos, hogy a szabadság alatt nem ér rá. Engem a polgármester asszony nem keresett az elmúlt két hétben, nem volt egyetlen nem fogadott hívásom sem tőle. Kettőnk közül valaki hazudik

 

Bécsné: Velem nem beszélte meg a szabadságát. Én nem hazudok, a jegyző úr hazudik, mert a ROP-os pályázati anyagra azt mondta az 5-ei ülésünkön, hogy aznap reggel kapta meg, holott én már másfél hete átküldtem neki e-mailban.

 

Juhász András: Augusztus 29-től szabadságon voltam, édesapámnál Baranya megyében, ahol nincs internetes hozzáférés, így csak akkor tudtam megnézni az anyagot, amikor visszajöttem a szabadságomról.

Mások hívását láttam a telefonomon, az övét nem.

 

Bécsné: Én nem régóta vagyok polgármester, ez számomra új terület, ezért szerettem volna kérdezni tőle, de nem lehet elérni, nem is nagyon találkozunk. Bármibe belenyúlok, minden jegyzői hatáskör, gyakorlatilag nem is kell ide polgármester, talán még azt is meg kell kérdeznem, hogy bejöhetek-e, és mikor. Vannak ügyek, amelyek pénzkifizetéssel járnak, s én nem tudok róla. Pl. a mozgáskorlátozotti támogatás, a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kifizetése. Én ezeket utólag tudtam meg a faluban. A közgyógyellátási igazolvány után egy esetben ki kellett fizetni 35.802.- Ft-ot, ez is jegyzői hatáskör, de az önkormányzat pénzéből fizetjük, a bizonylatot alá kellett írnom, s így láttam meg, hogy nem tudok róla. Mindig azt kell hallanom, hogy jegyzői hatáskör, s én akkor nem tudhatok róla? Kivel írathatom meg a leveleket, mert úgy néz ki, én nem kérhetek meg senkit, mert a kolléganők a körjegyzőség munkatársai.

Engem a falu választott meg, én nem fogok lemondani.

 

Kustánné: Miért nem beszéli meg a polgármester asszony otthon a dolgokat, kérdezi meg a férjét, Bécs Tibort a jegyzői dolgokról.

 

Bécsné: Én nem a férjemmel szoktam ezeket a dolgokat megbeszélni, én Juhász Andrást kérdezem.

 

Kovács Szilvia: Nekünk is tanították a főiskolán a hatásköröket, ezt tudomásul kell vennünk, hogy van jegyzői hatáskör, amit ő ír alá és van polgármesteri hatáskör, amit pedig ő.

 

Bécsné: Ha Kovács Szilviának kellene aláírnia, akkor ő is megnézné, hogy mit ír alá. A mozgáskorlátozott támogatás 173.835.- Ft, , de 166.835.- Ft-ot írtam alá, és kértem a papírt róla, ez is jegyzői hatáskör, a levélbe ott a nevem és a jegyzőé is, és nincs aláírva, csak a pénzügyes által. Ugyanez a helyzet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel is. Kérdeztem, ki az aki kaphat, és kinek szólnak, az Ida akit úgy gondol felhívja telefonon, de ez nem igazságos, mert mindenkit meg kell kérdezni.

 

Simonné: Közzétesszük a következő havi helyi újságban, de korábban is közzétettük, tehát tudhatnak róla.

Kustánné: A polgármester asszonyt valóban falu választotta meg, de a faluból jönnek a sugalmak is. Én nagyon kellemetlenül éreztem most magam, mert szerintem ezt nem itt kellett volna megbeszélni, nem így kell kommunikálni. Nem tudom hogyan fogom kibírni a következő három évet.

 

Bécsné: Szeretnék még visszatérni egy kicsit a csapadékvíz elvezetés pályázatra. Megkerestem az OTP-ben Horváth Máriát az önkormányzati osztály vezetőjét, akitől hitelfelvételi lehetőségekről kértem tájékoztatást. Elmondta, hogy működési hitelt adnak, melyet egy év alatt kell visszafizetni, s azt is mondta, hogy egy ilyen nagy pályázattal, amellyel ennyi támogatást lehet nyerni, foglalkozni kell. A pályázaton elnyert összeg megelőlegezésére lehet felhalmozási hitelt igényelni az FHB Banktól.

 

Szabó Miklós: Felolvasom a pályázati kiírásból az elszámolható költségeket: megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi engedélyezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, beruházás bonyolítás, nyilvánosság biztosítása, pályázatíró díja, tervező díj. Ezeket be lehet építeni a pályázatba, s meg lehet igényelni.

A falut nagy értékű anyagi hátrány érte a pályázat leszavazása miatt, így a polgármester asszonnyal az újra történő napirendre tűzése mellett döntöttünk, hátha a testületi tagok az eltelt idő alatt meggondolták magukat.

 

Kustánné: A múlt ülésen is szó volt az elszámolható költségekről.

 

Juhász András: A projekt-előkészítés költségeit maximum 8 %-ban határozta meg a kiírás, annyit lehet a pályázatba belevenni, ennél magasabb költséget önerőből kell finanszírozni. A múlt ülésen is elmondtam, hogy egyetértek a pályázattal, de ahhoz, hogy a pályázatot benyújthassuk kb. 6 millió Ft-ot kell kifizetni, ezt honnét veszik elő?

 

Kustánné: Húsz év alatt nem csináltak a csapadékvíz elvezetéssel semmit, pedig ilyen rossz helyzetben még sosem volt az önkormányzat.

 

Bécsné: Kinek mi a véleménye? Én támogatom a pályázat benyújtását, mert sokat dolgoztunk vele.

 

Szabó Miklós: Ki szavaz ellene, ki mellette. A múlt ülésen arról volt szó, hogy a következő ülésen újra szavazunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati képviselő-testülete a pályázat benyújtását 2 igen szavazat (Bécs Tiborné, Szabó Miklós), 3 nem szavazat (Kovács Szilvia Katalin, Kustánné Gyalog Márta, Srágli József) mellett elvetette.

 

Szabó Miklós: Az utolsó két ülés jegyzőkönyvéből szeretnék kérni.

 

Kustánné: Ezekre a megjegyzésekre nincsen szükség.

 

Juhász András: A Zala-Depo levelet írt az önkormányzatnak, amelyben a lakosságtól behajthatatlan ISPA használati díjat kérik.

 

Szabó Miklós: Szerintem a felsoroltak mind be tudják fizetni, nincs behajthatatlan közöttük.

 

Bécsné: Szombatra, 17-ére meghívást kaptunk a szilvágyi polgármester asszonytól a Szilvafesztiválra. Én mindenképpen el szeretnék menni, mert az ő fellépő-csoportjuk is eljött a falunapunkra. Számíthatok-e valakire még a képviselők közül?

 

Kovács Szilvia: Sajnos nem érek rá.

 

Kustánné: Én sem tudok elmenni.

 

Srágli József: Dolgozom szombaton.

 

 

Bécsné: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester