Jegyzőkönyv

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. szeptember 8-i közmeghallgatásról és képviselő-testületi üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint, a lakosság részéről megjelent kb. 70 fő.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ Közmeghallgatás:

-A polgármester és képviselő-testület beszámolója az elmúlt 4 év munkájáról.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

– 2010. október 3-i önkormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozása.

2./ Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

3./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

1./ Közmeghallgatás:

-A polgármester és képviselő-testület beszámolója az elmúlt 4 év munkájáról. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Minden évben tartottunk közmeghallgatást, illetve falugyűlést, amelyen beszámoltunk Önöknek az elvégzett munkáról. Most az elmúlt 4 év legfontosabb feladatait szeretném röviden vázolni.

Kezdeném azzal, hogy 4 éve a munkánkat azzal kezdtük, hogy a korábbi testület 8,2 millió Ft adósságot hagyott ránk, mivel a Béke út felújításának költségeit nekünk kellett kigazdálkodni. Ígérem, hogy a jelenlegi testület adósságot nem hagy hátra.

Az óvodát, iskolát erőn felül is sikerült működtetni. Sajnos az óvodában üzemelő konyhát nem tudtuk megtartani, az Atroplusz Közétkeztetési Kft. szállítja az ebédet.

Sikerült felújítani az iskolát, kitakarítottuk az iskola kertjét, a templomdombot, megtörtént az utak kátyúzása minden évben, megcsináltattuk a világháborús emlékmű talapzatát. Kialakítottunk a fiataloknak egy helyiséget, amelyet sajnos nem nagyon becsülnek meg, mostanában már csak bulizásra használnak, a pingpong asztalt összetörték, a kondigépeket félreszórták. Működik még a sportegyesület, illetve a hagyományokat továbbvittük: március 15-i ünnepség, Idősek Napja, Kustánszegi Napok. Szerettünk volna Idősek Klubját kialakítani, de nem írtak ki ilyen pályázatot. Rendben vannak a közterületeink, a tó környéke, a temető. Lecseréltük pályázati támogatással a falugondnoki autót. Az iskola udvarába építettünk egy garázst, egy raktárt, illetve egy gyerekfoglalkoztatót, ahol jó időben tanórákat is lehet tartani. Megtörtént a Jókai utca, valamint a Táncsics utca kritikus szakaszának felújítása. A temetőben kivágtuk a nagy fákat, helyette fenyőt ültettünk, illetve építettünk lakossági kérésre egy WC-t is egy félreeső helyre. A faeladásból tudtunk vásárolni egy motorfűrészt. Több pályázatot is benyújtottunk, többek között szennyvízelvezetésre, mely sajnos nem nyert. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokosok lettünk, sajnos további pályázatunk nem volt sikeres, illetve még nem utasították el, de nem voltunk a nyertesek között. Ha ez a pályázat sikerülne, szeretnénk egy főt alkalmazni, aki a könyvtárat, a számítógépes termet, illetve ezt a teret felügyelné, illetve besegítene a hivatal munkájába. Sajnos elutasították a játszótér pályázatot, az iskola-felújítás, sportpálya kialakítás pályázatunkat.

Községünkben is magas az ivóvíz arzéntartalma, ezért 13 község egy társulást hozott létre, a pályázatot a ZALAVÍZ Zrt készíti el, s így Zalaegerszegről fogjuk majd az egészséges ivóvizet kapni.

A Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül fűnyírókat, damilos fűkaszát és egyéb szerszámokat kaptunk.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani.

 

Juhász András: Az október 3-i választásokról szeretnék néhány gondolatot mondani:

Szeptember 3-án, 16 órakor lejárt a jelöltállítás határideje. Kustánszegen 4 polgármester és 10 képviselő-jelölt indul a polgármesteri és képviselői tisztségért, akiknek lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra. A választás egyfordulós lesz, semmilyen érvényességi és eredményességi küszöb nincs. Időközi választást csak akkor kell kitűzni, ha a két legtöbb szavazatot kapott polgármester-jelölt között egyenlő a szavazatok száma.

Sajnos az önkormányzatok anyagi helyzete nagyon rossz, a 2010-es év a legnehezebb, amit az is bizonyít, hogy 8 évvel ezelőtt 8-szor ennyi ÖNHIKI támogatást kaptunk. Az elmúlt 4 év kísérletezése, munkája tiszteletre méltó volt.

 

Simon Zsolt iskolaigazgató: Három éve dolgozom itt, sajnos kevés a gyerek. Az óvodában az elmúlt évben bölcsődei csoportot indítottunk, és tartalmilag, szakmailag megújult mind az óvoda, mind az iskola. Ebben az évben az iskolában megoldottuk a nyílászárók cseréjét, az ereszcsatorna cseréjét, és kifestettük az iskolát. Az óvónők helytállása is példaértékű, mert teljesen önállóan kifestették az óvodát. Az önkormányzat nagyon sokat segített, hiszen karbantartók már nincsenek. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy lehetőségeikhez képest segítenek, támogatnak bennünket.

 

Geráth Györgyné óvodavezető: Én is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a segítséget és munkát, amelyet az önkormányzat biztosított.

 

Szabó Miklós: Elhangzott, hogy Zalaegerszegről fogunk ivóvizet kapni, ez véleményem szerint nagyon drága lesz a lakosságnak. A községben több helyen is kiváló minőségű vízhez lehetne jutni, én ajánlottam is a segítségemet a kapcsolataim révén, de erre nem reagált polgármester úr.

A csapadékvízelvezető árkok állapota is nagyon rossz, ki kellene tisztítani, mert ez a szélsőséges időjárás okozta esők alkalmával a falu alsó részeit elönti a víz.

 

Geráth Sándor:Nincsen arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy vizet keressünk, kutat fúrassunk.

 

Szabó Miklós: Amikor Németfaluban épült a szennyvíz, szóltam a polgármester úrnak, hogy jöjjön el hozzám, vannak kapcsolataim, akik tudnának segíteni és elkészült volna a szennyvízcsatorna Kustánszegen is, ha megkeresnek, de senki nem keresett meg, ezért nem léptem az ügyben tovább.

 

Geráth Sándor: A szennyvízcsatorna kiépítése, és szennyvíztisztitó telep megépítése sokkal körülményesebb, engedélyköteles tevékenység, hogy anélkül ezt, csak a kapcsolatok útján, bárki el tudja intézni.

Gecse Márta: Petőfi utca vízelvezetése nem megoldott, ömlik az udvarunkba a csapadékvíz. Mikor lesz erre megoldás?

 

Geráth Sándor: A következő út, amelyet szeretnénk felújítani a Petőfi út lenne, ekkor próbálunk megoldást találni a csapadékvíz elvezetésre is. Sajnos nagyon szűk az utca, nem könnyű ott megoldást találni erre a problémára.

 

Kustán Gyula: Milyen tervei vannak az önkormányzatnak a fiatalok megsegítésére, támogatására?

 

Geráth Sándor: Lakásfelújításhoz, vásárláshoz adunk a fiataloknak 70.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást, vagy 100.000.- Ft kamatmentes kölcsönt.

 

Horváth László: A tóparton a vendéglátóegységek előtt nincsen közvilágítás pedig nagyon jó lenne.

 

Geráth Sándor: Két oszlop kellene oda. Hivatalosan nagyon hosszú idő, amíg ez megoldódna. Ha találnánk is rá más megoldást, hogy felállítsanak oda két oszlopot, rászereljék a közvilágítást, utána akkor is be kell jelenteni az E.On felé, és fizetni kellene a 2 lámpa díját, ami elég magas költség.

 

Kustán Dávid: Bárki lesz a következő négy évben a polgármester, a Rákóczi út folytatásában lévő földutat fel kell újítani, de ne úgy mint eddig, hanem úgy, hogy a közepe púpos legyen , akkor nem áll meg rajta a víz.

 

Geráth Sándor: A GES végzett szeizmikus méréseket a községben és a határban, ők megjavítják az utakat, amerre jártak.

Kustán Zoltán: Az osztrák fenyőtulajdonos fizet-e valamit amikor kitermeli a fenyőfákat és tönkreteszi az utakat, vagy csak rombol?

 

Geráth Sándor: Csak rombolnak.

 

Srágli Zsolt: Súlykorlátozást kell bevezetni.

 

Kustán Sándor: Közlekedési szabálysértést követnek el, amikor a rengeteg sarat felhordják az útra, rendőrt kell hívni.

 

2010. október 3-i önkormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozása.

Geráth Sándor: A korábbi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget biztosítunk a választáson induló jelölteknek a bemutatkozásra. Németh Edit nem tartózkodik itthon, így megkérte Bécs Tibornét, hogy elképzeléseit olvassa fel.

Bécs Tiborné: Felolvassa Németh Edit polgármester-jelölt elképzeléseit, aki személyes találkozóra is hívja az érdeklődőket 2010. szeptember 25-én, 16 órára a Tájházhoz.

Srágli János polgármester-jelölt: Mellékállásban szeretném ellátni a polgármesteri tisztséget.

Mit szeretnék megvalósítani:

– szennyvízberuházás,

– „hazavárunk, visszavárunk” program – a helyi fiatalokat visszacsalogatni, munkát adni,

– nyáron 3-4 nagyszabású rendezvény szervezése

– ehhez civil szervezet létrehozása-

– csapadékvíz-elvezetés

– a falukép szebbé tétele, közterületek gondozása

– Szeretném majd átnézni a jegyzőkönyveket az Antal Ernő által megvásárolt ingatlan vonatkozásában.

– Újragondolni a szociális étkeztetés megoldását, esetleg újra indítani a konyhát, vagy Csonkahegyhátról szállítani az ebédet.

– Nem vagyok meggyőződve a körjegyzőség jó működéséről sem, mert Barlahidán minden infrastruktúra megvan, míg Kustánszegen és Mikekarácsonyfán nem.

Srágli Zsolt polgármester-jelölt: 8 éve élek itt, Monorról jöttünk ide a családommal. Elképzeléseimet igyekszem minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal, ennek érdekében szórólapot jutattam el a családokhoz.

Elképzeléseim:

falunap, idősek napja, gyermeknap, informatikai fejlesztés, hagyományőrzés, kulturális rendezvények, játszótér, szociális bolt létrehozása, szennyvíz, iskolafenntartás, nyelvoktatás, lakosság széleskörű tájékoztatása, szelektív hulladékgyűjtés, üres házak felvásárlása és komfortossá tétele.

Geráth Sándor: Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján én a realitás talaján járok:

kultúrház tető felújítása,

ivóvízminőség-javítást végigvinni

IKSZT pályázatban bízom még, szeretnénk ennek keretében egy főt foglalkoztatni

Szennyvízberuházás

Oktatási intézmények fenntartása, további felújítása

Járda, utak felújítása, Petőfi út, paraszai út

Meglévő vagyon megbecsülése

Mezőgazdasági utak rendbetétele

Játszótér építés, iskolához is kellene

Ünnepségek,

Turizmus fellendítése

Én a polgármesteri tisztséget főállásban szeretném ellátni, mert véleményem szerint nem lehet úgy irányítani a falut, hogy reggel elmegyek itthonról, és este jövök haza. A közcélú munkában foglalkoztatottakat is irányítani kell.

Kustán Dávid képviselő-jelölt: Ismernek a faluban, amit eddig megcsináltam ezután is megteszem. Végigmegyek a faluban és beszólok az embereknek, azt is meg merem mondani, amit a polgármester nem.

Szabó Miklós képviselő-jelölt: A kapcsolataim révén igyekszem segíteni, bárki lesz is a polgármester. A legfontosabb feladatok és tennivalók már elhangzottak, nem akarom elismételni.

Kovács Béla képviselő-jelölt: Azért indultam a választáson, mert szeretnék részt venni a falu irányításában.

Bécs Tiborné képviselő-jelölt: Már harmadszor indulok jelöltként, szeretnék segíteni az itt élő embereknek, akár a munkám révén is.

Kovács Szilvia Katalin képviselő-jelölt: Terveim:

Parasza fellendítése

Óvoda, iskola fenntartása

Közös intézmények miatt Becsvölgyével való jó kapcsolat kialakítása

Egyesület létrehozása pályázatok miatt

Polgárőrség létrehozása

Szennyvízberuházás,

településmarketing

település honlapja

környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés

falukép szebbé tétele

tó fejlesztése, horgászkemping kialakítása

szociális bolt

Kustánné Gyalog Márta képviselő-jelölt: Minden elhangzott már, amit én is szeretnék. Annyival kiegészíteném, hogy szeretném a fiatalokat összefogni, de egy sincs itt a közmeghallgatáson, azért remélem, hogy sikerülne.

Pulgerné Dávid Izabella képviselő-jelölt: Én sem kívánom elismételni a már elhangzottakat. Bárki lesz a polgármester, ha egyetértek támogatni fogom, ha nem, ellenzékbe vonulok.

Márkus Gyula képviselő-jelölt: Újat nem tudok mondani már, mert minden elhangzott. Csapatmunka a képviselői tevékenység.

Lakatos Dezső képviselő-jelölt: Én először úgy gondoltam, hogy nem is indulok már a választáson, de meggyőztek ismerősök, barátok, bár én e nélkül is részt kívánok venni a falu életében. Mi képviselők nem tudunk olyan sokat tenni, nyitott szemmel kell járni és közvetíteni kell a lakosság és a hivatal között.

 

Geráth Sándor: Köszönöm, hogy megosztották velünk elképzeléseiket. Jegyző úr kíván-e reagálni Srágli János felvetésére?

 

Juhász András: Nem kívántam reagálni, de ha már polgármester úr felkért. 20 éve vagyok jegyző, Barlahidán minden út aszfaltos, ez az első 10 évben valósult meg, akkor jobbak voltak a lehetőségek is. Barlahidán negyed milliárdos beruházás valósult meg, de az nem az én érdemem, hanem egy befektetőé. Amióta Kustánszegen is jegyző vagyok, 7 utca épült meg, gázberuházás, üdülőterület vízellátása stbvalósult meg. Nagyon sajnálom, hogy a szennyvízpályázatunk nem nyert, de ez nem a mi hibánk szerintem. Ugyanaz a csapat készítette el Becsvölgyéét, Barlahidáét és Kustánszegét, Kustánszeg mégsem nyert. Tiszta a lelkiismeretem

 

Geráth Sándor: A közmeghallgatásnak vége, a további testületi ülés is nyílt, aki akar maradjon.

 

2./ Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Juhász András: A körjegyzőség költségvetése két tétellel módosult. Az áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívával és a kisebbségi választás előkészületeire adott normatívával.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

22/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról kiküldött anyagot részletesen ismerteti. Nehéz munka lesz végigvinni ezt az évet. A költségvetési rendelet módosítása is szükséges.

 

Lakatos Dezső: Tények, nem tudunk már változtatni

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete minősített többségi szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotja:

 

6/2010. (IX. 15.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

23/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász András körjegyző

 

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Geráth Sándor: Antal Ernő úr bérbevenné a vadászházával szembeni önkormányzati területet. A területünkből jelenleg használ Dávid József és Szabó Miklós. Őket megkérdezem, hogy továbbra is szeretnék-e használni, amíg nekünk nincs rá szükségünk.

 

Lakatos Dezső: Amíg az önkormányzatnak nincsen rá szüksége, addig adjuk bérbe.

 

Geráth Sándor: Hozzájárulunk, hogy Antal Ernő bérelje, a most használókat pedig megkérdezzük. A bérleti szerződést úgy készítjük el, hogy bármikor visszavehessük.

 

Megvásároltuk a szennyvíztelep ingatlanait, a 010/2 és 010/3 hrsz-ú területeket. Az ingatlanok ára 260.000.- Ft, ehhez jött 63.200.- Ft ügyvédi költség, és tulajdonjog bejegyzési illeték.

 

A XIV. Kustánszegi Napok összes költsége 960.400.- Ft volt, szponzori támogatás 200.000.- Ft, illetve a mozgókönyvtári normatívából 300.000.- Ft., kb. felét kellett az önkormányzatnak hozzátenni.

 

 

 

 

 

Mindenkinek köszönöm a segítségét.

Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester