Jegyzőkönyv

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 3-i üléséről.

 

 

Jelen vannak: Bécs Tiborné mb. polgármester, Kovács Szilvia Katalin, Kustánné Gyalog Márta és Márkus Gyula képviselők, a lakosság részéről jelen van kb. 40 fő.

 

 

Bécs Tiborné: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Falugyűlés, közmeghallgatás

– polgármester jelöltek bemutatkozása

2./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

.

1./ Falugyűlés, közmeghallgatás – polgármester jelöltek bemutatkozása.

Juhász András: Köszönti a megjelenteket. Rövid tájékoztatást ad a május 8-i időközi polgármester választásról. Három polgámester-jelölt adta le április 8-ig az ajánlószelvényeket, s ezzel jogot szereztek a választáson való megmérettetésre. Mindannyian részt vesznek az ülésen és ismertetik elképzeléseiket.

 

Bécs Tiborné polgármester-jelölt: Ismerteti elképzeléseit: tiszteletdíjasként kívánom ellátni a feladatot. Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a falu. Elképzeléseim: – szennyvízkezelés, ároktisztítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása, járda felújítása, tó környékének rendbetétele a helyi horgászegyesülettel közösen, iskola megtartása, átszervezése, teleház működtetése, kultúrház felújítása, falunap és egyéb rendezvények fenntartása, húsvétváró délután, gyereknap stb. Azon leszek, hogy a terveimet megvalósítsam közösen a képviselő-testülettel, a hivatal dolgozóival közösen.

 

Németh Lajos polgármester-jelölt: 30 éve élek Kustánszegen, jelenleg falugazdászként dolgozom vezető főtanácsosi besorolásban. 1994-1998. között polgármester voltam, úgy érzem akkor sikeres képviselő-testületet kovácsoltunk össze, az akkori testületből hárman polgármesterek voltak. Az is nehéz időszak volt, félnapos ügyintézés volt csak, azóta eljutottunk odáig, hogy már helyben lehet ügyet intézni, házasságot kötni, ez mindenképpen fejlődés a falu életében. A falut közösségként kell élhetővé tenni, az lenne a jó, ha a helyiek jól éreznék magukat itt, fontos lenne a fiatalokat megtartani. Sajnos nagyon kevés a gyerek, de az iskolát jó lenne megtartani. Konkrét munkákat nem tudok még felsorolni, át kell nézni a költségvetést, mit lehetne még spórolni úgy, hogy a lakosságot tovább már nem terheljük. Főállásúként indulok, mert van annyi munka a faluban, hogy igényel egy főállású polgármestert, s ezért egy közepes fizetéssel elégedett lennék.

Srágli János polgármester-jelölt: Kustánszegi születésű vagyok, így bemutatkozni nem nagyon kell. Terveim: iskola további működtetése, természetesen nem minden áron, nyitottnak kell lenni.

Szennyvízcsatorna megépítése, de lehet, hogy engedélyezik azt, hogy nem kell.

Iparilag érintetlen a területünk, ez a falunak egy kincs a turizmus terén.

Civil szervezetek létrehozása, minél nagyobb rétegek bevonásával, az önkormányzat koordinálná az ő munkájukat.

Ingatlanok rendbetétele.

Falu honlapjának rendbetétele.

A ciklus végére legalább 4-5 rendezvény legyen a faluban.

Tiszteletdíjasként indulok.

Lakatos Dezső: Nagyon sok a munka a faluban, tiszteletdíjasként, hogy gondolják ellátni?

 

Bécsné: Megbízott polgármesterként eddig is elláttam, mindenhová elmentem ülésre, értekezletre, oda is, ahová főállású polgármesterek nem. Meg is lepődtem azon, hogy két olyan gyűlés is volt (többcélú, ZALAISPA), amelyet határozatképtelenség miatt el kellett napolni.

Kötetlen munkaidőben dolgozom, megbízott polgármesterként eddig is munka mellett láttam el a feladatot, a tiszteletdíjamról is lemondtam, a saját autómmal mentem el mindenhova. Vállaltam, hogy indulok a választáson és szeretném is csinálni, tiszteletdíjat és mobiltelefont kérnék.

 

Srágli János: Én itthon dolgozom, akinek szüksége van rám, megtalál. Nyáron van három nehéz hónapom, de azt is megoldanám. Ha nem tudnám ellátni, nem vállaltam volna a megmérettetést.

 

Geráth Sándor: Bécsné elképzelései jók, de nemcsak a gyűlésekre kell járni, más feladatok is vannak. Úgy látom, gazdátlanná vált a falu, kell valaki, aki irányt. Ha a polgármester sokat dolgozik, előre viszi a falut, akkor a főállásúként megillető bért sem szabad sokallni. A közmunkásokat is irányítani, ellenőrizni kell, mert nem vigyáznak a gépekre, Zalaegerszegről ezt nem lehet elintézni.

 

Bécsné: Én irányítom a közmunkásokat, eddig is ellenőriztem őket, az elvégzett munkájukat.

 

Geráth Györgyné: Kicsit ellaposodott a falu az utóbbi időben, nincs nyüzsgés, sürgősen tettek kellenek. A fiatalokat kellene megfogni, esténként a buszmegállókban vannak. Van-e elképzelésük ezzel kapcsolatosan? Programok kellenének a számukra. A kustánszegi nőkre is számítanék, színjátszókör, férfikar,, össze kellene fogni a lakosságot. Kifelé is nyitni kellene, a környező falvakba.

 

Bécsné: A fiataloknak még korábban kialakított az önkormányzat egy klubhelyiséget, egy ideig jártak is ide. Kondigépek is vannak, amiket használhatnának, rend is van, mégis inkább a buszmegállókban gyülekeznek. Természetesen segítséget nyújtunk a különféle kezdeményezésekhez, pl. sütő-főző tanfolyamhoz, bármihez, amire érdeklődés mutatkozik.

Szerettem volna újszülött támogatást is, de nem kaptam ehhez támogatást.

 

Németh Lajos: Geráthné csupa jó ötletet mondott,. Először meg kell kérdezni a fiatalokat, lakosságot, hogy ők mit szeretnének, mert rájuk erőltetni semmit nem lehet.

 

Szalai Gyula: A labdarúgócsapatról senki sem beszélt.

 

Srágli János: Ha én lennék a polgármester, nekem vannak ezzel kapcsolatosan terveim, megkeresném a megfelelő embereket erre a feladatra.

Újra éleszteném a Fiatalok Társaságát, illetve az idősebbeknek a Falubarát Kört. Meg kell szólítani az embereket.

 

Juhász András: Megköszöni a lakosság részvételét.

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Juhász András:

Kustánszeg Község Önkormányzati képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

19/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2011. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2010. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló KvVM rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembevett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

Megbízza a ZALAVÍZ Zrt-t a pályázat lebonyolításával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

Juhász András: Leadtuk az ÖNHIKI pályázatot 9.351.000.- Ft-tal.

 

Bécs Tiborné: Tájékoztatja a képviselőket Provender József leveléről. A Prowatech Kft. készítette a terveket a szennyvízpályázatunkhoz 2009-ben. A tervezési szerződésben rögzítésre kerültek a fizetési határidők és az összegek 3 pontban.

  1. 250.000.- Ft+ÁFA a környezetvédelmi vizsgálatok elkészültekor a tervdokumentáció átadását követően a számla befogadása után 15 nappal
  2. 1.475.000.- Ft +ÁFA a létesítési engedélyes tervdokumentáció átadását kvetően a számla befogadása után 15 nappal
  3. 1.000.000.- ft +ÁFA a létesítési engedély kiadását követően a számla befogadása után 15 napon belül.

Az első pontban rögzített 250.000.- Ft megfizetésétől eltekintettek, mert egy korábbi dokumentációt vettek alapul.

A második pontban rögzített összeget a korábbi polgármester lealkudta 1.000.000.- Ft +áfa összegre, mert a pályázat elutasításra került, s ebben szerepe volt a tervezőnek is. Ez egy korábbi megállapodás volt, s az összeget át is utalta az önkormányzat. Most levelükben mégis kérik a hiányzó 593.000.- Ft-ot. Ez a megállapodás sajnos csak szóban köttetett meg, mivel az egyeztetésről nem készült jegyzőkönyv, illetve megállapodás módosítás sem került aláírásra. Az egyeztetésen résztvett a korábbi polgármester Geráth Sándor, Lakatos Dezső alpolgármester, a körjegyző úr, Győri Éva pályázatíró, Provender József és Fazekas Cecília a Prowatech Kft. ügyvezetője.

Ezen kívül kérik, mivel elkészült a jogerős vízjogi létesítési engedély, a 3. pontban rögzített 1.000.000.- Ft +áfa összeget is. Május 15. napját adták meg határidőnek. Erre a levélre mindenképpen reagáljunk. Az 593.000.- Ft kifizetésével nem értek egyet, mert arról született megállapodás. Az 1.000.000.- Ft ÁFA-t viszont biztosan ki kell fizetnünk, mert azt nem módosította senki, a szerződésben pedig benne szerepel.

 

Márkus Gyula: Azt azért el kell döntenünk, hogy pályázunk-e, ha lesz erre lehetőség, szennyvízre, mert akkor szükségünk lesz a vízjogi engedélyes tervekre. Ha viszont nem pályázunk, akkor gondoljuk át, hogy fizetünk-e, mert ők is sok hibát követtek el.

 

Kustánné: Ha aláírt szerződés van, muszáj fizetnünk.

 

Bécsné: Nagyon úgy néz ki, hogy nem tudunk kibújni a fizetés alól, de mindenképpen válaszoljunk a levélre, írjuk meg, hogy az 593.000.- Ft kifizetésével nem értünk egyet, mert arra megállapodás született.

 

Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester