„>J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 20-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

Napirend:

 

1./ Sportegyesület elképzeléseinek, további működésének megtárgyalása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Lakatos Dezső SE elnöke

 

2./ SZMSZ felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele, a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Pályázati lehetőségek ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

5./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

1./ Sportegyesület elképzeléseinek, további működésének megtárgyalása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Lakatos Dezső SE elnöke

Bécs Tiborné: Köszöntöm a testületei ülésen megjelent Sportegyesület elnökét, és a sportolókat. Az elmúlt év sikertelensége miatt, át kell gondolni a labdarúgócsapat jövőjét, azt, hogy indulnak-e a következő bajnokságban, illetve azt, hogy hány csapattal. Az önkormányzat nagyon sokat áldozott a sportra, a testület úgy érzi, hogy a sportolók pedig elmaradtak nemcsak az eredménnyel, de a hozzáállással is. 2011. évben eddig az önkormányzat 216.935.- Ft-ot adott át az egyesületnek: ebből bírói díj: 154.215.- Ft, versenyengedély, átigazolási díj: 12.965.- Ft, focicipő, labda: 33.140.- Ft, egyéb költség: 16.615.- Ft. Ezenkívül a falugondnoki autó vitte mérkőzésekre a csapat egy részét, víz, villany, gáz és mosási díj van. Mindez összesen: 337.000.- Ft, s ez nagyon sok pénz, s ezért már el is várhatunk valamit. Emellett nagyon magas a villanyszámla, 16.000.- Ft/hó, s elszámoló számlára 19.000.- Ft-ot kaptunk. Kértem már korábban, hogy kapcsolják ki a két villanybojlert, mert azok fogyasztanak sokat. Én azt szeretném, ha a sportegyesület, a focicsapat továbbra is megmaradna, mert ez szinte az egyetlen szórakozása a falu lakosságának. Szeretném meghallgatni a véleményüket, elképzeléseiket a jövőről.

 

Lakatos Dezső SE elnök: A Sportegyesületünknek két szakosztálya van, a labdarúgó szakosztály 40 fővel, illetve az autó-motorsport szakosztály 30 fővel, ezenkívül az öregfiúk labdarúgócsapata 30 fővel. Magas létszámú sportegyesület a miénk. Korábban nagyon sokan látogattak ki a mérkőzésekre, de ahogyan nem jöttek az eredmények, a nézők is elmaradoztak. Az idei év nagyon negatív volt, nemcsak az eredmény miatt, hiszen utolsók lettünk, egyetlen megnyert mérkőzésünk volt, hanem a hozzáállás miatt is. Öt mérkőzésen nem tudtunk kiállni, csúfos vereségek voltak. Ennek legfőbb oka, hogy nem volt igazi vezetője a csapatnak. Ha azt szeretnénk, hogy legyen foci a faluban, meg kell találni a megfelelő embert, aki a csapatot összefogja. Farkas Balázs kényszerből csinálta, de csinálta. Azt hallottam, hogy a nevezési díj 70.000.- Ft lesz, de a bírói díjakat 90 %-ban megtámogatják. Az öregfiúk csapata aktív volt, köszönhetően Joó Sándornak. Sokat tett a csapatért Kustán Sándor, ő anyagilag is segített. Sokat dolgozott Czuppon József, Dóra József. Én szeretném, ha lenne focicsapat, mert az elmúlt években voltak sikerek is. A jövőt illetően is van gondolatom, amit elmondok majd, ha lesz csapat.

 

Kovács Szilvia: Ki lenne a jó ember a csapat összefogására.

 

Lakatos Dezső: Nekem van tippem, a csapatból kell kiválasztani, mert kívülálló nem fogadja el, mert rengeteg idő és energia. A nevezés díját be kell vállalniuk a játékosoknak, s akkor talán másképpen állnának hozzá. Két csapatban nem szabad gondolkodni.

 

Szabó Miklós: A sportöltözőre jobban oda kell figyelni, tegnap is égett a villany, üzemel a bojler, ez megengedhetetlen. Megsüllyedt az épület, mert szivárog a szennyvíz.

 

Farkas Balázs: A hozzáállással van a gond, én sokszor szóltam, figyelmeztettem a játékosokat a rendre, a hozzáállásra, de hiába. A csonkahegyháti labdarúgók elmennek, egy csapattal tudunk indulni. Sokan másnaposan, sőt néha ittasan jöttek a mérkőzésekre.

 

Pulger István: Egy csapattal induljunk, abban a mezőnyben vannak a környező falvak is, Németfalu, Csonkahegyhát, s akkor talán olyan nagy távolságokra sem kell utazni.

 

Lakatos Dezső: Én is ezzel értek egyet. A rendbontókkal ne foglalkozzunk, vannak fiatal, tehetséges játékosok, melléjük néhány tapasztaltabb. Én Bécs Tibort javaslom arra, hogy fogja össze a csapatot. Itthon van, a polgármesterrel is tudná tartani a kapcsolatot.

 

Kovács Szilvia: Rá hallgatnának a többiek?

 

Lakatos Dezső: Azt el kell küldeni, aki kilóg a sorból.

 

Bécs Tibor: Nekem nem fogadnak szót.

 

Lakatos Dezső: Srágli József képviselő segítene és én is.

 

Srágli József: Én szívesen segítek Bécs Tibornak.

 

Pulger István: Én is segítek.

 

Farkas Balázs: Én is segítek.

 

Bécs Tiborné: Szeretném most megkérni a Sportegyesületet, hogy a falunapra szervezzék meg a sportnapot, a korábbi éveknek megfelelően.

Abban maradunk akkor, hogy egy csapattal indulunk a következő bajnokságban, a vezetőség feláll az elhangzottak szerint. Ezenkívül takarékoskodni kell, villanyt lekapcsolni, szemetet össze kell szedni stb.

 

2./ SZMSZ felülvizsgálata. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az SZMSZ felülvizsgálatát az alakuló ülést követő hat hónapon belül el kell végezni. A mostani módosítás formalitás, az 1. számú melléklet, a képviselők felsorolása. Az SZMSZ –t közzétesszük a helyi krónikában is.

 

Kovács Szilvia: A honlapra is tegyük fel.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete minősített többségi szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

6/2011. (VI.30.) számú (rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2011.(VI.30.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele, a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt küldött a költségvetési rendeletet illetően, hogy a hatálybelépés napja nem lehet a kihirdetés napja.

Húsz éve vagyok jegyző, s ez a második törvényességi észrevétel. A hatályba lépés napját a kihirdetést követő napban javaslom megállapítani. A törvényességi észrevétel május 31-én kelt, 30 napunk van az érvényesítésére.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

28/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZTE/1240-1/2011. számon küldött törvényességi észrevételét tudomásul veszi.

A költségvetési rendeletében a jogszabályellenes állapotot megszűnteti, a rendeletét módosítja.

 

Megbízza a polgármester, hogy a testületi döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.

 

 

Juhász András: Szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

 

Kustánszeg, Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

7/2011. (VI. 30.) számú rendelete

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2011. (VI.30.) számú rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.25.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

4./ Pályázati lehetőségek ismertetése. Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné: Ezzel kapcsolatosan szeretnék tisztázni dolgokat. Van pályázatírónk, de én még nem találkoztam vele. Több pályázati lehetőség is van, Leader pályázatok, amelyeket, a Többcélú Társulás munkatársának véleménye szerint is már írni kellene. Az igaz, hogy a pályázatok még nem jelentek meg, de olyan rövidek a határidők, hogy addigra az anyagoknak készen kellene lenniük. Én szóltam Juhász Andrásnak a pályázatok miatt, de ő azt mondta, hogy még ráér. Megkaptam a pályázatírónk, Bálványköviné telefonszámát a Geráthnétól, akit felhívtam, ő akkor Erdélyben tartózkodott, de elmondta, hogy sürgősen dolgozni kell a pályázaton s ígérte, hogy visszahív, ha hazaérkezik. Azóta sem hívott vissza. Másnap reggel kérdeztem Juhász Andrást, hogy miért nem hívott vissza a pályázatíró, de ő nem foglalkozott velem, nem is válaszolt a kérdésemre.

