J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. április 20-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Juhász András: Előterjesztést megkapták. Van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólásuk?

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

3/2009. (III. 20.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2009. (III.20.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét alkotja.

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

Juhász András: Mindhárom település elnyerte IKSZT címet, mellyel lehetőség nyílik további pályázatok benyújtására, melyek során kialakíthatunk megfelelő helyiséget erre a célra. Kustánszegen a jelenlegi Ifjúsági Klub helyiségével pályáztunk a cím elnyeréséért, Barlahidán a bolt melletti üres ingatlannal, Mikekarácsonyfán pedig a kultúrházzal.

 

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiküldte az ellátási szerződést a fogorvosi ügyelet ellátására. E szerint az ellátást Dr. Pallós Marcell fogszakorvos 5 Ft/hó/ fő díjért vállalja az ügyeleti ellátást. Az ügyeleti idő hétközben 18 órától 22 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 13 órától 17 óráig. Ez az ellátás 2009. június 1. naptól kezdődik.

 

Hozzájárultunk a Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításához, mely kibővült a gyepmesteri feladatok ellátásával, erre a feladatra július 1-től, a második félévre 40.478.- Ft-ot kell fizetnünk.

 

Korábbi ülésen eldöntöttük, hogy az Idősek Napja rendezvényünket május 8-án tarjuk. Abban kellene állást foglalnunk, hogy a vacsora elkészítésével megbízzuk-e az Atroplusz Közétkeztetési Kft-t, akik ezt 700.- Ft/adag vállalnák. Eddig a hivatal dolgozói készítették a vacsorát, illetve a süteményt, pogácsát is.

Én azt javaslom, hogy az Atroplusz készítse a vacsorát, így sem került többe, mint ha itt főznénk.

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az Idősek Napja rendezvényre a vacsorát az Atroplusz Kft. készítse el.

 

A Többcélú Kistérségi Társulás az iskolához 656.500.- Ft-tal kevesebb támogatást ad a tervezettnél.

 

Szirkovics László paraszai lakos ismét megírta a levelét az önkormányzathoz, amelyben a házához vezető út kövezését kéri. Amikor javítjuk a karácsonyfa-kitermelők által tönkretett Dessewffy utat, akkor az őhozzá vezető utat is kikövezzük, sajnos ennél többet nem tudunk tenni.

 

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester