Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

 

1./ Aktuális feladatok megbeszélése

Juhász András: MVH –tól megkaptuk az IKSZT pályázatunk elutasító határozatát, a jogorvoslatra 15 nap áll rendelkezésünkre, ez a határidő május 5-én jár le. A jogorvoslatnak látom lehetőségét, mert az elbírálásnál legalább két pont megtámadható. De azt kell átgondolni, hogy mellé tudjuk-e tenni a szükséges önerőt, 5-6 millió Ft-ot, mert ha nem, akkor nem érdemes dolgoznunk vele. Ezt el kell dönteni ezen a héten.

 

Bécsné: Mi az a két pont, amit érdemesnek gondol megtámadni.

 

Juhász András: Az egyik pont, hogy az IKSZT hely nem egy épületben van a könyvtárral, ez nem igaz, mert egy épületben van. Ez 5 pontot jelentene, s már ez elég is lenne, a sikeres pályázathoz. A másik pont a láthatóság, vagy látogatottság, ezt nem is igazán értem, mit takar. A Fővárosi Bírósághoz lehet fellebbezni.

 

Megkaptuk a szennyvíz beruházáshoz a vízjogi létesítési engedélyt, így az újabb pályázathoz a műszaki hiányosság elhárult.

 

18-án megtörtént a helyszíni szemle az esetleges iskolai tantermek kialakításához. ÁNTSZ, tűzoltóság, és egy építési vállalkozó volt jelen. Komoly anyagi befektetés szükséges, legkevesebb 8 millió Ft, rosszabb esetben 18 millió Ft. Gyerekenként 2 m2 terület kell minimum, belmagasság 3 m.

 

Bécsné: A falugyűlés május 3-án lesz, mert 2-án egyéb program van.

A kistérségi normatíva, 12.952.562.- Ft, visszafizetése ügyében határozat született 2012. 01. 01-től 2013. 12. 31-ig kell visszafizetni ezt az összeget a két önkormányzatnak. A mozgókönyvtári normatívát nem kapjuk meg, azt már levonják a tartozásból.

A kistérség munkatársának elmondása szerint akkor is kapnánk állami támogatást, ha nálunk csak alsó tagozat lenne, még akkor is, ha csak a kustánszegi gyerekek tanulnának itt.

 

Szükséges lenne egy fűnyíró vásárlása, mert van 4 közmunkásunk, május 1-jétől lesz még kettő, s nincs elegendő gépünk, amivel dolgozhatnának.

 

 

 

Márkus Gyula: Nem kell a legolcsóbb gépet megvenni, mert az nem tart sokáig. Szerintem 40-50.000.- Ft-ot áldozhatunk erre. A falugondnok vegye meg, nyugodtan rábízhatjuk.

 

Bécsné: Az ülést 22,15 órakor berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester