J e g y z ő k ö n y v

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 21-i rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Bécs Tiborné, Lakatos Dezső, és Takács Miklós képviselők.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ Kistérségi központi ügyelet 2009. évi önkormányzati hozzájárulás elfogadása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Olasz Gergely és neje, Baka László és neje lakásfelújítási támogatás iránti kérelmében döntés.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Szociális étkeztetés térítési díjának megbeszélése.

Előadó: Juhász András körjegyző.

 

4./ Belső ellenőrzési társulással kapcsolatos feladatok.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

 

1./ Kistérségi központi ügyelet 2009. évi önkormányzati hozzájárulás elfogadása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Rövid tájékoztatást ad Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének leveléből. Az önkormányzati hozzájárulás összegét 609 Ft/fő/év

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

48/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kistérségi ügyeleti rendszer működtetéséhez szükséges lakosságarányos önkormányzati hozzájárulást 609.- Ft/fő/év összegben elfogadja.

 

Kéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályára küldje meg.

 

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

2./ Olasz Gergely és neje, Baka László és neje lakásfelújítási támogatás iránti kérelmében döntés. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Az elmúlt években már gyakorlattá vált, hogy egy vagy két fiatal családot támogatunk, ún. lakás-felújítási támogatással segítsünk. Két variációt dolgoztunk ki, 70.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás, vagy 100.000.- Ft kamatmentes kölcsön. Általában az előbbit választják a családok. A kérelmek benyújtásának sorrendjében Olasz Gergelyék, valamint Baka Lászlóék következnek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

49/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Olasz Gergely és Olasz Gergelyné 8919 Kustánszeg, Rákóczi u. 4. szám alatti lakosok részére 70.000.- Ft vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésével és aláírásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

50/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Baka László és Bakáné Dóra Zsuzsanna 8919 Kustánszeg, Jókai u. 4. szám alatti lakosok részére 70.000.- Ft vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésével és aláírásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Szociális étkeztetés térítési díjának megbeszélése. Előadó: Juhász András körjegyző.

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulás fogja koordinálni január 1-jétől a házi szociálsi gondozás mellett a szociális étkeztetést. Az ételt továbbra is az Atroplusz Közétkeztetési Kft. szállítja, 420 Ft-ért. Amennyiben biztosítunk kedvezményeket, illetve az önkormányzat hozzájárul a térítési díjhoz, azt rendeletbe kell foglalni. Amennyiben nem tudunk támogatást adni, határozattal kell döntenünk, s azt megküldeni a Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs Irodájához.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

51/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem állapít meg kedvezményt a szociális étkeztetés térítési díjához.

 

Kéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs Irodájába küldje meg.

 

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

4./ Belső ellenőrzési társulással kapcsolatos feladatok. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Kustánszeg tagja a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulásnak, melyhez január 1-jével Barlahida és Mikekarácsonyfa is csatlakozni szeretne. Ehhez határozat szükséges, amelyben hozzájárul a két község csatlakozásához.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

52/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Belsőellenőrzési Társulás tagsági létszáma kibővüljön Barlahida és Mikekarácsonyfa községekkel.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a gesztor önkormányzatot levélben értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester