„>J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületnek 2011. május 13-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

Napirend:

 

1./ Kötetlen beszélgetés az új képviselő, Szabó Miklós bevonásával.

 

Bécs Tiborné: Hétfőn, május 16-án lesz az alakuló ülésünk, a mai kötetlen beszélgetés lesz, melynek összehívását Márkus Gyula képviselő kezdeményezte, melyre elhívtuk az új képviselőt is, Szabó Miklóst, aki vállalja a képviselői munkát.

A hétfői alakuló ülésen az ünnepélyes és kötelező napirendi pontok után az iskola átszervezése lesz napirenden, vendégeink lesznek Vásár Mariann a Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa, Salamon Mária csonkahegyháti polgármester és Salamon Henrietta csonkahegyháti körjegyző. Voltunk több megbeszélésen is, Magai Ágota Becsvölgye polgármestere szinte lebeszélte a Teskánd és Gellénháza polgármestereit, hogy fogadják az iskolánkat. Ő azt szeretné, ha Becsvölgyén lenne az 1-8. osztály. Csonkahegyhát és Teskánd is fogadná a gyerekeinket.

 

Márkus Gyula: 1-4 maradjon Kustánszegen, az 5-8. osztályt pedig elvisszük.

 

Kustánné: Mi az irány az iskolával?

 

Bécsné: Még nincs itt az anyag, átnézzük, és hétfőn döntünk. Az anyag ismeretében tudunk dönteni.

 

Márkus Gyula: Már semmi újat nem tud mondani a szakértő, szinte felesleges Becsvölgyére mennünk.

 

Bécsné: Május 20-án 18 órakor tartjuk az Idősek Napját, mindenkit várok a párjával. Kérem, hogy hozzanak süteményt.

Melyik boltban vásároljuk meg az italt?

 

Szabó Miklós: Árajánlatot kell kérni, s amelyik olcsóbban adja, ott vásároljunk.

 

Bécsné: Június 5-én lesz a III. Göcseji Randevú a Zalaegerszegi Falumúzeumban, melyen szeretnénk résztvenni, ebben is kérném a segítségüket.

 

Bécsné: Gondolkodnunk kell már arról is, hogy tudunk-e falunapot tartani. Én nagyon szeretném, ha lenne, de nem tudom azt, hogy lesz-e rá pénzünk.

 

Szabó Miklós: A buszmegállókat teleragasztgatják plakátokkal, el kell érnünk, hogy le is szedjék.

 

Márkus Gyula: Szeretném megkérdezni a polgármestert, hogy milyen irányt képvisel a szennyvízberuházással kapcsolatosan?

 

Bécsné: Nem szeretnék véleményt nyilvánítani, először szeretném tudni a lakosság véleményét.

 

Márkus Gyula:El kell dönteni az irányt és annak megfelelően kell a lakosságot tájékoztatni, irányítani. Mi az, hogy a polgármester nem tudja, mit akar.

 

Bécsné: Tudom, mit akarok, de először a lakosság véleményét szeretném tudni.

 

Márkus Gyula: Én már több ülésen is vitatkoztam a polgármesterrel, nem értünk egyet nagyon sok dologban, ezért én lemondok a képviselői tisztségemről. Én azért kértem, hogy legyen most ez a beszélgetés, hogy tisztán lássak, s még az alakuló ülés, az eskütétel előtt döntsük el, hogy ki mond le. Minden feladatot a polgármesternek kell elvégeznie, nem a képviselőknek, nekem, vagy a Kustánnénak, nekünk is van munkahelyünk, mi nem segítünk a feladatokban.

 

Bécsné: Én nem fogok lemondani, hiszen a falu lakossága választott meg és bizalmat adott nekem. Gondolja át még egyszer ezt a döntést. A lemondást írásban kell benyújtani.

 

Szabó Miklós: Gondolja át a döntését Márkus Gyula, nem baj, ha vannak viták, nem kell mindenben mindig egyetérteni. Én is azért vállaltam el a képviselőséget, mert nem tudok belenyugodni abba, hogy nem lehet ezt a falut előbbre vinni. Meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, mert egy nagy zápor a mélyebben lévő területeket teljesen elárasztja. Ebben már volt részünk nekünk, amikor a gépeket, baromfit vitte a víz. De ezen kívül is van még rengeteg tennivaló.

 

Márkus Gyula: Nincs mit átgondolnom, szinte minden ülésen vitázunk a polgármesterrel, nem tudunk együttdolgozni. Nélkülem nyugodtabbak lesznek az ülések.

 

Bécsné: Az ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester