J e g y z ő k ö n y v

Becsvölgye és Kustánszeg Községek Képviselő-testületeinek 2008. április 17-i együttes üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag, Kustánszeg Község Képviselő-testülete egyhangúlag – formai határozat nélkül – a napirendi javaslatot elfogadta.

 

N a p i r e n d:

1./ A közösen működtetett intézmények 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása.

Előadó: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

Bán Györgyné gazd. főmunkatárs

 

2./ A Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda 2007. évi belső ellenőrzéséről beszámoló.

Előadó: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

1./ A közösen működtetett intézmények 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása.

Geráth Sándor: A beszámolóban 2007. évi pénzmaradványként 461.000.- Ft szerepel, ezt hogyan számították ki, mert nekem nem jött ki ez az eredmény?

 

Bán Györgyné: A függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel, illetve kiadás összegeket figyelmen kívül hagyjuk, és úgy végezzük el a számítást, akkor jön ki ez az összeg.

 

Magai Ágota: A költségvetés tárgyalásakor részletesen átbeszéltük az előző év problémáit.

 

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal -, Kustánszeg Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő együttes határozatot hozták:

 

9/2008. számú együttes határozat

Becsvölgye Község Képviselő-testülete, Kustánszeg Község Képviselő- testülete a közösen működtetett Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

 

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

 

Bán Györgyné: Az egészségügyi intézmények zárszámadását igyekeztem jól érthetően levezetni.

Geráth Sándor: Feltűnt, hogy nagyon sok a szennyvíz a lakásnál.

 

Magai Ágota: A szennyvízgödörbe beszivárog a talajvíz.

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal -, Kustánszeg Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő együttes határozatot hozták:

10/2008. számú együttes határozat

Becsvölgye Község Képviselő-testülete, Kustánszeg Község Képviselő- testülete a közösen működtetett egészségügyi intézmények és feladatok 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

 

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

 

2./ A Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda 2007. évi belső ellenőrzéséről beszámoló. Előadó: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

Geráth Sándor: Sok oldalas iratot kaptunk a belső ellenőrzésről, de én úgy gondolom, bárhol is végeztek volna ilyen ellenőrzést, ugyanennyi hiányosság volna.

 

Magai Ágota: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak kötelező feladata lett a belső ellenőrzési társulás is, mi ennek keretében látjuk el ezt a feladatot. A belső ellenőrzés segítő szándékkal történik, és sok hiányosságot tudunk pótolni az ilyen vizsgálat után. Én többször is elolvastam ezt a jelentést, az iskola 2003. óta önálló intézmény, s gazdasági vezető nem volt szerencsés választás a részünkről, a felmerült hiányosságokat egyáltalán nem pótolta. Most új gazdasági vezetőnk van, aki igyekszik a hiányosságokat felszámolni és pótolni.

 

Simon Zsolt: Augusztusban kaptam meg ezt a jelentést, amelyen először elképedtem, aztán beláttam, hogy segítő szándékkal tárták fel a hiányosságokat. A gazdasági vezető októbertől már szinte egyáltalán nem működött, március 1-jétől új gazdasági vezetőt neveztünk ki, Gergye Anna személyében.

 

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal -, Kustánszeg Község Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal – egyhangúlag a következő együttes határozatot hozták:

 

11/2008. számú együttes határozat

Becsvölgye Község Képviselő-testülete, Kustánszeg Község Képviselő- testülete a Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda 2007. évi belső ellenőrzéséről készített beszámolót elfogadja.

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Simon Zsolt: Rövid tájékoztatást szeretnék adni a kinevezésem óta elvégzett feladatokról:

kialakítottunk egy számítógéptermet a felajánlott SZJA 1 %-ából

új székeket, asztalokat vettünk pályázati támogatással

két pályázatot nyújtottunk be, egyet szakmai továbbképzésekre, melyen 140.000.- Ft-ot nyertünk, 8 millió forintra pályáztunk infrastrukturális fejlesztésre.

Jól sikerült az Alapítványi bál, melynek bevétele 1 millió Ft, melynek felhasználásáról még nem döntöttünk, de valamilyen nagyon hasznos célra szeretnénk fordítani.

Kerti Kuckót építünk Leader pályázati pénzen, május végén lesz átadás.

 

Néhány dologban szeretném kérni az önkormányzatok segítségét: étkezési térítési díj hátralékok behajtásában, elsősorban a 8. osztályos tanulók tekintetében.

Az ételszállításra vonatkozik a következő kérésem: vannak tepsis ételek, amelyeket jó lenne így tepsiben szállítani, hogy az ételnek kulturált kinézete legyen, amikor az étkezők elé kerül. Ennek kellene valamilyen megoldást találni.

 

Magai Ágota: Gondolkodunk rajta, de meg kell felelni minden feltételnek. Az ÁNTSZ minden apróságot megkifogásol.

 

Geráth Sándor: Kustánszegen is építünk Kerti kuckót, illetve megoldottuk az iskolában az internet csatlakozást.

 

 

Közétkeztetés átszervezése

 

Magai Ágota: Tájékoztatja a képviselő-testületeket az Atroplusz Közétkeztetési Kft. leveléről.

 

Simon Zsolt: Érdeklődtem, és jók a vélemények mindenhol, ahol ők oldják meg az étkeztetést, elégedettek az étellel, a mennyiséggel, az ügyvezetőt nagyon korrektnek tartják. A cég a konyha felújítását, átalakítását is vállalja.

 

Magai Ágota: Én is érdeklődtem. Csehimindszenten 4 éve látják el az étkeztetést, és nagyon jók a tapasztalatok. Én azt mondom nyissunk feléjük, akár egy testületi ülést is megér, hogy meghallgassuk a Kft. vezetőjét.

 

Bán Györgyné: Ha jó az ajánlatuk, nincs miről gondolkodni.

 

 

Pályázati lehetőségek

Magai Ágota: Az iskoláinkra a Nyugat-dunántúli Operatív Program által meghirdetett pályázataink jelenleg a VÁTI Kht-nál vannak elbíráláson. A pályázat kiírásakor a szempontoknak csak egy része volt megadva, a többi csak később derült ki. Így nagyon nehéz pályázatot benyújtani, hogy a szempontrendszer közben változik.

Jelent meg egy új pályázati kiírás, amelyet átküldtem az iskolába: kistelepülési iskolák kisértékű tárgyi eszközbeszerzésére.

 

Kustán Jenő: Megnéztük a pályázati kiírást, de a feltételek közt szerepel, hogy nem lehet beadva másik pályázat az iskolával kapcsolatosan, nekünk pedig van.

 

Magai Ágota: Ez szerintem más pályázat, épület felújításra van benyújtott pályázatunk, ez pedig kis értékű tárgyi beszerzésre. Ilyen pályázat nem sokszor van, nem szabad elszalasztani, és véleményem szerint, esélyünk is nagyobb van erre, mint a másik pályázatra.

 

Simon Zsolt: Utánanézünk a pályázatnak.

 

 

Védőnői helyettesítés

 

Magai Ágota: Az ÁNTSZ jelezte, hogy ők vagy Nagylengyel kikéri a védőnőnket Szabó Évát, hogy heti 1 napon helyettesítsen Nagylengyelben. Szülni megy az ottani védőnő. Azzal nem vagyok elégedett, ahogyan a védőnők kezelik a helyettesítést, de úgy tűnik ez a megoldás rá. A megkeresések még nem érkeztek meg hozzánk, Éva adta le a levelét, szóltunk neki, hogy legyen valami a kezünkben, hogy dönteni tudjunk. A határozatunkat meghozhatjuk ez alapján.

 

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal -, Kustánszeg Község Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal – egyhangúlag a következő együttes határozatot hozták:

 

12/2008. számú együttes határozat

Becsvölgye Község Képviselő-testülete és Kustánszeg Község Képviselő-testülete hozzájárulnak ahhoz, hogy Szabó Éva védőnő Nagylengyel körzetében a védőnői helyettesítés feladatait ellássa 2008. március 25. napjától.

 

Meghatalmazzák a polgármestereket a megbízási szerződés aláírására.

 

Felelős: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

Szennyvíz-leürítő telep engedélyeztetése

Magai Ágota: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság megküldte, hogy változott a jogszabály, ezért a hatálybalépéstől számított 90 napon belül új eljárást kell lefolytatni a jelenlegi szennyvízleűrítőhelyre vonatkozóan. Amennyiben ez nem történik meg, az engedély érvényességi ideje lejártnak tekintendő. Az Igazgatóság felügyelőjével megbeszéltem, hogy az engedélyezést kicsit lehet késleltetni, de a megrendelőnek ott kell lennie határidőben. Mentes László úgy végzi a telep üzemeltetését, ahogyan kell, belekötni sem lehet.

 

Becsvölgye Község Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal -, Kustánszeg Község Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal – egyhangúlag a következő együttes határozatot hozták:

 

13/2008. számú együttes határozat

Becsvölgye Község Képviselő-testülete, Kustánszeg Község Képviselő-testülete a szennyvíztelep engedélyeztetési eljárást a Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságánál elindítják. Az engedélyeztetéshez kapcsolódó költségeket vállalják az önkormányzatok.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Magai Ágota és Geráth Sándor polgármesterek

 

 

Pályázati kiírások és egyéb tájékoztatás

 

Magai Ágota: A vízművel kapcsolatosan megrendeltük a kúttervet és a vízjogi létesítési engedélyt.

 

Május 15. a régiós pályázatok (CÉDE, TEKI, stb.) pályázatok benyújtási határideje. Mivel csak egy pályázatot támogatnak, ezért szeretném megkérdezni, hogy gondolkodjunk-e egy közös pályázat benyújtásában az egészségház tetőcseréjére?

 

Juhász András: A tetőcsere építési engedély köteles, szerintem azt nem tudjuk produkálni május 15-ig.

Magai Ágota: Én nem erőltetem, csak felvetettem, mint lehetőséget, mivel beszéltünk róla korábban és ilyen lehetőségünk nem lesz más. Egy évre megoldhatjuk a problémát kisebb javítással, de hosszú távon csak a tetőcsere jöhet szóba, mint jó megoldás.

 

Leaderrel kapcsolatosan elkezdődtek a pályázati beszélgetések. Több helyszínen lesznek fórumok, ahová civileket, vállalkozókat is várunk, hiszen sok lehetőséget kínál.

 

Jelzem a testületek felé, hogy Szabó Éva védőnő a jövőben fel kívánja mondani az albérletet családi okokra hivatkozva. Ezzel majd számolnunk kell, meg kell oldani a bejárását is.

 

 

Geráth Sándor: Az együttes ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Magai Ágota Geráth Sándor

polgármester polgármester

 

 

Pallér Edina Juhász András

mb. jegyző körjegyző