Kustánszeg Község Önkormányzata

Szöveges beszámoló a 2012. évi 4/2012.(III. 30.) költségvetési rendelet

IV. negyedévi módosításához

 


Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (III.30.) sz. rendeletének (továbbiakban: R) módosításárát az alábbiakkal indokolja:

Indoklás a rendelettervezethez

A kiadások és bevételek tételes változását a rendelettervezet részét képező „Bevételi – Kiadási” előirányzat nyilvántartási táblák tartalmazzák. A mellékelt táblázat 2012. évi módosított előirányzat oszlopában szereplő előirányzat módosítások 2012. I.-IV. negyedévig összesen 2.026e Ft összegű előirányzat módosítást tesznek ki. Így a IV. negyedév végén a módosított előirányzat 56.556e Ft a 2012. évi eredeti 54.530e Ft költségvetési főösszeggel szemben.

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Bevételek változása:……………………………. 2.026e Ft

 

1. Központi előírások miatti összegek megérkezése

1.1. Közcélú foglalkoztatás

1.2. Szociálpolitikai támogatások igénylései

1.3. Normatíva lemondás

1.4. ÖNHIKI támogatás

1.5. Előző évi pótlólagos normatívák

2. Munkaügyi központtól kapott támogatás megérkezése

3. A működési bevételek I.-IV. negyedévi alakulása

Kiadások változása: ……………………………….2.26e Ft

1. A képviselő testület által hozott határozatok átvezetése a költségvetésen (a mellékelt táblázatok részletesen tartalmazzák)

2. Közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek és járulékok

3. Szociálpolitikai ellátások kifizetése Teskánd, 2013. április Bécs Tiborné polgármester