J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. október 8-i rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Lakatos Dezső, Bécs Tiborné, Takács Miklós, Srágli Sándor képviselők.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

N a p i r e n d:

1./ Helyi Közösséghez való csatlakozásról döntés. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

 

Geráth Sándor: Október 4-én volt a Göcsej Helyi Közösség első egyeztető ülése, melyen elhangzott, hogy Göcsej Helyi Közösség, Vasvár és Térsége Helyi Közösség, valamint az Észak-Zala Helyi Közösség együttesen létrehoz egy Helyi Közösséget. Mi arról már határoztunk, a Göcsej Helyi Közösségnek tagja leszünk, de a nagyobb közösséghez való csatlakozáshoz is határozat kell. Ez az egyetlen út van, ha részt akarunk venni a Leader programban.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

41/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzata elfogadta, hogy alapító tagja a Göcsej Helyi Közösség, Vasvár és Térsége Helyi Közösség és az Észak-Zala Helyi Közösség által együttesen létrehozott Göcsej-Hegyhát Helyi Közösségnek.

Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy Kustánszeg Önkormányzat alapító tagként szerepel a Göcsej Helyi Közösség, Vasvár és Térsége Helyi Közösség és az Észak-Zala Helyi Közösség által együttesen megalakított Göcsej-Hegyhát Helyi Közösségben.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: A rendkívüli ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester