J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 17-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

 

2./ Körjegyzőség harmadik negyedéves beszámolója.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Beszámoló az adóztatás helyzetéről

Előadó: Juhász András körjegyző

 

5./ Önkormányzat harmadik negyedéves beszámolója.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

6./ Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

7./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

8./ Falugondnoki pályázattal kapcsolatos határozatok meghozatala

Előadó: Juhász András körjegyző

 

9./ Belső ellenőr 2009. évi munkaterve

Előadó: Juhász András körjegyző

 

10./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

11./ Zárt ülésen: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása.

 

 

 

 

 

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

Geráth Sándor: A 2005. évben alapított „Kustánszegért” díjat átadom Simon Miklósné 8919 Kustánszeg, Petőfi u. 8. szám alatti lakosnak, aki Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzőségének igazgatási főelőadója.

 

A díj átadása után, szeretném még tájékoztatni lakosságot, hogy a Paraszai Baráti Kör, akinek képviselője Papp-Kovács Szilvia Katalin a Szép Zalában születtem című pályázaton a Paraszai fotókiállítással, és a Paraszai honlappal II. díjat nyerte el. Az ezzel járó pénzjutalmat felajánlotta a Paraszai Faluházba víz bekötésére. Gratulálunk az elismeréshez.

 

Rövid tájékoztatást szeretnék adni az elvégzett munkákról:

– ebben az évben egy beruházást tudtunk megvalósítani, elkészült az iskola udvarán a garázs, amely helyet ad a falugondnoki gépkocsinak. Építettünk mellé egy tárolót a fűnyíróknak, valamint egy gyermekfoglalkoztatót, amelyben, jó idő esetén, tanórákat is meg lehet tartani. A munka nagy részét közmunkásaink, illetve a falugondnok végezték.

– pályázatokkal is próbálkoztunk, melyből a szennyvízelvezetésre benyújtott, valamint a Jókai utca felújítására benyújtott pályázatainkat elutasították. A falugondnoki gépjárműre beadott pályázatunkat támogatták, illetve az e-Magyarország pályázaton nyertünk 2 számítógépet. Pályáztunk ezenkívül az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére is, melynek sikeressége esetén a volt tsz. ebédlőt szeretnénk fejleszteni.

A Többcélú Kistérségi Társulás segítségével két közmunkaprogram pályázatban is részt vehettünk, 1 főnek, Horváth Jánosnak, 3 hónapra tudtunk munkát biztosítani, 1 főnek, Székely Szilárdnak, pedig 2 hónapra.

Megkezdődött az illegális téglagyári szeméttelep rekultivációja, melynek során a szemetet elszállítják, az árkot földdel temetik be. Oda szemetet szállítani nem szabad!

Sajnos az utak állapota nagyon rossz, pályáztunk a Jókai utcára, de nem kaptunk támogatást sem tavaly, sem az idén.

A kábeltelevíziót egyre többen mondják vissza, mert beköttetik a DIGI-t, vagy UPC-t.

Végre megoldódott a vízkészlet járulék fizetésének problémája, átvette a Horgászegyesület, nekik pedig nem kell fizetni. Bár előbb tudtuk volna ezt meg, mennyi pénzt megtakaríthattunk volna, mert a VKJ közel 1 millió Ft-os összeg évente. Ebben az évben még fizetnünk kell a tavalyit, melyet a kérelem beadása után nem fizettünk, s melyet nem engedtek el, de a részletfizetést engedélyezték.

Szép színfoltja lett a falunak a felújított malom, melynek tulajdonosa vendégfogadásra rendezkedett be.

A tónál Antal Ernő megvásárolt egy több hektáros területet, illetve az önkormányzat is kialakított 14 db telket.

Röviden ennyit kívántam elmondani.

 

Juhász András: A szép ünnepség után, nehéz a negatív dolgokról beszélni, pedig a jövő évi költségvetés és az önkormányzat helyzete nem túl rózsás. A 2009. évi várható költségvetés jelen pillanatban már a sokadik változat, és még változhat is. Szinte minden állami normatíva kevesebb, a legnagyobb vesztes jövőre is az oktatás lesz, hiszen minden állami támogatást lecsökkentettek, ezen kívül szakképzett szakos pedagógusnak kell lenni. Egyetlen pozitívum, hogy a 2 évnél idősebb, un. bölcsődés, óvodába járó gyereket duplán lehet számítani. Illetve pozitív még, hogy többcélú foglalkoztatásra több jut, ez plusz 1-2 fő alkalmazását jelentheti.

Jövőre ismét felforgatják a szociális törvényt, hozzányúlnak rendszeres szociális segélyekhez, ami nem baj, ha visszaszorítják. Három körre osztják: rendszeres szociális segélyt „alanyi” jogon az kaphat, aki egészségi állapota, kora miatt már nem tud dolgozni.. A második kör az aktív korú nem foglalkoztatottak köre, akik egészségi állapota jó, őket bevonják a közcélú körbe. A harmadik kör pedig, akiknek nem tudunk munkát adni, nekik álláskeresési támogatást ad az önkormányzat, amelynek 80 %-át finanszírozza az állam.

Néhány adatot szeretnék még önökkel megosztani: 2008. szeptember 30-i adatok szerint 26 önkormányzat volt csődben az országban. Esetükben csődbiztos van kirendelve, önálló döntést nem hozhatnak, csak a csődbiztos bevonásával. A 3200 önkormányzatból több száz küzd napi megélhetési gondokkal és lavíroz a csőd szélén, 2009-re ezt a számot 1000 saccolják, ez az önkormányzatok egyharmada.

 

Simon Zsolt iskolaigazgató: Tavaly is itt voltam és köszönetet mondtam az önkormányzatnak és a szülőknek, az iskolának nyújtott sok segítségért. Idén is ezt szeretném tenni, hiszen egész évben támogattak bennünket, felépült a kerti kuckó, ami tanteremként is funkcionálhat.

Szeretnénk az iskolánkat fejleszteni, ennek érdekében van már internet elérhetőségünk, megtörtént a világításkorszerűsítés, egy tanterem felújítása, egy tanterem lambériázása, leválasztottunk egy tantermet, amely terveink szerint számítógép szaktanterem lesz. Pályázatokon próbálunk ehhez eszközöket beszerezni.

A jegyző úr elmondta már, hogy az oktatás még nehezebb helyzetben lesz, sajnos mi is tudtunk a problémákról. A megyében két iskola működik, így ahogyan mi, két faluban vannak az intézmények, Alsónemesapáti és Nemesapáti. Egy megbeszélést hívtunk össze, ahová meghívtuk az MSZP oktatási bizottságának elnökét is. Megígérte, hogy segít, december 1-ig lehet interpellálni, lobbizni is fog ügyünkben, s talán sikerülni fog, mert ő szerinte ez nem lehet probléma, nagyon kevés iskola van ilyen helyzetben az országban, de más variációs lehetőségek is szóba jöhetnek.

 

Németh Edit: Én javító szándékú kritikákkal szeretnék előállni:

„Kustánszegért” díjra tehessenek javaslatot a falu lakói is, és teremtsenek egy külön alkalmat erre, hogy lehessen ünnepelni, mert most a díjazott éppen jegyzőkönyvet vezet. Az eddig díjazottakkal maximálisan én is egyetértek.

Nagyon üde színfolt az Öregmalom vendégház, valami jelképes jutalommal köszönjük ezt meg a kivitelezőnek.

Hiányolom a kisebb pályázatokat, pl. Szilvágy két falunapra is nyert támogatást.

Oktatás tudatos ellehetetlenítése folyik, két kisiskola küzd egymás mellett, ahelyett, hogy összefognának,

Úgy érzem ellaposodott a falunap, a dödöllefőző versenyen nem volt vidéki csapat, csak kustánszegi, hiányolom a kiállításokat, ez nem pénzkérdés. Ötletet is adok, pl. a Literáti doktor úrnak nagyon szép fotói vannak.

Az újság is ellaposodott, túl sok benne az iskola, pedig hírforrás szándékkal indult, ennek ellenére a rendezési tervről, téglagyári rekultivációról csak rövid hír jelent meg benne. Pályázatokról is lehetne többet írni, hogy mikor mire pályáznak.

Nincsenek faluszépítő társadalmi munkák, amelyeknek közösségépítő szerepe is van

a paraszai faluház környékének rendbetétele

az ifjúsági táborban voltak megelégedett gyerekcsoportok, most nincs olyan nagy mozgás

nagyon rossz az utak állapota, a mi időnkben, egy évben legalább egy utat mindig rendbe tudtunk tenni. Azt kérem a polgármestertől és a képviselőktől, hogy esős időben járják be a paraszai utat.

Millenniumi emlékpark rendbetétele, sétány melletti sövény rendbetétele

a volt postaépületnek jelenleg mi a funkciója?

Jövőre hány szociális gondozónő fogja ellátni a munkát?

Antal Ernőnek szabott-e a testület határidőt a területtel kapcsolatosan?

 

Geráth Sándor: Jövőre 2 gondozónő látja majd el a szociális gondozói feladatokat, már az idén is ennyinek kellett volna lennie.

A régi postaépületben internetszobát alakítottunk ki, de nem tudunk embert felvenni, így pedig, felügyelet nélkül nem engedhetjük meg a számítógép-és internethasználatot, mivel megbízhatatlanok a fiatalok, a klub működésekor sajnos bebizonyosodott.

Antal Ernőnek mi nem szabhatunk határidőket, a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően építheti be a területet. Vadászházat szeretne építeni.

A „Kustánszegért” díjról, mi is beszélgettünk a képviselőkkel arról, hogy bevonjuk az embereket is, hiszen több embernek, több gondolata van.

A Horváth Istvánnak én személyesen köszöntem meg a végzett munkáját, vele kapcsolatban vagyok folyamatosan.

A Kustánszegi Napokról nekem is az a véleményem, hogy erőltetett, hiszen nagyon kevés pénzt fordíthattunk erre a célra. Idén nem voltak sztárvendégek, a mozgókönyvtári normatíva felét fordítottuk ide, illetve a szponzori támogatásokat, 780.000.- Ft volt a költségvetése, s az önkormányzatnak nem is kellett hozzáadnia szinte. Kiállítás is volt, a mozgó Bibliakiállítás, illetve a Paraszai fotókiállítás a kultúrházban.

A tóparti padok festését a horgászokkal is megoldhatnánk társadalmi munkában, de előtte fel kell újítani.

Ellaposodott az újság? Kevés a cikk, hiába kérünk írásokat, javaslatokat, nem csatlakoznak hozzánk. Most bővül az óvodai élettel, indult egyszer háziorvos rovata is, de egyszer-kétszer írt a doktornő cikket, többet nem. Az önkormányzat híreit szerintem beletesszük, a rekultivációról is írtunk a hírekben, de többet arról nem tudtunk írni.

A millenniumi parkot és a templom területét a református egyház tartotta ebben az évben rendben, nekünk nem volt erre emberünk. A sétány melletti sövényt is lenyírták kétszer.

Utak állapotát mi is ismerjük, mi is próbáltunk kapcsolatokat keresni a pályázatunkhoz, mégsem sikerült támogatáshoz jutnunk.

Az iskolák helyzetét figyelemmel kísérjük, Csonkahegyháttal is voltak tárgyalások, de senki nem enged. Becsvölgye polgármestere szerette volna, ha Becsvölgyére mennének a 6-8 osztályosok. Csonkahegyháti iskola sem jobb, mint az itteniek, hiába új az épület. Kicsi tantermek vannak, ahol már 15-20 gyerek nehezen férne el. Tornaterem ott sincs. Sajnos a szülőkre van bízva, hová íratják be a gyereket iskolába, mi nem tehetünk ellene semmit. Vannak gyerekek, akik Teskándra, Andráshidára járnak.

A szociális étkeztetésről nem szóltam: megszűntettük az óvoda konyhát, mert nagyon magasak voltak a költségek. Helyette az Atroplusz Közétkeztetési KHT szállítja az étel az óvodába, iskolába, időseknek.

 

Geráth Ferenc: Hányszor nézte meg a polgármester, hogy mit adnak ebédre? Én több nyugdíjastól is hallottam, hogy rossz az étel.

 

Geráth Sándor: 24 ebédet szállítunk, csak 3 – 4 személynek nem ízlik. Teskándon 500 adagos konyhát adtak fel, oda is ez a cég szállítja az ételt.

 

Simon Zsolt: Az Atroplusz Kft. jelenleg 99 önkormányzatot lát el. Nekünk sem mindig ízlik az ebéd, de szorítani kellett a nadrágszíjon, és ez a megoldás sokkal gazdaságosabb, mint fenntartani egy konyhát.

 

Geráth Györgyné: A régi konyhán családiasabb ételeket főztek, de adagban sokkal többet kapunk most az óvodában, és tízóraira és az uzsonnára pedig friss, változatos péksüteményeket kapunk, az addigi lekváros kenyér, vajas kenyér stb. helyett.

 

Horváth Andrea: Régebben kaptam egy szórólapot, hogy jön a faluba a JOBB Kenyér mozgóbolt, azóta sem láttam, miért?

 

Geráth Sándor: A hivatalt nem kereste meg senki, hogy adjuk meg a hozzájárulásunkat, de véleményem szerint, nincs is rá szükség.

2./ Körjegyzőség harmadik negyedéves beszámolója. Előadó: Juhász András körjegyző

Juhász András: Az anyagot kiküldtük, a lényeg benne van, próbálunk takarékoskodni, időarányos a teljesítés. 2009-re visszamondtam a Magyar Közlönyt, így információkhoz később jutunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

37/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete a körjegyzőség harmadik negyedéves beszámolóját 22.860 ezer forintos módosított előirányzattal, illetve 16.566 ezer forintos bevételi, és 16.433 ezer forintos kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a körjegyzőség zavartalan működését a finanszírozással segítse elő.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciója. Előadó: Juhász András körjegyző

Juhász András: A mai állapot szerint a körjegyzőség jobban járna anyagilag, de még minden változhat.

 

Geráth Sándor: Nem lesz 13. havi illetmény, benne van-e a tervezetben?

 

Juhász András: Tervezni nem lehet vele.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

 

38/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete a körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepcióját 22.668.000,- forintos bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A testület felkéri a körjegyzőt a végleges költségvetési tervezetet a törvény hatálybalépését követően nyújtsa be elfogadásra.

Határidő: 2009. január 15.

Felelős: Juhász András körjegyző

4./ Beszámoló az adóztatás helyzetéről. Előadó: Juhász András körjegyző.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

39/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az adózás helyzetéről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a hivatal adóztatási munkáját a második félévben is hasonló színvonalon biztosítsa.

 

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

5./ Önkormányzat harmadik negyedéves beszámolója. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

 

Juhász András: Mindenért, amit leírtam, vállalom a felelősséget, ha nem nyúlunk bele a költségvetésbe, annak hátrányos következményei lehetnek. 2009-ben a felhalmozási bevételek elműködését 100 %-ban mínuszolja az ÖNHIKI. 2009. februárig lehet azen gondolkodni, amit leírtam.

 

Lakatos Dezső: Amit a jegyző úr leírt, hogy meg kell szűntetni, mind Kustánszegről szól, s ha ezt megtesszük, akkor nekünk semmi sem marad. Miért is vagyunk itt, ha már semmiben nem dönthetünk, mert nincs pénz.

 

Bécsné: Nekem is ez a véleményem. Mind fontos a kustánszegiek számára, amit éppen meg kellene szűntetni.

 

Geráth Sándor: A Kustánszegi Krónika, a sport mind fontos a falu embereinek. A konyha megszűntetéséből megtakarított pénz, talán futja ezeket a kiadásokat.

 

Srágli Sándor: Vizsgáljuk felül a szociális ellátásokat, talán ott is lehet megtakarítani.

 

Juhász András: Nem nagy összeg a szociális kiadás, ennél sokkal nagyobb volumenű kiadások vannak. Régóta foglalkozunk már a kiadások lefaragásáról, hozzá kell nyúlni valamikor.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

40/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat harmadik negyedéves beszámolóját 39.615 ezer forintos bevételi, és 40.580 ezer forintos kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat takarékos működését az év hátralévő részében biztosítsa.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

.

6./ Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Juhász András: Az előbbi napirendnél már szóltunk a nehéz helyzetről, arról, hogy gondolkodjanak el azon, mihez nyúljunk, miről mondjunk le.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

41/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját koncepcióját forintos bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A testület felkéri a polgármestert, a végleges költségvetési tervezetet a törvény hatálybalépését követően nyújtsa be elfogadásra.

Határidő: 2009. január 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

7./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Juhász András: Az anyagot kiküldtük.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

8/2008. (XI.24.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2008. (XI.24.) számú rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2008. (III.10.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

8./ Falugondnoki pályázattal kapcsolatos határozatok meghozatala. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Nyert a falugondnoki gépkocsi cseréjére benyújtott pályázatunk. 7.472.000.- Ft-ot, önrész 1.390.400.- Ft.

Határozatot kell hoznunk arról, hogy hol vásároljuk meg az autót.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

42/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete a falugondnoki autó beszállítójául az Autó Lábodi Kft. zalaegerszegi telephelyű céget választja ki.

Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Juhász András: A falugondnoki pályázat utófinanszírozott, hogy ki tudjuk fizetni az autót, szükséges előfinanszírozási hitel felvétele.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

43/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7.472.000,- Ft összegű éven belüli lejáratú hitel felvételéről döntött az önkormányzat által falugondnoki gépjármű cseréje– hez (fejlesztés megnevezése) elnyert 7.472.000,- Ft támogatás megelőlegezésére.

A hitel futamideje: 6 hónap

A 7.472.000,- Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a 2033388171 szerződés számú a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása megnevezésű és 7.472.000,- Ft összegű támogatást az OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

 

A hitel és járulékai megfizetésének további biztosítékául az önkormányzat az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

Megbízza a polgármestert a hitelszerződés aláírásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

10./ Belső ellenőr 2009. évi munkaterve. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: 2009-ben a kintlévőségek, nyilvántartások, szabályzatok ellenőrzése történik. Segítségünkre van a belső ellenőr, félő, hogy megszűnik a társulás.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

44/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a belső ellenőr 2009. évi munkatervét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Belső Ellenőrzési Társulást a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

11./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: A korábbi években adtunk beiskolázási támogatást, most mi legyen? Pénz nincsen, nem tudunk adni, ugyanez a helyzet a letelepedési segéllyel is. A Paraszai kultúrházba társadalmi munkában felszerelnek egy kézmosót, amelyhez Papp-Kovács Szilvia felajánlotta a már említett díjért kapott 21.000.- Ft jutalmat. Ígéretet tettem, hogy a többit kifizetjük, nem nagy összegről van szó.

Újból beadjuk a szennyvízpályázatunkat, de kibővítjük az üdülőterülettel is.

 

Lakatos Dezső: Biztos, hogy gond lenne, ha az a terület kimaradna a csatornaépítésből. Én már eddig is azt hittem, hogy az üdülőterület is szerepel benne.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

45/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az üdülőterülettel kibővített szennyvízpályázat benyújtását támogatja.

 

Geráth Sándor: Sajnos a falugondnokunk ismét csípőműtétre megy. Jelenleg Horváth János helyettesíti december 15-ig. Utána vagy meghirdetjük, vagy alkalmazzuk a Horváth Jancsit tovább határozott időre.

A garázs bekerülési költsége kb. 2 millió Ft.

Szirkovics László kérésének megfelelően megtörtént a vízelvezető árok kiásása.

A mozgókönyvtári normatíva igénylésével kapcsolatosan szigorítás lesz 2009-ben. Nyilatkoznunk kellett, hogy vállaljuk a heti 20 órában történő nyitva tartást, csak így kapjuk meg az állami támogatást. Mi ezt határidőben megtettük.

 

A nyílt ülést berekeszti.

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester