Jegyzőkönyv

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ XIV. Kustánszegi Napok szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

1./ XIV. Kustánszegi Napok szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: A jövő hétvégén került megrendezésre a XIV. Kustánszegi Napok rendezvény. Mindannyiuk segítségére számítunk. A program nagyjából összeállt, korábban arról döntöttünk, hogy 1 millió Ft-nál ne legyen nagyobb a költségvetése, kb. ennyibe kerül. Sajnos ingyen már szinte senki sem jön el fellépni. A rendezvény 1 napos, de 13-án, pénteken este a Tájházban tartunk egy rendezvényt, melyen fellépnek a Gellénháza Vajda József Népdalkör és a Zalaszentmihályi Népdal-és Nótakör. Mivel az est a kemence felújítása és kipróbálása jegyében zajlik, lesz kemencében sült friss kenyér, perec, valamint a helyszínen elfűtik a kemencét és kenyérlangalit sütnek a hozzáértő asszonyok. Zsíros kenyeret, langalit, perecet, szalonnát és kolbászt lehet majd enni. Van-e ehhez valami javaslatuk, ötletük még?

 

Geráthné: Ez a rendezvény, így ahogyan elhangzott teljesen jó, ne cifrázzuk túl.

 

Geráth Sándor: Szombaton horgászverseny zajlik, ezt a Horgászegyesület szervezi, a kispályás labdarúgó mérkőzéseket a Sportegyesület, a többi szervezése és lebonyolítása már a mi feladatunk. Kérem, segítsenek a dödöllefőző versenyre csapatokat szervezni, illetve abban is, hogy legyen elegendő dödölle amivel az érdeklődőket megkínálják. A hozzávaló anyagokat, műanyagtányér, villa, pohár stb. már beszereztük, megvásároltuk.

A sörsátort idén a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól béreljük, így olcsóbb lesz, mint tavaly, de jobb minőségű.

A szórólapokat a helyi újsággal együtt a falu minden otthonába eljuttatjuk, illetve meghívjuk a környező falvakat is. Idén is küldtünk ki támogatói leveleket, amelyben anyagi segítséget kérünk. Sajnos ez az összeg évről-évre egyre kevesebb.

A kulturális programban teljesen ingyenes fellépő a Cserta Néptáncegyüttes lesz, őket vendégül látjuk egy szendvicsre és egy italra, a többi fellépő mind pénzes, igaz van, amelyik csak utiköltségtérítést kér.

Szerettünk volna jobb hangzású sztárvendéget hívni, de sajnos horribilis összegeket kérnek a nagyobb nevű együttesek, énekesek, így a „SÓGOROK” nevű előadókat hívtuk meg, mulatós zenét adnak, reméljük velük is jól szórakoznak a vendégek.

A kiadásokat összesítettem, 1 millió Ft-ba kerül.

Amennyiben van még valamilyen ötletük, javaslatuk mondják el, segítsenek nekünk.

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Geráth Sándor: A szennyvíztisztító telep területét szeretnénk a tulajdonosoktól Márkus Jánostól és Kustán Gyulától megvásárolni. Márkus János 130.000.- Ft-ért értékesítené, míg Kustán Gyula bácsi többet szeretne kérni érte, de nem tudunk többet adni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

20/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kustánszegi 010/2 és a 010/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról döntött.

 

Az ingatlanok vételáraként a tulajdonosoknak 130.000.- Ft/ingatlan összeget ajánl fel.

 

Kéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Idén is lehetősége van az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozni. Szerintem ezt a hagyományt folytassuk tovább.

 

Srágli Sándor: Természetesen folytassuk ezt a hagyományt.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

21/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

Kéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és visszaküldésére.

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester