Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 16-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

 

1./ 2010. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester.

 

2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása.

Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester.

 

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

 

1./ 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester.

Juhász András: Az anyagot megkapták, előirányzat módosítás miatt szükséges a rendelet módosítása.

 

Geráthné:A szociális kiadások miatt kell 3.932.000.- Ft-tal módosítani az előirányzatot.

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

3/2011. (III. 23.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 3/2011. (III.23.) számú rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2010. (III.5.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása. Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester.

Geráthné: A 2010. évi módosított pénzmaradvány 1.936.000.- Ft. A kiadott táblázatok szinte teljesen ugyanazok, csak többféleképpen kell bemutatni az államháztartási törvénynek megfelelően.

 

Juhász András: Az anyagot a következőképpen készítjük el: szöveges beszámolóval indítunk a megfelelő tartalmi elemekkel, és értékeljük benne az évet. Ezután a rendelet jön, majd a mellékletek következnek.

 

Bécs Tiborné: A körjegyzőségi támogatás 6.623.000.- Ft, mit takar.

 

Juhász András: A körjegyzőségnek is van költségvetése, amelyet együttes ülésen fogadnak el az önkormányzatok. A kiadásokat megszámoljuk, ez a kiinduló pont. Bevételként kapunk állami támogatást, illetve a saját bevételek szerepelnek még, és a különbözetet az önkormányzatok egésztik ki, lakosságszám arányosan.

Ha valamit nem értenek, olvassák át újra az anyagot és a következő ülésen is tehetnek fel kérdéseket.

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

4/2011. (III. 23.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 4/2011. (III.23.) számú rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Bécs Tiborné mb. polgármester.

Geráthné: Az anyagot az eddigiek szerint készítettem el. Először kiszámoltam a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat 10 %-kal növeltem.

 

Juhász András: A pénzforgalmi mérleget bemutató táblából látszik a legjobban, hogy milyen nehéz az önkormányzatok helyzete.

 

Kustán Sándor: A sportegyesület képviselőjeként van jelen. A nehéz anyagi helyzet ellenére tudja-e az önkormányzat támogatni ebben az évben is az egyesületet? Igyekszünk takarékoskodni. Sajnos az öltöző felújítása is nagyon aktuális lenne, volt egy pályázat, de februárban lejárt a határideje. A falugondnoki busz szállított bennünket az idegenbeli mérkőzésre, lehet ez így továbbra is?

 

Márkus Gyula: Szerintem továbbra is támogassuk a sportegyesületet, hiszen ez az egyetlen szervezet van már csak a faluban.

Az egyesülettel kapcsolatos költségekről tájékoztassuk a sportolókat tételesen, mert el sem hiszik néhányan, hogy milyen sok pénzt fordít erre az önkormányzat.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

5/2011. (III.23.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.23.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Kustánné: A Zalaegerszegtől kért mart aszfaltról van-e újabb fejlemény? Én arra gondoltam, hogy abból a Petőfi utcát felújíthatnánk.

 

Márkus Gyula: Arra a célra az nem jó. Például a református templom parkolójába jó lenne.

 

Szeretném megkérdezni, hogy a fakitermelők ügyében van-e előrelépés?

 

Juhász András: Közterülethasználatról van rendeletünk, a polgármesternek kell felszólítani.

 

Márkus Gyula: Kérem, hogy írásban küldjenek felszólítást a termelőnek, a következő ülésen tájékoztatást kérek az intézkedésről.

 

Juhász András: A rövidtávú közmunkaprogram pályázatunkat befogadta a munkaügyi központ, pénteken írjuk alá a megállapodást. Április 1-jétől 4 főt tudnánk alkalmazni, napi 4 órában, július 31-ig. Jelenleg éppen 4 fő bérpótló juttatásban részesülő ügyfél van, ha nem fogadnák el a felajánlott munkát, a juttatást meg kell szűntetnünk. Rajtuk kívül is vannak emberek, de nekik legkorábban április 6-tól lehetne munkát felajánlani.

 

Ivóvízminőségjavítással kapcsolatosan a Zalavíznél voltunk egy megbeszélésen. A minisztérium jóváhagyta az előkészítő fázist. A kis önkormányzatoknak nem kell önerőt biztosítani, mert a Zalavíz a Közös Pénzügyi Alapból megfinanszírozza.

 

Márkus Gyula: Én nem nagyon hiszek ebben, hogy Zalaegerszegről kapjuk a vizet, mert nem tudjuk kiküszöbölni a pangó vizet. Lehetett volna a várossal együtt pályázni, csak külön konzorciumként.

 

Juhász András: Pangó vízre garanciát vállalnak, ne szálljunk ki már ebből a körből.

 

Bécs Tiborné: Arra nem volt lehetőség, hogy a 13 önkormányzat külön pályázzon.

 

Juhász András: A Zalavíznek az az érdeke, hogy Zalaegerszegen beruházzon, ezzel Zalaegerszeg és környéke a következő 20 évre el van látva. Esélyünk még az lehet, hogy Gellénháza és térsége is pályázik, s egy teljes kör kialakulna a térségben, s akkor valóban nem lenne pangó víz. Azt ígérték, hogy a vízdíj ugyanannyiba fog kerülni, mint a városban, s azzal jól járunk.

 

Márkus Gyula: Én ebben nem bízok.

 

Juhász András: A megbeszélésen is felvetette mindenki a kételyeit, megnyugtattak bennünket a vízdíjat, és a pangó vizet illetően is.

 

Bécsné: Szirkovics Ákos megvásárolta a 703 hrsz-ú ingatlant, aláírtuk a szerződést.

 

Említettük már beszélgetés szintjén, hogy az oktatással kapcsolatosan Vásár Mariannát, a kistérség szakemberét hívjuk meg.

 

Márkus Gyula: Együttes ülésre hívjuk meg. Az egyértelmű a számomra, hogy az iskola a jelenlegi formában nem működhet.

 

Bécsné: Abban nem döntöttünk, hogy be kell zárni az iskolát. Becsvölgye az ÖNHIKI pályázaton megigényli a visszafizetendő összeget, mi nem kapunk belőle, de a ránk eső összeget nekünk kell visszafizetnünk.

 

Juhász András: Sajnos még mindig kevés információ áll a rendelkezésünkre. Én elhívnám testületi ülésre a Mariannát, ő elmondaná a pontos adatokat, számokat. Kustánszeget a csődtől kell kimenekíteni, nem csak az iskola léte a tét.

 

Bécsné: Van-e még pályázatírónk, és hol lehet a pályázatokat figyelni. Elkéstünk a sportöltöző felújítási pályázatról is.

 

Kovács Szilvia: Mire van beállítva a pályázatírónk? Volt-e nyertes pályázat az elmúlt évben?

Juhász András: Ő minden pályázatra be van állítva, de nem volt információnk a sportöltöző felújítási pályázatról. Volt nyertes pályázat az elmúlt évben is.

 

Bécsné: A horgász egyesület elnöke megkeresett, hogy a strandnál kialakított szabadtéri sütőnél egy beállót szeretnének építeni, amennyiben hozzájárulunk. A temetőben még vannak farönkök, azokat elvinnék felvágatni az anyaghoz. Természetesen amennyiben hozzájárulunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a tónál lévő szabadtéri sütőhöz a Göcsej Horgász Egyesület esőbeállót építsen.

 

Márkus Gyula: Együttes ülésen felmerült, hogy Kustánszegnek fizetnie kell Becsvölgyének a közösen működtetett intézményekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáért. Én erre nem mondtam igen, erre figyeljünk.

 

Juhász András: Benne szerepel a jegyzőkönyvben az biztos.

 

Márkus Gyula: Én nem szavaztam meg.

 

Korábban a költségek viselése a közös intézményeket illetően 60 – 40 % arányban történt. Efölött eljárt már az idő.

 

Geráthné: Lakosságszám arányában történik a finanszírozás.

 

Márkus Gyula: Akkor a jegyzőkönyvekben miért nem úgy szerepel? A következő ülésre tudni szeretném, hogyan van az elszámolás az iskolánál, milyen arányban?

Kustánné: Beszéltünk arról, hogy iskolával kapcsolatos problémák megbeszélésére meghívjuk testületi ülésre a kistérség szakemberét. A szülőket ne hívjuk meg?

 

Bécsné: Én még nem gondolom a falut összehívni, először információkat kell gyűjteni , nem tudunk semmi konkrétat jelenleg mondani.

 

Kovács Szilvia Katalin: A kistérség szakemberét, Vásár Mariannát együttes ülésre hívjuk meg, s a két testület közösen hallgassa meg.

 

Bécs Tiborné: Megbeszélem Becsvölgye polgármesterével. Az ülést 2215 órakor berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester