J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 23-i üléséről.

 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Zala Megyei Vöröskereszttel kötött megállapodás felbontása. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez való csatlakozásról döntés.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

3./ Zárt ülésen: ápolási díj és átmeneti segély kérelmek elbírálása.

 

1./ Zala Megyei Vöröskereszttel kötött megállapodás felbontása. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez való csatlakozásról döntés. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulás által kiadott anyagot kiküldtük Önöknek. Röviden arról van szó, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás felvállalja 2009. január 1-jétől a szociális – és gyermekjóléti feladatokat. Erre a feladatra eddig a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével volt együttműködési megállapodásunk, melyet június 30-ig fel is kell mondanunk ahhoz, hogy január 1-jétől csatlakozhassunk a Kistérségi társuláshoz. Két határozatot kell hoznunk, az egyikben felbontjuk az együttműködési megállapodást a Vöröskereszttel, a második határozattal pedig csatlakozunk a Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

20/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodást az alábbi feladatokra 2008. december 31. napjával felmondja: családsegítés; házi segítségnyújtás; szociális étkeztetés; nappali ellátás; jelzőrendszeres segítségnyújtás; gyermekjóléti feladatok.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

21/2008. sz. határozat:

Kustánszeg település önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 53/2008(VI.04), 54/2008(VI.04), 55/2008(VI.04), 56/2008(VI.04) és 57/2008(VI.04) számú határozatainak megfelelően csatlakozni kíván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 2009. január 1-jétől határozatlan időre alapítandó szociális alap- és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító, egy intézmény és három intézményegység formában létrejövő, Támasz Alapszolgáltatási Intézményhez.

Kustánszeg település önkormányzatának képviselő-testülete 2009. január 1- jétől határozatlan időre, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézményt bízza meg az önkormányzat szociális alap- és gyermekjóléti feladatai közül

a családsegítés,

a házi segítségnyújtás,

a szociális étkeztetés,

a nappali ellátás,

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

a gyermekjóléti

feladatok ellátásával.

A jelen határozat tartalma a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának következő módosítását képezi.

 

A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat csatlakozási szándékáról a jelen határozat megküldésével 2008. június 30-ig a Kistérségi Koordinációs Irodát értesítse.

 

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: A XII. Kustánszegi Napok rendezvényre augusztus 8., 9. 10. kerül sor. 8-án a kultúrházban mozgó biblia-kiállításra kerül sor, még lehetne mellé egy másik, kisebb kiállítás is, mert elférne a kultúrházban.

A sörsátor ugyanaz lesz, mint tavaly, azt fogom kérni, hogy a színpadot stabilan csinálják meg, ha ezt nem tudják megoldani, Teskándról kérjük kölcsön a színpadot. Eddig Márkus Zolinak van egy zenekara, ők szombaton fellépnének. Németfaluban van egy kórus, ők is szerepelnének, még nem egyeztettem velük. Ezenkívül a Kustánszegi Női Kamarakórus, a Cserta táncegyüttes, a TOFIT tánccsoport, zalaszentmihályi nótakör, egy bohóc, tervezünk kutyabemutatót, horgászversenyt, dödöllefőző-versenyt, sportrendezvényeket. (foci, strandröplabda) Jó lenne egy légvár is a gyerekeknek, arcfestés, kézműves-bemutató. Talán lehet véradás is, tavaly nem felelt meg az orvosnak az öltöző, azt mondták, hogy sátorban lesz az idén. Beszélek a hastánccsoporttal is. Kit hívjunk meg főműsoridőben? Egy kiadványban láttam a Nővérkék bemutató anyagát, mulatós zenét adnak, és nem kérnek olyan nagyon sok pénzt. Ezenkívül kaptunk egy bemutatkozó anyagot egy Bánokszentgyörgyi fiatalembertől is, a fiatalok biztosan kedvelnék a zenéjét, ő sem olyan nagyon drága, szombaton zárásként jó lenne.

 

Lakatos Dezső: Én már hallottam a Nővérkék CD-jét, jó hangulatot tudnak teremteni, szerintem nagyon megfelelnek.

 

Geráth Sándor: Tavaly 1 millió Ft-ban határoztuk meg a maximális kiadásokat, ennél tovább az idén se menjünk

 

A zalaegerszegi Falumúzeum ebben az évben ünnepli 40 éves jubileumát, és azokat az önkormányzatokat meghívták az ünnepségre, amelynek területéről vittek valamit a múzeumba. Tőlünk Kástut (terménytárolót) vittek. Volt egy megbeszélés ezzel kapcsolatosan, és mi azt ígértük, hogy levetítjük a Duna Televízió által készített Ízőrzők című kisfilmet, aminek nagyon örültek is, illetve az abban szereplő ételekből főznénk, és azt ott kóstoltatnánk. Ezen kívül benevezünk a kenyérversenybe is. Szerettünk volna terménykiállítást is szervezni, de raktárnak használják a Kástut a Falumúzeum munkatársai, ezért ez nem megoldható. Mindannyiukat várjuk a rendezvényre.

 

Elkezdtük az iskolában a garázsépítést. Helyben keverjük a betont, mert így jóval olcsóbb. A falazáshoz kőműveseket hívunk, azt nem tudjuk szakember nélkül megcsinálni. Bontott tetőcserepet szeretnénk vásárolni, az is nagyon megfelelne., 2000-2200 db-ra lenne szükségünk.

Az iskolaigazgató kérte az osztálytermekben a padló felújítását. Mi azt vállaltuk, hogy viszünk oda kavicsot, mást nem.

 

A paraszai útba 3 m3 betont dolgoztunk be, kb. 50.000.- Ft a költsége.

 

Az óvoda konyha dolgozói 15 nap gondolkodási időt kaptak, hogy eldöntsék akarnak-e a vállalkozóval dolgozni. Az iskolába takarítót is kell felvenni, aki ott 4 órát dolgozna, és a másik 4 órában pedig a hivatalban takarítana.

 

Végigjártuk a falut és felszólítottuk a gazdátlan területek tulajdonosait.

 

Lakatos Dezső: Bodó Jánosnét minden reggel elkíséri a kutyája a boltba. Hiába is mondom neki, hogy félnek tőle a vásárlók, ő mindig azt válaszolja, hogy nem bánt senkit. Egy nagytestű kuvasz, szerintem félni kell tőle.

 

Juhász András: Küldünk felszólítást.

 

A pályázatokról szeretnék néhány gondolatot szólni: a szennyvízpályázathoz tisztázó kérdést küldtek, hogy a házi átemelők önkormányzati tulajdon lesz-e, s ezt 3 napon belül meg kell válaszolnunk. Ez valószínűsíti, hogy hamarosan döntés is születik a pályázatról. Véleményem szerint Kustánszegen ne számítsunk nagy csodára.

TEÚT pályázatnál túl vagyunk a hiánypótlási körön, július 15-én lesz ülés, valószínűleg már döntés is születik.

Az ÖNHIKI pályázatunkat az államkincstár felküldte a minisztériumba, július 15. és 31. között várható döntés.

 

Lakatos Dezső: Szombaton jönnek Szlovéniából labdarúgók hozzánk, akiket megvendégelünk, mert tartozunk nekik ezzel. Mindenkit várunk, gyertek el párostul.

 

Geráth Sándor: A nyílt ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester