Bóbita Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATA

MÓDOSÍTÁSA

1.Az Alapító Okirat 1. mondatából a „Becsvölgye” és a „Kustánszeg” szövegrész kimarad.

2. Az Alapító Okirat 4.pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

3. Az Alapitó Okirat 9.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

9) Alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

  • óvodai nevelés
  • a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

Az alaptevékenység(ek) szakfeladatrend szerinti besorolása:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája telephelyen:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

A székhelyen:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

4. Az Alapító Okirat 11. pontjából a „Becsvölgye” és a „Kustánszeg” szövegrész kimarad.

5. AZ Alapitó Okirat 3.b.pontja és 13.c.pontja hatályát veszti.

6. Az Alapító Okirat módosítása 2013. augusztus 15.napon lép hatályba.

…………………… …………………….

Salamon Mária Barabás Erzsébet

Csonkahegyhát község Dobronhegy község

polgármestere polgármestere

……………………. ………………………

Egyedné Salamon Mária Galambos László

Milejszeg község Németfalu község

polgármestere polgármestere

………………………. ……………………………..

Szakál Tibor Fazekas István

Pálfiszeg község jegyző

polgármestere

Záradék

Jelen módositó Alapitó Okiratot:

Csonkahegyhát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2013. (……..) számú

Dobronhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2013. (…….) számú

Milejszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2013. (…….) számú

Németfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2013. (……..) számú

Pálfiszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2013. (………) számú

Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2013. (……..) számú

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2013. (VI.25.) számú

képviselő-testületi határozatukkal fogadták el.

Fazekas István

jegyző