Becsvölgye önkormányzata nyert az óvoda felújítására támogatást: nyílászárók cseréjére, fűtésátalakításra, mi nem nyertünk semmit, az iskola sportpályára be sem adtunk pályázatot.

 

Juhász András: A óvodára beadott nyertes pályázat közös. Az iskola sportpályára pedig nem adhattunk be, mert csak az adhatott be, aki állami támogatást kap. De ez Becsvölgyén együttes ülésen is elhangzott.

 

Bécsné: Az iskolaigazgató pedig szekíroz engem, amiatt a pályázat miatt.

Szeretném megkérdezni, ír-e pályázatot a pályázatírónk? Vásár Marianna három Leader pályázatot is javasolt, a „helyi érték rendezvények” szervezésére, a „fenntartható értékek örökségvédelme” és az „önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás tükrében” témakörben. Mindhárom 100 %-os támogatottságú. Ezen kívül van egy pályázat a Sportegyesület részére az egészségjavítást célzó szabadidősport tevékenységre, ebben segítenek a Vásár Mariannáék. Ezen kívül 2011. október 1-jéig lehet beadni pályázatot Önerő Alapra.

 

Juhász András: Önerő Alap pályázatot az adhat be, aki nyertes pályázattal rendelkezik, s önerőre van szüksége.

 

Bécsné: Az Önerő Alap pályázatot azért vetettem fel, mert a korábbi ülésen is beszéltünk már a csapadékvíz-elvezetés megoldásáról. Akkor abban maradtunk, hogy megkeressük a Magyar Közút Kht-t. Az elmúlt héten ismét volt egy bejárás A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség igazgatója, a Zalaegerszegi Szakaszmérnökség vezető és a Közút képviselője bevonásával. Ők ismét bátorítottak bennünket a helyi és térségi jelentőségi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázatra, s a szükséges tervet elkészítenék, egyelőre nem kell fizetnünk Nádor István azt mondta, hogy lobbizni kell a pályázat mellett.. A szakemberek azt is elmondták, hogy meg kell oldani a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetését, mert a templomdomb csúszik lefelé.

 

Juhász András: Ki készítené a tervet?

 

Szabó Miklós: Még nem tudom. Néhány terület helyrajzi számát le kell még tisztázni, illetve még egyeztetni kell. Önkormányzati területeket kell keresni

Én azt mondom, mindkét pályázatot be kell adni.

 

Juhász András: Beadjuk a pályázatot a csapadékvíz elvezetésre, esetleg nyerünk, akkor pályázhatunk az önerőre.

 

Szabó Miklós: Kíváncsi leszek erre.

A vízügyi pályázaton ne vitatkozzunk, ebben segítenek nekünk, azzal is bíztattak bennünket, hogy előre is adnának támogatást. Muszáj valamit lépnünk, mert hamarosan utunk sem lesz. Elmondták a szakemberek, felesleges fákat ültetni a rézsűbe, mert az nem fogja meg a partoldal csúszását.

 

Kustánné: Tervezzük a szennyvizet, az ivóvízminőség javítást, ezek útfelújítással járnak, mert a vezetékek lefektetése útfeltúrással jár. Most felújíttatjuk az árkot, utána meg tönkretesszük?

 

Szabó Miklós: Az árkot nem bántják. Elmondták a szakemberek, ha nem lépünk, Kustánszeg megnézheti magát. Az előzetes tervet ingyen elkészítik.

 

Geráthné: A pályázatoknál arra is figyelni kell mennyi a fejlesztési pénzünk, s nekünk összesen 2 millió Ft-unk van.

 

Bécsné: Akkor azt mondja meg nekem valaki, hogy Becsvölgye hogyan tud ennyi pályázatot beadni?

Én szeretnék a pályázatíróval találkozni, vagy keressek mást?

 

Juhász András: A pályázatírót június 30-ig foglalkoztatjuk, létszámleépítés lesz. Onnantól minden önkormányzat maga oldja meg a pályázatait.

Ne fogjunk bele rengeteg dologba, gondolják át, el kell dönteni, mit szeretnénk.

 

Bécsné:Miért nem mondta korábban, hogy július 1-jétől nem dolgozik már a pályázatírónk? A Leader program nem ér rá. Mi nem pályázhatunk semmire, miért ajánlgatják mégis a kistérség munkatársai?

Mire adhatunk be akkor pályázatot? Leaderre lehet, amelyik 100 %-os támogatottságú?

 

Kovács Szilvi: Helyi érték rendezvény keretében fogathajtó verseny? Illetve az önkéntes programok támogatás alatt, s táboroztathatnánk a helyi gyerekeket.

 

Kustánné: Iskola átszervezés, normatíva visszafizetés, Provender József követelése, emellett bevállalni az utófinanszírozott pályázatokat, én tartok ettől, pesszimistán látom a helyzetet.

 

Bécsné: Én szeretnék pályázatokat íratni.

 

Kovács Szilvi: Véleményem szerint is kell próbálkozni.

 

5./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Szabó Miklós: A Generali Providencia Biztosító szakértője megnézte az önkormányzati ingatlanokat, s utaltak át 716.000.- Ft-ot a számlánkra. Amit mindenképpen meg kell oldani, az a kultúrház támfala, mert az már életveszélyes. Ezen kívül nagyon fontos volna még a Polgármesteri Hivatal körbeszigetelése, mert az épület alá befolyik a csapadékvíz. Meg kellene szűntetni a beázásokat is. Kértünk árajánlatot Horváth Istvántól és Scheibert Bélától.

 

Juhász András: Horváth István csak a támfalra adott ajánlatot 410.000.- Ft + ÁFA összegben.

Scheibert Béla adott árajánlatot a támfalra, de ő más technológiával építené, megoldaná a csapadékvízelvezetést is, ajánlata: bruttó 1.432.000.- Ft. Készített ajánlatot Kulturház és a Könyvtár közötti lépcsősor felújítására, 1.271.883.- Ft, valamint a kultúrházat és a könyvtárat összekötő lapos tető felújítására, 640.115.- Ft, valamint a Kultúrház tetőfelújítására is két változatban. I változat bontott anyag felhasználásával 2.272.656.- Ft, új cserép felhasználásával 3.229.860.- Ft.

 

Szabó Miklós: Én Horváth Istvánnak azt mondtam, hogy lebontani a támfalat, alapot készíteni, majd egy vasbetonfalazatot felhúzni.

 

Srágli József: A 25 cm-es támfal kevésnek tűnik, hamarosan ugyanilyen rossz állapotba kerül, mint most.

 

Kustánné: Ő a csapadékvíz elvezést sem oldaná meg, nekem a Scheibert Béla technológiája a szimpatikus. Ne a legolcsóbb megoldást válasszuk.

 

Bécsné: Annyi pénzünk nincsen, hogy a drágább megoldást válasszuk. A biztosító által adott pénzből, máshová is kell, hogy jusson.

 

Kustánné: Én a jobbik technológiára szavazok

 

Szabó Miklós: Még próbáljunk meg alkudni velük

A Polgármesteri Hivatal szigetelését feltétlenül meg kell csinálni, mert nem lesz épületünk rövidesen. Én hozok vastag szigetelőpapírt.

 

Kustánné: Horváth Istvántól is kérjünk részletes árajánlatot, de ez nem lesz végleges megoldás, két év múlva tönkremegy. Én a biztosabbat választanám. Nem egyforma a két árajánlat műszaki megoldása.

 

Bécsné: Miért menne két év alatt tönkre?

Én nem szeretnék a támfalra 1,4 millió Ft-ot fizetni. Az összes, a biztosítótól kapott pénz sem lenne elég rá.

 

Kovács Szilvia: Horváth István is dolgozzon ki olyan technológiát, mint a Scheibert Béla.

 

Srágli József: Kérdezzük meg Horváth Istvánt!

 

Bécsné: Nekem is megfelel, de az 1,4 millió Ft-ot nem engedem kifizetni. A biztosító által utalt pénzből mást is szeretnék megcsinálni.

 

Az állatorvos negyedévente 12,500.- Ft utiköltséget kap az önkormányzattól, s ezt szeretném megbeszélni, hogy kapja- e továbbra is. Mert ő a gazdáktól is megkéri a díját.

 

Juhász András: Az állatállomány lényegesen lecsökkent, így nem olyan jó körzet a miénk, állatorvosi szempontból. Ezen kívül fizet iparűzési adót, illetve Csonkahegyháton irodát és telefont kap.

 

Bécsné: Ezt eddig nem tudtam, hozzunk határozatot, hogy adjuk-e az utiköltség támogatást továbbra is?

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

29/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Fórizs Imre állatorvos részére negyedévente 12.500.- Ft utiköltség-térítést biztosít.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécsné: Június 9-én megtartottuk az iskola átszervezéssel kapcsolatos első Szakmai Előkészítő Bizottsági ülésünket, melyen kijelöltük a kisebb csoportokat, akik egy-egy szakterületet kidolgoznak, s a következő megbeszélés július 8-án lesz Csonkahegyháton. Én egy kicsit félek Milejszeg és Pálfiszeg Önkormányzataitól, hogy nem szavaznak a társulásra.

 

Gödörházi Norbert a Zala Megyei Közművelődési Intézmény munkatársa megkeresett, hogy nyáron fogadnánk- e két festőművészt, július 4-től július 10-ig. A kulcsosház nem szabad, így oda nem tudjuk elszállásolni őket. Két képet kell festeniük, melyet be kell kereteztetnünk, 1 -1 kép a miénk marad. Ezen kívül gondoskodnunk kell élelemről, a szállításukról stb.

 

Kustánné: Nagyon drága a képkeret, szükségünk van erre? Télen szabad a szállás, jöjjenek akkor.

 

Kovács Szilvia: Sokba kerül, nem javaslom.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – formai határozat nélkül – egyhangúlag úgy határozott, hogy 2011. évben nem fogad művészvendégeket, mivel az elszállásolásukat nem tudja megoldani.

 

Szabó Miklós: Én javaslom, hogy az ingatlanok rendbetételére készített felhívásokat 4 évre írja meg a hivatal, június végéig és szeptember végéig adva határidőt a kaszálásra, s akkor nem kell minden évben foglalkozni ezzel.

 

Bécsné: Szirkovics László megkeresett, hogy az önkormányzat tegye rendbe a házához vezető utat. Én viszont azt nem értem, ha az önkormányzati út, miért tett oda sorompót?

Sajnos Paraszán, Németh Gergelyné előtt összetörött két hídgyűrű, ki kell javítani.

 

Juhász András: Ha közút, nem tehetett volna sorompót oda Szirkovics László.

 

Bécsné: A mai naptól már nincsen takarítónő a hivatalban. Jelenleg meg tudjuk oldani a takarítást a rehabilitációs járadékossal, akinek foglalkoztatását 100 %-ban támogatja a munkaügyi központ, de augusztus 1-jétől, vagy augusztus 15-től kell felvennünk valakit. A munkaügyi központ 50 év feletti regisztrált munkanélkülire 50 % támogatást biztosít 6 hónapos foglalkoztatással. Támogatást adnak még a 25 év alattiakra, esetükben 80 %-os a támogatás mértéke 8 hónapra.

 

Juhász András: A Zala Megyei Földhivatal megkereste az önkormányzatot, hogy a sportöltözőnél lévő magassági alappont megsemmisült, ismeretlen kihúzta a földből, s ennek pótlása kötelező. Meg kell rendelni és a költségeit viselni kell. Ezt kötelező megrendelni.

 

A parlagfűmentesítésre beadott pályázatunkon 250.000.- Ft-ot nyertünk. Tájékoztatást szerint 250 önkormányzat nyert, az ellenőrzés szigorú lesz. Egy damilos fűkaszára, illetve védőfelszerelésre lehetett pályázni.

 

Szabó Miklós: Beadáskor nem volt arról szó, hogy csak damilos fűkaszára és védőfelszerelésre lehet pályázni. Kérek árajánlatot LAUR Kft-től.

 

Hová lettek a tájháztól az asztalok és a padok?

 

Juhász András: A horgász egyesület épített egy beállót a tópartra, s oda vitték le. Visszahozzák, ha már készítettek helyette.

Dormán László a Hydrocomp vezetője megkeresett, megbeszéltük, hogy megnézzük a Nagyberki és a Jókai utcai patakokat.

 

Bécsné: Az ülést 23,15 órakor berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester